รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
วัดท้ายทะเล        1
วัดชัยสุวรรณ        1
วัดทวยเทพ        1
วัดบางทองคำ        1
บ้านเนินธัมมัง     
บ้านคงคาล้อม     
บ้านห้วยโส        1
บ้านวังหอน  ปกติ       1
บ้านหัวลำพู  เรียนร่วม       1
10  วัดโคกคราม  ปกติ       1
11  วัดดอนผาสุก  เรียนร่วม       1
12  วัดบ้านราม  ปกติ       1
13  บ้านหนองบอน  ปกติ       1
14  บ้านลำคลอง        1
15  วัดทะเลปัง        1
16  บ้านดอนทราย       
17  บ้านหัวปอ        1
18  บ้านพรุบัว        1
19  วัดถลุงทอง  ปกติ       1
20  บ้านบางปรง        1
21  บ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพที่112  ปกติ       1
22  วัดพระหอม        1
23  บ้านดอนโตนด        1
24  วัดมัชฌิมภูผา        1
25  วัดโคกทราง        1
26  ตชด.บ้านควนมีชัย  ปกติ       1
27  วัดคลองขยัน  ปกติ       1
28  วัดควนเกย  ปกติ       1
29  บ้านท่าไทร  ปกติ      
30  วัดควนป้อม  ปกติ       1
31  บ้านโก้งโค้ง  ปกติ       1
32  วัดหงส์แก้ว  เรียนร่วม       1
33  วัดฉิมหลา  ปกติ       1
34  บ้านหัวไทร  ปกติ       1
35  บ้านท่าเตียน  ปกติ       1
36  วัดอัฒฑศาสนาราม  เรียนร่วม    
37  วัดป่าระกำเหนือวัดป่าระกำเหนือ  เรียนร่วม       1
38  วัดโคกสูง  ปกติ       1
39  วัดขนาบนาก  ปกติ       1
40  วัดบางตะพาน  ปกติ      
41  วัดบางฉนาก  เรียนร่วม       1
42  วัดสว่างอารมณ์  ปกติ       1
43  บ้านเขาน้อย  ปกติ       1
44  วัดโคกยาง  ปกติ       1
45  บ้านวังใส  ปกติ       1
46  ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร  ปกติ       1
47  สุนทราภิบาล  ปกติ       1
48  วัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232  ปกติ       1
49  บ้านเกาะสุด  ปกติ       1
50  วัดท่าเสริม  ปกติ       1
51  บ้านหนองมาก  ปกติ       1
52  วัดหอยกัน  ปกติ       1
53  วัดท่าเสม็ด  ปกติ       1
54  บ้านลากชาย  ปกติ       1
55  บ้านเหนือคลอง  ปกติ       1
56  วัดปากระวะ  ปกติ       1
57  บ้านควนหนองหงส์  ปกติ       1
58  บ้านปลายราง  ปกติ       1
59  วัดดอนมะปราง  ปกติ       1
60  บ้านบางวัง  เรียนร่วม       1
61  บ้านควนมุด  ปกติ       1
62  วัดรัตนาราม  ปกติ       1
63  วัดบางศาลา  ปกติ       1
64  วัดปากบางท่าพญา  ปกติ       1
65  บ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196  ปกติ       1
66  วัดทองพูน  ปกติ       1
67  วัดบางยิ่ว  ปกติ       1
68  วัดพระบาท  ปกติ       1
69  บ้านเกาะทวด  ยุบโรงเรียนแล้ว      
70  วัดเหมก  เรียนร่วม       1
71  บ้านควนชิง  ปกติ       1
72  บ้านดอนตาสังข์  ปกติ       1
73  วัดปิยาราม  ปกติ       1
74  วัดบางคุระ  ปกติ       1
75  บ้านตูล  ปกติ       1
76  บ้านเกาะนางโดย  ปกติ       1
77  วัดบ้านใหม่บน  ยุบโรงเรียนแล้ว      
78  วัดแหลมตะลุมพุก  ปกติ       1
79  บ้านห้วยไม้แก่น  ปกติ       1
80  บ้านชายทะเล  ปกติ       1
81  วัดคงคาวดี  ปกติ       1
82  วัดทาบทอง  เรียนร่วม       1
83  วัดสระเกษ  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
84  วัดตรงบน  ปกติ       1
85  บ้านบางลึก  ปกติ       1
86  บ้านเกยเชน  เรียนร่วม       1
87  บ้านยางกาญจน์  ปกติ       1
88  บ้านไสขาม  ปกติ       1
89  วัดสามแพรก  ปกติ       1
90  วัดบางพระ  เรียนร่วม       1
91  วัดสุขุม  ปกติ       1
92  วัดปากแพรก  เรียนร่วม       1
93  ราชประชานุเคราะห์  ปกติ       1
94  วัดควนยาว  ปกติ       1
95  บ้านเกาะทัง  ปกติ       1
96  วัดรามแก้ว  ปกติ      
97  วัดธงทอง  ปกติ       1
98  วัดถ้ำเขาแดง  ปกติ       1
99  บ้านบางด้วน  ปกติ    
100  วัดควนใส  ปกติ       1
101  บ้านม่วงงาม  เรียนร่วม      
102  วัดทายิการาม  ปกติ       1
103  วัดปากตรง  ปกติ       1
104  วัดพระอานนท์  ปกติ       1
105  วัดอิมอญ  ปกติ       1
106  บ้านหอยราก  ปกติ       1
107  บ้านปากบางกลม  ปกติ       1
108  บ้านนำทรัพย์  ปกติ       1
109  บ้านโคกทราย  ปกติ       1
110  บ้านท่าเจริญ  เรียนร่วม       1
111  วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง  ปกติ       1
112  บ้านปากพรุ  ปกติ       1
113  วัดบางด้วน  ปกติ       1
114  วัดบางทวด  ปกติ       1
115  บ้านป่าแชง  ปกติ       1
116  วัดคลองน้อย  เรียนร่วม      
117  บ้านปากคลอง  เรียนร่วม      
118  บ้านน้ำบ่อ  ปกติ       1
119  บ้านใสถิน  ปกติ       1
120  บ้านไสหินตั้ง  ปกติ       1
121  ตชด.บ้านท่าข้าม  ปกติ       1
122  วัดท่าสะท้อน  ปกติ       1
123  วัดบางไทร  ปกติ       1
124  บ้านหนองกก  ปกติ       1
125  บ้านทุ่งเลน  ปกติ       1
126  ชุมชนวัดบางบูชา  ปกติ      
127  วัดกาญจนาราม  ปกติ       1
128  บ้านบางแรด  ปกติ       1
129  วัดแจ้ง  ปกติ       1
130  วัดเขาน้อย  ปกติ       1
131  บ้านควนโตน  ปกติ       1
132  บ้านทุ่งโป๊ะ  ปกติ       1
133  วัดอู่แก้ว  ปกติ       1
134  บ้านศาลาทวดทอง  ปกติ       1
135  วัดโบสถ์  ปกติ       1
136  บ้านบางมูลนาก  ปกติ       1
137  บ้านบางเนียน  ปกติ       1
138  บ้านหนองบัว  ปกติ       1
139  บ้านบางโหนด  ปกติ       1
140  วัดป่าระกำ  ปกติ       1
141  วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์  ปกติ       1
142  วัดปากควน  ปกติ      
143  บ้านลานนา  ปกติ       1
144  วัดดอนรักษา  ปกติ       1
145  วัดสองพี่น้อง  ปกติ       1
146  บ้านหนองนนทรี  ปกติ       1
147  วัดทุ่งโพธิ์  ปกติ       1
148  บ้านด่าน  ปกติ       1
149  บ้านคอกวัว  ปกติ       1
150  วัดบ้านงาม  ปกติ       1
151  บ้านคอพรุ  ปกติ       1
152  บ้านทุ่งบก  ปกติ       1
153  บ้านศาลาแก้ว  ปกติ       1
154  วัดเทพนิมิต  ยุบโรงเรียนแล้ว       1