รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านบึงลัด        1
บ้านทรายแก้ว  ปกติ       1
บ้านหนองเนียน  ปกติ       1
บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา  ปกติ       1
บ้านใหม่พัฒนา  ปกติ       1
บ้านคอสน  ปกติ       1
บ้านถ้ำธง  ปกติ       1
บ้านคอเตี้ย  ปกติ       1
วัดขุนกระทิง  ปกติ       1
10  บ้านบางหลง  ปกติ       1
11  ประชาสันติ  เรียนร่วม       1
12  วัดดอนยาง  ปกติ       1
13  วัดทุ่งคา  ปกติ       1
14  บ้านน้ำพุ  ปกติ       1
15  วัดควนมณี  เรียนร่วม       1
16  บ้านหัวว่าว  ปกติ       1
17  บ้านชุมโค  ปกติ       1
18  บ้านเขาวง  ปกติ       1
19  บ้านหินกบ  ปกติ       1
20  วัดดอนมะม่วง  ปกติ       1
21  บ้านดอนตะเคียน  ปกติ       1
22  บ้านเขาพาง  ปกติ       1
23  บ้านหนองจันทน์หอม  ยุบโรงเรียนแล้ว      
24  อนุบาลบ้านเนินสำลี  ปกติ       1
25  ประชาพัฒนา  ปกติ       1
26  วัดเชิงกระ  ปกติ       1
27  บ้านทุ่งเรี้ย  ปกติ       1
28  บ้านละมุ  ปกติ       1
29  วัดวังครก  เรียนร่วม    
30  บ้านในห้วย  ปกติ       1
31  บ้านดอนทราย  ปกติ       1
32  วัดวังไผ่  ปกติ       1
33  บ้านใหม่สมบูรณ์  ปกติ       1
34  บ้านน้ำเย็น  ปกติ       1
35  บ้านรับร่อ  ปกติ       1
36  บ้านบ่ออิฐ  ปกติ       1
37  บ้านศาลาลอย  ปกติ       1
38  บ้านสวนทรัพย์  ปกติ       1
39  วัดบางลึก  ปกติ       1
40  บ้านยายไท  ปกติ       1
41  บ้านสามเสียม  ปกติ       1
42  วัดคูขุด  ปกติ       1
43  บ้านบางคอย  ปกติ       1
44  บ้านแก่งเพกา  ปกติ       1
45  บ้านพรุตะเคียน  ปกติ    
46  บ้านหาดหงส์  ปกติ       1
47  บ้านหาดภราดรภาพ  ปกติ       1
48  บ้านไชยราช  ปกติ      
49  บ้านคอกม้า  ปกติ       1
50  บ้านทรัพย์สมบูรณ์  เรียนร่วม       1
51  ประชานิคม 3  ปกติ    
52  บ้านเขาเลี้ยว  เรียนร่วม      
53  บ้านหัวถนน  ปกติ       1