รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
วัดศรีสุพรรณ์  เรียนร่วม       1
บ้านกวน  ปกติ       1
แม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย  ปกติ    
บ้านหัวข่วง  ปกติ       1
ชุมชนวัดปากกอง  ปกติ       1
วัดช่างคำ  ปกติ       1
วัดศรีดอนชัย  ปกติ      
วัดหนองหลั้ว  ปกติ       1
บ้านห้วยน้ำขาว  ปกติ       1
10  บ้านทุ่งหลวง  ปกติ       1
11  วัดเทพาราม  ปกติ       1
12  บ้านม่วงพี่น้อง  ปกติ       1
13  บ้านดงป่าหวาย  ปกติ       1
14  วัดดอนชื่น  ปกติ       1
15  บ้านเจริญสามัคคี  ปกติ       1
16  วัดสองแคว  ปกติ       1
17  บ้านดอยหล่อ  ปกติ       1
18  วัดช่างกระดาษ  ปกติ       1
19  วัดท่ากาน  ปกติ       1
20  วัดห้วยแก้ว  ปกติ       1
21  ไตรมิตรวิทยา  เรียนร่วม       1
22  วัดสารภีวิทยาคาร  ยุบโรงเรียนแล้ว    
23  วัดมะกับตองหลวง  ปกติ       1
24  บ้านแสนตอ  ปกติ       1
25  วัดศรีล้อม  ปกติ       1
26  วัดทุ่งศาลา  ปกติ       1
27  วัดพระเจ้าเหลื้อม  ปกติ       1
28  วัดหนองครอบ  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
29  บ้านเหล่าป่าฝาง  ปกติ       1
30  บ้านแม่ขาน  ปกติ    
31  พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง  ปกติ       1
32  เวียงเศรษฐีวิทยา  ปกติ       1
33  วัดสามหลัง  เรียนร่วม       1
34  บ้านใหม่ปางเติม  ปกติ       1
35  ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา  ปกติ       1
36  กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา  ปกติ       1
37  วัดอุเม็ง  ปกติ       1
38  ต้นแหนหลวงประสิทธิ์วิทยา  เรียนร่วม      
39  บ้านร่องน้ำ  ปกติ       1
40  บ้านแม่กุ้งหลวง  เรียนร่วม       1
41  วัดดงป่างิ้ว  ปกติ       1
42  วัดตำหนัก  ปกติ       1
43  วัดพญาชมภู  ปกติ       1
44  สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์  ปกติ       1
45  บ้านไร่  ปกติ       1
46  วัดศิริชัยนิมิตร  ปกติ       1
47  วัดวังขามป้อม  ปกติ       1
48  วัดคีรีเขต  ปกติ       1
49  วัดสันดอนมูล  ปกติ       1
50  บ้านพันตน  ปกติ       1
51  บ้านวังศรี  ปกติ       1
52  ดอนชัยวิทยาคาร  เรียนร่วม      
53  วัดขุนคง  เรียนร่วม      
54  บ้านท่าขุนคง  เรียนร่วม      
55  วัดรัตนาราม  เรียนร่วม      
56  ป่าลานประสิทธิ์วิทยา  เรียนร่วม      
57  วัดทุ่งหลุก  เรียนร่วม      
58  วัดท่าโป่ง  เรียนร่วม       1
59  วัดท้องฝาย  เรียนร่วม      
60  วัดวังผาปูน  เรียนร่วม      
61  วัดสว่างอารมณ์  เรียนร่วม      
62  วัดบุปผาราม  เรียนร่วม      
63  วัดศรีดอนชัย  ปกติ       1