รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ)        1
บ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)        1
บ้านโนนกระพี้วิทยา  ปกติ       1
บ้านหญ้าคาสามัคคี  ปกติ       1
วัดบ้านหนองไข่ผำ        1
วัดบ้านกระเบื้อง        1
บ้านโสกสนวน  ปกติ       1
บ้านโนนมะเฟือง        1
บ้านโนนสูง  ปกติ       1
10  บ้านนาแค  ปกติ       1
11  บ้านหญ้าคา        1
12  วัดบ้านดอนชุมช้าง  ปกติ       1
13  บ้านเพ็ดน้อย  ปกติ       1
14  บ้านหนองบัว  ปกติ       1
15  บ้านหินแห่  ปกติ       1
16  บ้านโนนทองหลาง  ปกติ       1
17  บ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา  ปกติ       1
18  ชุมชนหนองแวงสุวิทย์  ปกติ       1
19  บ้านโต้นสามัคคีวิทยา  ปกติ       1
20  บ้านวังโพธิ์  ปกติ       1
21  บ้านหนองบง  ปกติ       1
22  บ้านตะหนอด  ปกติ       1
23  บ้านกระถิน  ปกติ       1
24  บ้านมะค่า  ปกติ       1
25  บ้านโคกเสี่ยว  ปกติ       1
26  วัดกู่สามัคคี  ปกติ      
27  บ้านไทรโยง  ปกติ       1
28  บ้านตลุกหินปูน  ปกติ       1
29  บ้านโคกเพ็ด  ปกติ       1
30  บ้านหนองแจ้งน้อย  ปกติ       1
31  วัดบ้านเมืองสูง  ปกติ       1
32  บ้านหนองโจด  ปกติ       1
33  บ้านโนนเพ็ด  ปกติ       1
34  บ้านหัวหนองฯ  ปกติ       1
35  บ้านห้วยโจด  เรียนร่วม       1
36  บ้านหัวนาคำ  ปกติ       1
37  บ้านขามเวียน  ปกติ       1
38  วัดบ้านหนองตะไก้  ปกติ       1
39  บ้านคูขาด  ปกติ       1
40  บ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์)  ปกติ       1
41  บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี  ปกติ       1
42  บ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์)  ปกติ       1
43  บ้านอ้อยช้าง  ปกติ       1
44  เบญจราษฎร์ศึกษา  ปกติ      
45  วัดบ้านโนนประดู่  ปกติ       1
46  วัดบ้านงิ้ว  ปกติ       1
47  บ้านโคกเพ็ด  ปกติ       1
48  วังโพน  ปกติ       1
49  บ้านโคกน้อย  ปกติ       1
50  บ้านสี่เหลี่ยม  ปกติ       1
51  บ้านดอนคนทา  ปกติ       1
52  วัดบ้านมะค่า  ปกติ       1
53  บ้านโคกสว่าง  ปกติ       1
54  บ้านหญ้าคาประชาเนรมิตร  ปกติ      
55  บ้านห้วยม่วง  ปกติ       1
56  บ้านหนองแขม  ปกติ       1
57  บ้านอุทัยทอง  ปกติ       1
58  บ้านห้วยยาง  ปกติ       1
59  วัดบ้านหนองแวง  ปกติ       1
60  บ้านดอนเปล้า  ปกติ       1
61  บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี  ปกติ       1
62  บ้านแก้งสนามนาง  ปกติ       1
63  บ้านน้อยหนองหนาด  ปกติ       1
64  บ้านหนองแสง  ปกติ       1
65  บ้านกู่  ปกติ    
66  วัดบ้านศาลาดิน  ปกติ       1
67  บ้านป่าหวาย  ปกติ       1
68  บ้านโสกน้ำขุ่น  ปกติ       1
69  วัดบ้านดอนเต็ง  ปกติ       1
70  บ้านหนองขามน้อย  ปกติ       1
71  บ้านดอนหันโนนเพ็ด  ปกติ       1
72  บ้านห้วยทราย  ปกติ       1
73  วัดบ้านหนองกก  ปกติ       1
74  บ้านทองหลาง  ปกติ       1
75  บ้านศรีนิมิต  ปกติ       1
76  บ้านนาดอนบก  ปกติ       1
77  วัดบ้านสีดา  ปกติ       1
78  บ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4)  ปกติ       1
79  วัดบ้านดอนโก่ย  ปกติ      
80  บ้านหนองม่วงช่างพิม  ปกติ       1
81  บ้านหนองสะเดา  เรียนร่วม       1
82  บ้านดอนฆ่าเสือ  ปกติ       1
83  บ้านกอก  ปกติ       1
84  ห้วยไหวัฒนา  ปกติ       1
85  บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา  ปกติ       1
86  บ้านหนองจาน  ปกติ    
87  บ้านโคกสี  ปกติ       1
88  บ้านโคกสะอาดสามัคคี  ปกติ       1
89  บ้านหนองผือ  เรียนร่วม       1
90  บ้านหนองบง  ปกติ       1
91  บ้านโสกงูเหลือม  ปกติ      
92  บ้านหนองแจ้งใหญ่  ปกติ       1
93  วัดบ้านเก่างิ้ว  ปกติ       1
94  บ้านกระพี้  ปกติ       1
95  วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง  ปกติ       1
96  บ้านโคกตะพาบ  ปกติ       1
97  บ้านหนองหญ้าขาว  ปกติ       1
98  วนาประชารัฐบำรุง  ปกติ       1
99  บ้านทัพมะขาม  ปกติ       1
100  บ้านแฝก  ปกติ       1
101  บ้านฝาผนัง  ปกติ       1
102  บ้านคึมมะอุ  ปกติ       1
103  บ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  ปกติ       1
104  บ้านหินลาดหนองโดน  ปกติ       1
105  บ้านหนองสะแก  ปกติ       1
106  บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี)  ปกติ       1
107  วัดบ้านสามเมือง  ปกติ       1
108  วัดบ้านหนองหัวช้าง  ปกติ       1
109  บ้านขามหนองแวง  ปกติ       1
110  บ้านหนองบัวสามัคคี  ปกติ       1
111  ไทยรัฐวิทยา18  ปกติ       1
112  บ้านตะคร้อโนนทอง  ปกติ       1