รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
วัดศรีวิสารวาจา  ปกติ       1
วัดแหลมมะเกลือ  ปกติ       1
วัดสระพัง  ปกติ       1
วัดทุ่งกระพังโหม  ปกติ       1
บ้านดอนซาก        1
วัดรางปลาหมอ  ปกติ       1
วัดราษฎร์วราราม  ปกติ       1
บ้านมาบแค  ปกติ       1
วัดดอนเสาเกียด  ปกติ       1
10  บ้านห้วยขวาง  ปกติ       1
11  วัดหนองดินแดง  ปกติ       1
12  บ้านต้นสำโรง  ปกติ       1
13  บ้านรางมูก  ปกติ       1
14  บ้านคลองตัน  ปกติ       1
15  วัดทุ่งสีหลง  ปกติ       1
16  บ้านหนองแก  ยุบโรงเรียนแล้ว      
17  บ้านบ่อพลับ  เรียนร่วม      
18  บ้านหลักเมตร  ปกติ       1
19  บ้านใหม่  ปกติ       1
20  วัดลาดหญ้าแพรก  ปกติ       1
21  บ้านหนองหิน  ปกติ       1
22  วัดโพธิ์งาม  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
23  วัดหว้าเอน  ยุบโรงเรียนแล้ว      
24  บ้านหนองบอน  ยุบโรงเรียนแล้ว      
25  บ้านห้วยด้วน  ปกติ       1
26  เมืองเก่ากำแพงแสน  ปกติ      
27  บ้านสามแก้ว  ปกติ       1
28  บ้านหนองเขมร  ปกติ       1
29  บ้านคอวัง  ปกติ       1
30  วัดห้วยพระ  ปกติ       1
31  บ้านไร่ต้นสำโรง  ปกติ       1
32  บ้านทุ่งน้อย  ปกติ       1
33  วัดดอนขนาก  ปกติ       1
34  วัดทัพยายท้าว  ปกติ       1
35  บ้านอ้อกระทุง  ปกติ       1
36  บ้านห้วยปลากด  ปกติ       1
37  บ้านหัวถนน  ปกติ       1
38  วัดใหม่ดอนทราย  ปกติ       1
39  วัดห้วยผักชี  ปกติ       1
40  วัดสระสี่เหลี่ยม  ปกติ       1
41  บ้านหนองขาหยั่ง  ปกติ       1
42  บ้านนาสร้าง  ปกติ      
43  บ้านลำท่าโพ  ปกติ       1
44  บ้านหนองพงเล็ก  ปกติ       1
45  บ้านทุ่งหัวพรหม  ปกติ       1
46  วัดสุขวราราม  ปกติ       1
47  วัดหนองกระพี้  ปกติ       1
48  วัดลำลูกบัว  ปกติ       1
49  วัดทุ่งผักกูด  ปกติ       1
50  วัดหนองปลาไหล  ปกติ       1
51  วัดห้วยม่วง  ปกติ       1
52  บ้านแหลมกะเจา  ปกติ