รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านห้วยทรายขาว  ปกติ       1
บ้านห้วยปู  ปกติ       1
บ้านฮ่างต่ำ  ปกติ       1
บ้านหนองเต็ง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
บ้านหนองบัว  ปกติ       1
บ้านวังมะริว  ปกติ       1
บ้านต้นส้าน  ปกติ       1
บ้านแม่งอนกลาง  ปกติ       1
วัดอรัญญวาสี  ปกติ       1
10  บ้านปงตำ  ปกติ       1
11  บ้านดงป่าลัน  ปกติ       1
12  ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8  ปกติ       1
13  ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3  ปกติ       1
14  ดอยสามหมื่น  ปกติ      
15  บ้านสันม่วง  ปกติ       1
16  บ้านห้วยบอน  ปกติ       1
17  บ้านหัวฝาย  ปกติ       1
18  บ้านโป่งน้ำร้อน  ปกติ       1
19  บ้านห้วยบง  ปกติ      
20  บ้านม่วงชุม สาขาบ้านสวนชา  ยุบโรงเรียนแล้ว    
21  บ้านใหม่  ปกติ       1
22  บ้านสันทราย  ปกติ      
23  บ้านผาแดง  ปกติ       1
24  บ้านดอนชัย  ปกติ       1
25  บ้านสันต้นเปา  ปกติ       1
26  บ้านหนองตุ้ม  ปกติ       1
27  บ้านป่างิ้ว  ปกติ       1
28  บ้านป่าบง  ปกติ       1
29  บ้านสันปอธง  ปกติ       1
30  บ้านป่าบง  ปกติ       1
31  บ้านแม่ขิ  ปกติ       1
32  บ้านสบคาบ  ปกติ       1
33  บ้านถ้ำตับเตา  ปกติ       1
34  บ้านหนองขวาง  ปกติ       1
35  บ้านศรีดอนชัย  ปกติ       1
36  บ้านแม่ใจ  ปกติ       1
37  บ้านห้วยห้อม  ปกติ       1
38  บ้านห้วยต้นตอง  ปกติ    
39  บ้านหัวฝาย สาขาบ้านศรีค้ำ  ปกติ       1
40  บ้านดอน  ปกติ       1
41  บ้านทุ่งละคร  ปกติ       1
42  บ้านถ้ำ  ปกติ       1
43  บ้านออน  ปกติ       1
44  วัดจอมคีรี  ปกติ       1
45  บ้านสันป่าเกี๊ยะ  ปกติ    
46  วัดปางมะโอ  ปกติ       1
47  บ้านทุ่งหลุก  ปกติ       1
48  บ้านสบคาบ สาขาแก่งปันเต๊า  ยุบโรงเรียนแล้ว      
49  ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง  ปกติ       1