รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านวังม่วง        1
บ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งฯ)  ปกติ       1
บ้านคอหงษ์     
บ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรรค์)  ปกติ      
บ้านหนองแจง  ปกติ       1
บ้านพุดซา  ปกติ       1
บ้านโกรกเดือนห้า  ปกติ       1
บ้านส้มมิตรภาพที่93  ปกติ       1
บ้านหนองนา  ปกติ       1
10  บ้านพลกรัง(เดชาติวงค์คงฤทธิ์อนุสรณ์)  ปกติ       1
11  บ้านคอนน้อย  เรียนร่วม       1
12  บ้านลำเชิงไกร  ปกติ       1
13  บ้านขามชั่งโค  ปกติ       1
14  บ้านหนองจำปา  ปกติ       1
15  บ้านด่านเกวียน  ปกติ       1
16  บ้านเมืองที  ปกติ       1
17  "บ้านหนองไผ่ล้อม""พยัคฆเดชบำเพ็ญ"""  ปกติ       1
18  ชุมชนบ้านเพชร  ปกติ       1
19  บ้านหนองตะไก้(ประชาพัฒนา)  ปกติ    
20  บ้านมาบมะค่า  ปกติ       1
21  บ้านโนนมันเทศ  ปกติ       1
22  บ้านโคกไผ่0ขนาย  ปกติ       1
23  บ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา  ปกติ    
24  บ้านหนองระเวียง  ปกติ       1
25  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3ฯ  ปกติ       1
26  บ้านพะเนา  ปกติ       1
27  ไตรคามสามัคคี  ปกติ       1
28  บ้านโนนมะกอก  ปกติ       1
29  บ้านละลมโพธิ์  ปกติ       1
30  บ้านกล้วยจอหอ  ปกติ       1
31  บ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย  ปกติ       1
32  บ้านหญ้าคาเหนือ  ปกติ       1
33  บ้านคนชุม  ปกติ       1
34  บ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ฯ)  ปกติ       1
35  บ้านยองแยง  ปกติ       1
36  บ้านด่านติง  ปกติ       1
37  บ้านมะค่า  ปกติ       1
38  บ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์  ปกติ       1
39  บ้านกระเพรา  เรียนร่วม    
40  บ้านบึงทับช้าง  ปกติ       1
41  บ้านขามเฒ่า  ปกติ       1
42  บ้านเปราะหอมพัฒนา  ปกติ    
43  บ้านไพ  ปกติ       1
44  บ้านหนองพลอง  ปกติ       1
45  บ้านหญ้าคาใต้  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
46  บ้านซาด  ปกติ       1
47  บ้านยางน้อยหัวสิบ  ปกติ       1
48  บ้านหมื่นไวย  ปกติ       1
49  บ้านหนองอ้อ  เรียนร่วม       1
50  บ้านดอนผวา  ปกติ       1
51  บ้านกระโดน  ปกติ       1
52  วัดสว่างอารมณ์  ปกติ       1
53  บ้านคล้าโนนคราม  ปกติ       1
54  ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง  ปกติ       1
55  บ้านทุ่งกระโดน  ปกติ       1
56  บ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี)  ปกติ       1
57  บ้านขนายดี(ประชารัฐบำรุง)  ปกติ       1
58  บ้านหนองโจด  ปกติ       1