รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129        1
วัดโสมสิริวัฒนาราม        1
วัดสุวรรณนิมิต        1
บ้านทรายทอง        1
วัดนาสัก  ปกติ       1
บ้านห้วยหลอด  ปกติ       1
วัดวาลุการาม  ปกติ       1
บ้านดอนนน  ปกติ       1
บ้านน้ำตก  ปกติ       1
10  วัดพะงุ้น  ปกติ       1
11  วัดชลธีนิมิตร  ปกติ       1
12  วัดนาทิการาม  ปกติ       1
13  บ้านแก่งกระทั่ง  ปกติ    
14  บ้านเขาวงกรด  ปกติ       1
15  บ้านแหลมสันติ  ปกติ       1
16  ประชาบุษยวิทย์  ปกติ       1
17  บ้านปากทรง  ปกติ    
18  วัดชลธารวดี  ปกติ       1
19  บ้านเล็บกะรอก  ปกติ       1
20  บ้านเขาแงน  ปกติ       1
21  วัดดอนชัย  ปกติ       1
22  บ้านสวนจันทน์  ปกติ       1
23  บ้านอ่าวมะม่วง  ปกติ       1
24  วัดหนองบัว  ปกติ       1
25  วัดท่าทอง  ปกติ       1
26  วัดราษฎร์บูรณาราม  ปกติ       1
27  วัดจันทราวาส  ปกติ       1
28  บ้านเขาตากุน  ปกติ       1
29  สหกรณ์นิคมอุปถัมภ์  ปกติ       1
30  บ้านในหยาน  ปกติ       1
31  บ้านไทรล่า  ปกติ       1
32  บ้านหาดทรายรี  ปกติ       1
33  วัดท้องตม  ปกติ       1
34  บ้านน้ำฉา  ปกติ       1
35  บ้านแหลมยางนา  ปกติ       1
36  วัดเชิงคีรี  ปกติ       1
37  วัดถ้ำเขาล้าน  ปกติ       1
38  บ้านต่อตั้ง  ปกติ       1
39  บ้านคลองระ  ปกติ       1
40  บ้านปากน้ำหลังสวน  ปกติ       1
41  บ้านห้วยทับทอง  ปกติ       1
42  วัดมุจลินทาราม  ปกติ       1
43  บ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ)  ปกติ       1
44  วัดท่าหิน (ดรุณศึกษา)  ปกติ       1
45  ชุมชนวัดธรรมถาวร  ปกติ       1
46  บ้านสะพานยูง  ปกติ       1
47  วัดวิเวการาม  ปกติ       1
48  ค่ายลูกเสืออำเภอสวี  ปกติ       1
49  บ้านหนองปลา  ปกติ       1
50  บ้านคลองกก  ปกติ       1
51  บ้านยางงาม  ปกติ       1
52  บ้านท้องครก  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
53  บ้านปากเลข  ปกติ       1
54  วัดราษฎร์อรุณ  ปกติ       1
55  บ้านน้ำลอด  ปกติ       1
56  บ้านห้วยใหญ่  ปกติ       1
57  วัดนพคุณ  ปกติ       1
58  วัดบรรพตวารีเขต  ปกติ       1
59  บ้านควนตะวันออก  ปกติ       1
60  วัดอัมพาวาส  ปกติ       1
61  บ้านพังเหา  ปกติ       1
62  วัดสุวรรณคีรี  ยุบโรงเรียนแล้ว      
63  วัดถ้ำเขาเงิน  ยุบโรงเรียนแล้ว      
64  วัดควน  ปกติ       1
65  บ้านหนองไก่ปิ้ง  ปกติ       1
66  บ้านทุ่งเขาสะบ้า  ปกติ       1
67  วัดชุมแสง  ปกติ       1
68  วัดปากน้ำละแม  ปกติ       1
69  บ้านทับช้าง  ปกติ       1
70  บ้านห้วยมุด  ปกติ       1
71  วัดผุสดีภูผาราม  ปกติ       1