รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ตรัง เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
วัดทุ่งหินผุด  ปกติ       1
บ้านหนองชวด  ปกติ       1
บ้านเขาติง        1
บ้านหนองเรี้ย  ปกติ       1
บ้านคลองทรายขาว  ปกติ       1
บ้านยวนโปะ  ปกติ       1
บ้านปากไพ  ปกติ    
บ้านกลางนา  ปกติ      
บ้านควนสระแก้ว  ปกติ      
10  หนองผักฉีด  ปกติ       1
11  บ้านท่าข้าม  ปกติ       1
12  บ้านควนเคี่ยม  ปกติ       1
13  บ้านโพรงจระเข้  ปกติ       1
14  วัดแจ้ง  ปกติ       1
15  บ้านช่อง  ปกติ       1
16  บ้านนานิน  ปกติ       1
17  บ้านทุ่งศาลา  ปกติ       1
18  บ้านเขาไม้แก้ว  ปกติ       1
19  บ้านหนองยวน  ปกติ       1
20  บ้านยูงงาม  ปกติ      
21  บ้านปากห้วย  ปกติ       1
22  บ้านท่าคลอง  ปกติ       1
23  บ้านไร่หลวง  ปกติ       1
24  บ้านควนยวน  ปกติ       1
25  บ้านสุโสะ  ปกติ       1
26  วัดชลวาปีวิหาร  ปกติ       1
27  บ้านปากคลอง  ยุบโรงเรียนแล้ว    
28  บ้านแหลม  ปกติ       1
29  บ้านหนองชุมแสง  ปกติ       1
30  บ้านทุ่งเกาะญวน  ปกติ       1
31  บ้านทุ่งนา  ปกติ       1
32  วัดท่าพญา  ปกติ       1
33  วัดสาริการาม  ปกติ       1
34  บ้านป่าแก่  ปกติ       1
35  วัดเกาะมะม่วง  ปกติ       1
36  บ้านด่าน  ปกติ       1
37  บ้านห้วยเร็จ  ปกติ       1
38  หาดสำราญ  ปกติ       1
39  บ้านทอนพลา  ปกติ       1
40  บ้านทุ่งส้มป่อย  ปกติ       1
41  วัดโพธาราม  ปกติ       1
42  บ้านทุ่งนา  ปกติ       1
43  บ้านนายายหม่อม  ปกติ       1
44  บ้านเขาหลัก  ปกติ       1
45  ไทรงาม  ปกติ       1
46  บ้านทุ่งปาหนัน  ปกติ       1
47  บ้านบางด้วน  ปกติ       1
48  บ้านท่าบันได  ปกติ       1
49  บ้านคลองปะเหลียน  ปกติ       1
50  วัดโคกพิกุล  ปกติ       1
51  ทุ่งไทรทอง  ปกติ       1
52  วัดโหละคล้า  ปกติ       1
53  บ้านหนองโต๊ะ  ปกติ       1
54  วัดอัมพวัน  ปกติ       1
55  บ้านโคกรัก  ปกติ       1
56  วัดควนวิไล  ปกติ       1
57  บ้านควนอินทนินงาม  ปกติ       1
58  บ้านนาโตง  ปกติ       1
59  วัดศรีสุวรรณาราม  ปกติ       1
60  บ้านตะเสะ  ปกติ       1
61  บ้านท่าเทศ  ปกติ       1
62  วัดนางประหลาด  ปกติ       1
63  บ้านหัวควน  ปกติ       1
64  วัดสันติวัน  ยุบโรงเรียนแล้ว    
65  วัดไพรสนฑ์  เรียนร่วม       1
66  บ้านโคกมะม่วง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
67  วัดโพรงจระเข้  ยุบโรงเรียนแล้ว      
68  บ้านวังเจริญ  ยุบโรงเรียนแล้ว      
69  บ้านห้วยด้วน  ปกติ       1
70  บ้านบกหัก  ปกติ       1
71  บ้านลำปลอกเหนือ  ปกติ       1
72  ทุ่งรวงทอง  ปกติ      
73  วัดนิคมประทีป  ปกติ       1
74  บ้านคลองขุด  เรียนร่วม       1