รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ตราด

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
วัดตะกาง        1
บ้านทุ่งไก่ดัก        1
วัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์)        1
บ้านท่าประดู่  ปกติ       1
บ้านเนินตาแมว        1
บ้านสวนใน        1
วัดหนองคันทรง  ปกติ       1
บ้านปากคลองน้ำเชี่ยว        1
วัดห้วงน้ำขาว        1
10  บ้านเปร็ดใน        1
11  บ้านบางปรง        1
12  วัดอ่าวใหญ่        1
13  บ้านแหลมพร้าว        1
14  บ้านตาหนึก        1
15  บ้านหนองม่วง  ปกติ       1
16  วัดดินแดง        1
17  วัดเสนาณรงค์        1
18  วัดท่าหาด        1
19  วัดพนมพริก        1
20  บ้านหนองแฟบ     
21  บ้านคลองแอ่ง        1
22  บ้านตางาม        1
23  บ้านธรรมชาติล่าง  เรียนร่วม       1
24  วัดทองธรรมชาติ        1
25  บ้านอ่าวตาลคู่  เรียนร่วม       1
26  วัดบางปิดบน  เรียนร่วม       1
27  วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์)        1
28  บ้านคลองเจ้า        1
29  บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์)        1
30  วัดวัชคามคชทวีป        1
31  วัดสะพานหิน        1
32  บ้านมะนาว        1
33  บ้านห้วงพัฒนา  ปกติ       1
34  บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์)  ปกติ       1
35  วัดห้วงโสม  ปกติ       1
36  บ้านปะเดา  ปกติ       1
37  ไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์)  ปกติ       1
38  อนุบาลเกาะช้าง  ปกติ       1
39  บ้านด่านชุมพล  ปกติ       1
40  บ้านจัดสรร  ปกติ       1
41  บ้านมณฑล  ปกติ       1
42  วัดสลัก  ปกติ       1
43  บ้านเนินดินแดง  ปกติ       1
44  วัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา)  ปกติ       1
45  วัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง  ปกติ       1
46  วัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์)  ปกติ       1
47  บ้านนาเกลือ  ปกติ       1
48  บ้านโขดทราย  ปกติ       1
49  บ้านอ่าวพร้าว  ปกติ       1
50  บ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์)  ปกติ       1
51  บ้านบางเบ้า  ปกติ       1
52  บ้านคลองมะนาว  ปกติ       1