รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
วัดโยธาธรรม  ปกติ       1
บ้านสะพานหัน  ปกติ       1
บ้านน้ำขาว  ปกติ       1
บ้านควนทอง(ประชาอุทิศ)  ปกติ       1
วัดธารน้ำฉา  ปกติ       1
บ้านคลองตีนเป็ด  ปกติ       1
บ้านขุนทะเล  ปกติ       1
บ้านในเพลา  ปกติ       1
ชุมชนวัดทอนหงส์  ปกติ       1
10  วัดใหม่  ปกติ       1
11  วัดเขาปูน  ปกติ       1
12  บ้านในเขียว 1  ปกติ       1
13  บ้านวัดใน  ปกติ       1
14  วัดคีรีวง  ปกติ       1
15  บ้านชุมขลิง  ปกติ       1
16  บ้านแขวงเภา  ปกติ       1
17  บ้านหน้าเขาวัด  ปกติ       1
18  บ้านเปร็ต  ปกติ       1
19  บ้านในเขียว 2  ปกติ       1
20  วัดโรงเหล็ก  ปกติ       1
21  วัดพระอาสน์  ปกติ       1
22  บ้านในตูล  ปกติ       1
23  บ้านปราบราษฏร์อุทิศ  ปกติ       1
24  วัดหมาย  ปกติ       1
25  บ้านไสพลู  ปกติ       1
26  วัดสากเหล็ก  ปกติ       1
27  บ้านท่าจันทน์  ปกติ       1
28  บ้านสำนักม่วง  ปกติ       1
29  วัดยางงาม  ปกติ       1
30  บ้านสุวรรณเขต  ปกติ       1
31  วัดกำแพงถม  ปกติ    
32  วัดเขาพนมไตรรัตน์  โอนไปสังกัดอื่น      
33  วัดกระดังงา  เรียนร่วม       1
34  วัดท้าวโทะ  ปกติ       1
35  บ้านห้วยทรายทอง  ปกติ       1
36  วัดจอมทอง  ปกติ       1
37  บ้านทุ่งขันหมาก  ปกติ       1
38  บ้านเผียน  ปกติ       1
39  บ้านน้ำร้อน  ปกติ       1
40  บ้านต้นจันทน์  ปกติ       1
41  บ้านวังหิน  เรียนร่วม       1
42  วัดป่ากิ่ว  ยุบโรงเรียนแล้ว      
43  บ้านเขาทราย  ปกติ       1
44  วัดนากัน  ปกติ       1
45  บ้านอินทนิน  ปกติ       1
46  บ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์)  ปกติ       1
47  วัดคงคาเลียบ  ปกติ       1
48  บ้านไสเหรียง  ปกติ       1
49  วัดสวนศิขรบรรพต  ปกติ       1
50  วัดโคกเหล็ก  ปกติ       1
51  บ้านพังหรัน  ปกติ       1
52  บ้านนบ  ปกติ       1
53  วัดนางตรา  ยุบโรงเรียนแล้ว      
54  วัดเขาน้อย  ยุบโรงเรียนแล้ว      
55  บ้านเขาตาสัก  ยุบโรงเรียนแล้ว      
56  บ้านชุมโลง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
57  วัดสวนหมาก  ยุบโรงเรียนแล้ว      
58  วัดป่า(โมคลาน)  เรียนร่วม      
59  บ้านฉาง  ปกติ       1
60  บ้านบ่อกรูด  ปกติ       1
61  วัดประดู่หอม  ปกติ       1
62  บ้านหนองหว้า  ปกติ       1
63  ชุมชนวัดอินทคีรี  ปกติ       1
64  วัดป่า(ท่าขึ้น)  ปกติ       1
65  วัดหลวงครู  ปกติ       1
66  วัดปากด่าน  ปกติ       1
67  บ้านปากดวด  ปกติ       1
68  บ้านน้ำฉา  ปกติ       1
69  วัดจันพอ  ปกติ       1