รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์)        1
ลุ่มโป่งเสี้ยว        1
สมาคมนักเรียนเก่าราชินี        1
บ้านหนองกวาง  ปกติ       1
บ้านหนองโสน        1
บ้านท่าแย้  ปกติ       1
วัดถ้ำองจุ  ปกติ       1
บ้านพุประดู่  ปกติ       1
บ้านวังปลาหมู  ปกติ       1
10  วัดสระกลอยสามัคคีธรรม  ปกติ       1
11  บ้านวังตะเคียน  ปกติ       1
12  วัดไทยวิวัฒนาราม  ปกติ       1
13  บ้านเขาปูน  ปกติ       1
14  บ้านเขาตก  ปกติ       1
15  บ้านหนองอีเห็น  ปกติ       1
16  บ้านดอนสว่าง  โอนไปสังกัดอื่น      
17  วัดพุน้อย  ปกติ       1
18  วัดถ้ำอ่างหิน  ปกติ       1
19  บ้านองหลุ  ปกติ       1
20  วัดถ้ำมังกรทอง  ปกติ       1
21  บ้านกลอนโด  ปกติ       1
22  บ้านดงยาง  ปกติ    
23  บ้านถ้ำ  ปกติ       1
24  บ้านหม่องกระแทะ  ปกติ       1
25  บ้านท่าหวี  ปกติ       1
26  บ้านทุ่งยาว  ปกติ       1
27  บ้านท่าโป่ง  ปกติ      
28  บ้านทับศิลา  ปกติ       1
29  บ้านหนองสามพราน  ปกติ       1
30  บ้านท่ามะนาว  ปกติ       1
31  บ้านหนองหอย  ปกติ       1
32  วัดท่าล้อ  ปกติ      
33  บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา)  ปกติ       1
34  บ้านรางสะเดา  ปกติ       1
35  วัดบ้านยาง  ปกติ       1
36  วัดหนองตะครอง  ปกติ       1
37  บ้านห้วยตลุง  ปกติ       1
38  บ้านรางจิก  ปกติ       1
39  บ้านนากาญจน์  ปกติ      
40  บ้านท่าเสด็จ  ปกติ       1
41  บ้านหนองน้ำขุ่น  ปกติ       1
42  บ้านเนินไพร  ปกติ       1
43  บ้านโป่งโก  ปกติ       1
44  บ้านท่ามะไฟ  ปกติ       1
45  บ้านพุน้ำเปรี้ยว  ปกติ       1
46  บ้านดอนคราม  ปกติ      
47  บ้านหนองปากดง  ปกติ       1
48  บ้านหนองปล้อง  ปกติ       1
49  บ้านวังเย็น  เรียนร่วม       1
50  บ้านหนองกลางพง  ปกติ       1
51  บ้านหนองมงคล  ปกติ       1
52  วัดท่าโป๊ะ  เรียนร่วม       1
53  บ้านหนองหิน  ปกติ       1
54  บ้านแหลมทอง  ปกติ       1
55  บ้านโกรกตารอด  ปกติ       1
56  บ้านท่าสนุ่น  ปกติ       1
57  บ้านหนองบัว  ปกติ       1
58  บ้านห้วยนาคราช  ปกติ       1
59  ตชด.บ้านประตูด่าน  ปกติ       1
60  วัดลําสำรอง  ปกติ       1
61  ท่าพะเนียดกุญชร  ปกติ       1
62  จํารูญเนติศาสตร์  ปกติ       1
63  บ้านช่องกระทิง  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
64  พัฒน์พงศ์  ปกติ       1