รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ตาก เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านโพรงตะเข้     
บ้านหนองกระโห้        1
ชุมชนบ้านป่ามะม่วง        1
บ้านชะลาด       
ชุมชนบ้านวังหิน  ปกติ       1
บ้านท่าเล่        1
บ้านท่าตะคร้อ        1
บ้านลานเต็ง  ปกติ       1
บ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์)  ปกติ       1
10  เสริมปัญญา  ปกติ       1
11  บ้านหนองกระทุ่ม  ปกติ       1
12  บ้านดงยาง  ปกติ       1
13  เด่นวิทยา  ปกติ       1
14  บ้านหนองบัวใต้  ปกติ       1
15  บ้านตะเคียนด้วน  ปกติ       1
16  บ้านเนินมะลื่น  ปกติ       1
17  ชุมชนบ้านแม่ยะ  ปกติ       1
18  บ้านคลองไม้แดง  ปกติ       1
19  บ้านน้ำด้วน  ปกติ       1
20  บ้านสามเงา  ปกติ       1
21  บ้านแม่พะยวบ  ปกติ       1
22  วัดสามเงา  ปกติ       1
23  บ้านวังม่วง  ปกติ       1
24  วัดปากห้วยไม้งาม  ปกติ       1
25  บ้านเกาะลาน  ปกติ       1
26  บ้านห้วยแม่บอน  ปกติ       1
27  บ้านลานสาง  ปกติ       1
28  บ้านป่ายางใต้  ปกติ       1
29  บ้านวังตำลึง  ปกติ       1
30  บ้านฉลอม  ปกติ       1
31  บ้านหนองปลาไหล  ปกติ       1
32  บ้านห้วยเหลือง  ปกติ       1
33  บ้านเกาะอ้ายด้วน  ปกติ       1
34  ประชาพัฒนา  ปกติ       1
35  บ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102  ปกติ       1
36  บ้านโสมง  ปกติ      
37  บ้านวังไม้ส้าน  ปกติ       1
38  บ้านใหม่เสรีธรรม  ปกติ       1
39  บ้านวังประจบ  ปกติ       1
40  บ้านหนองชะลาบ  เรียนร่วม      
41  บ้านใหม่  ปกติ       1
42  บ้านสันป่าป๋วย  ปกติ       1
43  ชุมชนบ้านไม้งาม  ปกติ       1
44  บ้านท้องฟ้า  เรียนร่วม      
45  บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล  ปกติ       1
46  บ้านทุ่งกระเชาะ  ปกติ       1
47  บ้านท่าปุยตก  ปกติ       1
48  บ้านปากวัง  ปกติ       1
49  บ้านนาตาโพ  ปกติ       1
50  วัดพระธาตุน้อย  ปกติ       1
51  สว่างวิทยา  ปกติ       1
52  บ้านดงลาน  ปกติ       1
53  บ้านคลองสัก  ปกติ       1
54  บ้านตลุกป่าตาล  ปกติ       1
55  บ้านลานมะคร้อ  เรียนร่วม      
56  บ้านสบยม(น้อมมิตรอนุกูล)  ปกติ       1
57  บ้านทุ่งกง        1
58  บ้านหนองบัวเหนือ  ปกติ       1
59  บ้านท่าไผ่  ปกติ       1
60  บ้านอูมวาบ  ปกติ       1
61  บ้านสันกลาง  เรียนร่วม    
62  บ้านหนองแขม  ปกติ       1
63  บ้านห้วยนึ่ง  เรียนร่วม