รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านหนองนกกวัก  ปกติ       1
อรพิมพ์วิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว)  ปกติ       1
บ้านโค้งกระโดน        1
รักชาติประชาบำรุง  ปกติ       1
บ้านโคกพลวง        1
บ้านหนองม่วง  ปกติ       1
บ้านสระมะค่า        1
บ้านใหม่สมบูรณ์  ปกติ       1
บ้านกันผม  ปกติ       1
10  บ้านปรางค์  ปกติ       1
11  บ้านสระซาง        1
12  บ้านหนองจระเข้หิน        1
13  บ้านหนองลูกควาย       
14  บ้านเมืองพลับพลา  ปกติ       1
15  บ้านหนองปรึก  ปกติ       1
16  บ้านคลองสารเพชร  ปกติ       1
17  บ้านหนองเสาเดียว  ปกติ      
18  บ้านทุ่งหัวขวาน  ปกติ       1
19  บ้านกอกวิทยา  ปกติ       1
20  บ้านกุดจอกน้อย  ปกติ       1
21  ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ  ปกติ       1
22  บ้านท่าเยี่ยมวิทยา  ปกติ       1
23  บ้านโนนตาพรม  ปกติ       1
24  บ้านโนนสำราญ  ปกติ       1
25  วัดสลักได  ปกติ       1
26  วัดกุดสวาย  ปกติ       1
27  บ้านกรูด  ปกติ       1
28  บ้านสระแก้ว  ปกติ       1
29  บ้านคลองกลาง  ปกติ       1
30  วัดหนองนกคุ่ม  ปกติ       1
31  บ้านตูม  ปกติ       1
32  บ้านสวนปอ  ปกติ       1
33  ขามสงเคราะห์  ปกติ       1
34  ภูทองวิทยา  ปกติ       1
35  บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี  ปกติ      
36  บ้านเมืองรัง  ปกติ       1
37  บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์  เรียนร่วม      
38  บ้านกุดโบสถ์  ปกติ       1
39  วัดหนองจอก  ปกติ       1
40  บ้านหนองจาน  ปกติ       1
41  บ้านจอมศรี  ปกติ       1
42  บ้านโนนขี้ตุ่น  ปกติ       1
43  ชุมชนพลับพลา  ปกติ       1
44  บ้านโกรกไม้แดง  ปกติ       1
45  สามัคคีวิทยา  ปกติ       1
46  บ้านช่องโค  ปกติ       1
47  บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา  ปกติ       1
48  บ้านบึงไทย  ปกติ       1
49  บ้านโนนทะยุง  ปกติ       1
50  ราษฎร์บำรุง  ปกติ       1
51  บ้านด่านพัฒนา  ปกติ       1
52  บ้านห้วยปอ  ปกติ       1
53  บ้านหนองไทร  ปกติ       1
54  บ้านท่าลาดขาว  ปกติ       1
55  บ้านตะโก  ปกติ       1
56  บ้านทรัพย์เจริญ  เรียนร่วม       1
57  บ้านหนองบัวโคก  ปกติ       1
58  บ้านยอกขาม  ปกติ       1
59  เพชรมาตุคลา  ปกติ       1
60  บ้านหนองโสน  เรียนร่วม       1
61  บ้านหนองบัวรองสามัคคี  ปกติ       1
62  ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ  ปกติ       1
63  กงรถราษฎร์สามัคคี  ยุบโรงเรียนแล้ว      
64  บ้านหนองโพดเพชรพิทยา  ปกติ       1
65  บ้านท่าตะเคียน  ปกติ       1
66  บ้านหนองตะลุมปุ๊ก  ปกติ       1
67  บ้านกระทุ่มแท่น  ปกติ       1
68  บ้านหนองชุมแสง  ปกติ       1
69  บ้านสระมะค่า  ปกติ       1
70  บ้านซ่าเลือด  ปกติ       1
71  บ้านหนองแมว  ปกติ       1
72  วัดพะโค  ปกติ       1
73  บ้านโคกสะอาด  ปกติ       1
74  บ้านดอน  ปกติ       1
75  พิมานประชาสันต์  ปกติ       1
76  บ้านโคกสำโรง  ปกติ       1
77  บ้านดะแลง  ปกติ       1
78  บ้านทองหลาง  ปกติ       1
79  บ้านบิง  ปกติ       1
80  อำนวยศิลป์สารกิจ  ปกติ       1
81  โนนตาวิทย์  ปกติ      
82  บ้านโจด  ปกติ       1
83  บ้านโนนเพชร  ปกติ       1
84  บ้านถนนหัก  ปกติ       1
85  บ้านตะคร้อ  ปกติ       1