รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านไผ่ล้อม  ปกติ    
บ้านคลองนกกระทุง  ปกติ       1
วัดสำโรง  ปกติ       1
บ้านคลองจินดา        1
บ้านนราภิรมย์  ปกติ       1
บ้านพาดหมอน  ปกติ       1
บ้านไผ่คอกวัว  ปกติ       1
บ้านคลองพระมอพิสัย  ปกติ       1
หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์  ปกติ       1
10  วัดพระมอพิสัย  ปกติ       1
11  วัดไผ่จรเข้  ปกติ       1
12  บ้านคลองบางกระจัน  ปกติ       1
13  บ้านรางปลาหมอ  ปกติ       1
14  บ้านคลองมหาสวัสดิ์  ปกติ       1
15  วัดลาดสะแก  ปกติ       1
16  บ้านห้วยกรด  ปกติ       1
17  บ้านหนองปรง  ปกติ       1
18  วัดไผ่สามตำลึง  ปกติ       1
19  บ้านบางม่วง  ปกติ       1
20  วัดทุ่งน้อย  ปกติ       1
21  บ้านหนองปรงกาญจนา  ปกติ    
22  บ้านดอนทอง  ปกติ      
23  วัดบอนใหญ่  ปกติ    
24  บ้านห้วยพลู  ปกติ       1
25  วัดสัมปทวน  ปกติ       1
26  บ้านไผ่หลวง  ปกติ       1
27  บ้านหัวอ่าว  ปกติ       1
28  วัดราษฎร์สามัคคี  ปกติ       1
29  วัดบางช้างเหนือ  ปกติ       1
30  วัดบางน้อยใน  ปกติ       1
31  บ้านหนองมะม่วง  ปกติ    
32  วัดไทยาวาส  ปกติ       1
33  บ้านคลองสว่างอารมณ์  ปกติ       1
34  บ้านฉาง  ปกติ       1
35  วัดบัวปากท่า  ปกติ       1
36  บ้านตากแดด  ปกติ       1
37  วัดราษฏร์ศรัทธาราม  ปกติ       1
38  วัดสว่างอารมณ์  ปกติ       1
39  วัดรางกำหยาด  ปกติ       1
40  วัดบางภาษี  ปกติ       1
41  วัดเกษตราราม  ปกติ       1
42  วัดเสถียรรัตนาราม  ปกติ       1
43  วัดลัฏฐิวนาราม  ยุบโรงเรียนแล้ว      
44  บ้านลาดหลวง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
45  บ้านรางกระทุ่ม  ยุบโรงเรียนแล้ว      
46  วัดบางไผ่นารถ  ปกติ       1