รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ตรัง เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านเขาไม้แก้ว  ปกติ       1
บ้านควนเลียบ  ปกติ       1
บ้านแหลม  ปกติ       1
บ้านจุปะ  เรียนร่วม       1
บ้านปาเต  ปกติ       1
บ้านไสบ่อ  ปกติ       1
บ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา  ปกติ    
สวนป่าประชาอุปถัมภ์  ปกติ       1
บ้านทุ่งขี้เหล็ก  ปกติ       1
10  บ้านทุ่งยางงาม  ปกติ       1
11  บ้านโพธิ์น้อย  ปกติ       1
12  บ้านคลองชีล้อม  ปกติ       1
13  บ้านทุ่งอิฐ  ปกติ       1
14  บ้านผมเด็น  ปกติ       1
15  บ้านห้วยน้ำเย็น  ปกติ       1
16  บ้านควนอารี  ปกติ       1
17  บ้านป่าเตียว  ปกติ       1
18  บ้านหาดยาว  ปกติ    
19  บ้านน้ำฉา  ปกติ       1
20  บ้านทุ่งสมอ  ปกติ       1
21  บ้านย่านซื่อ  ปกติ       1
22  บ้านเหนือคลอง  ปกติ       1
23  บ้านหนองบัว  ปกติ       1
24  บ้านควนหนองกก  ปกติ       1
25  บ้านลำแพะ  ปกติ       1
26  บ้านแตะหรำ  เรียนร่วม       1
27  บ้านทุ่งยาง  ปกติ       1
28  บ้านหนองบัวน้อย  ปกติ       1
29  บ้านท่าโต๊ะเมฆ  ปกติ       1
30  บ้านเขาพรุเสม็ด  ปกติ       1
31  บ้านหนองปรือ  ปกติ       1
32  บ้านหน้าเขา  ปกติ       1
33  บ้านเขาโอน  ปกติ       1
34  บ้านเกาะลิบง  ปกติ       1
35  บ้านนาเหนือ  ปกติ      
36  วัดสิทธิโชค  ปกติ       1
37  วัดทุ่งใหญ่  ปกติ       1
38  บ้านท่ามะปราง  ปกติ       1
39  บ้านไร่ใหญ่  ปกติ       1
40  บ้านหนองราโพ  ปกติ       1
41  บ้านจิจิก  ปกติ       1
42  วัดปากแจ่ม  ปกติ       1
43  บ้านกันตังใต้  ปกติ       1
44  วัดถ้ำพระพุทธ  ปกติ       1
45  บ้านพรุจูด  ปกติ       1
46  บ้านห้วยไทร  ปกติ       1
47  บ้านท่าปาบ  ปกติ       1
48  บ้านบางเตา  ปกติ       1
49  บ้านควนหนองยาง  ปกติ       1
50  บ้านหนองมวง  ปกติ       1
51  วัดกาญจน์บริรักษ์  ปกติ       1
52  บ้านบางหมาก  ปกติ       1
53  บ้านตะเคียนหลบฟ้า  ปกติ       1
54  วัดควนธานี  ปกติ       1
55  บ้านบางหมากน้อย  ยุบโรงเรียนแล้ว      
56  บ้านน้ำราบ  ปกติ       1
57  บ้านหนองยูง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
58  บ้านป่ายาง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
59  วัดควนไทร  ปกติ       1