รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
วัดกลางแดด        1
วัดพระนอน        1
วัดบ้านไร่        1
บ้านสามัคคีธรรม  ปกติ       1
ภาณุฑัตกรีฑาเวทย์        1
บ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์)  ปกติ       1
วัดปากคลองปลากด  ปกติ       1
วัดบางไซ        1
วัดหัวกะทุ่ม  ปกติ       1
10  บ้านดงขุย  ปกติ       1
11  บ้านคลองคล้า  ปกติ       1
12  ชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ  ปกติ       1
13  บ้านยางใหญ่  ปกติ       1
14  วัดหนองแพงพวย  ปกติ       1
15  บ้านทุ่งตาทั่ง(ศิริราษฎร์บำรุง)  ปกติ       1
16  วัดท่าโก  ปกติ       1
17  บ้านท่ากร่าง  ปกติ       1
18  ชุมชนวัดเขาดินเหนือ  ปกติ      
19  สระวิทยา  ปกติ       1
20  บ้านวังใหญ่  ปกติ      
21  บ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล)  ปกติ       1
22  วัดแสงรังสรรค์  ปกติ       1
23  บ้านแหลมยาง  ปกติ      
24  วัดดอนสนวน  ปกติ       1
25  วัดมรรครังสฤษดิ์  ปกติ       1
26  วัดสวรรค์ประชากร  ปกติ       1
27  วัดโป่งสวรรค์  ปกติ       1
28  บ้านกระจังงาม  ปกติ       1
29  วัดดงเมือง  ปกติ       1
30  ประชาอุทิศ  เรียนร่วม       1
31  สามแยกเจ้าพระยา  ปกติ      
32  วัดศรีอัมพวัลย์  ปกติ       1
33  วัดยางขาว  ปกติ       1
34  ย่านคีรี  ปกติ      
35  วัดวังหิน  ปกติ       1
36  วัดสมานประชาชน  เรียนร่วม       1
37  บ้านเขาถ้ำพระ  ปกติ       1
38  วัดท่าไม้  ปกติ       1
39  วัดเขาบ่อพลับ  ปกติ       1
40  วัดศาลาแดง  ปกติ       1
41  บ้านหนองเต่า  ปกติ       1
42  วัดดอนใหญ่  ปกติ       1
43  วัดหนองกลอย  ปกติ    
44  วัดมโนราษฎร์  ปกติ       1
45  วัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์)  ปกติ       1
46  เขาสระนางสรง  ปกติ       1
47  วัดท่านา  ปกติ       1
48  บ้านเนินพะยอม  ปกติ       1
49  วัดยางงาม(ประชาพัฒนา)  ปกติ       1
50  บ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์)  ปกติ       1
51  วัดหนองคล่อ  ปกติ       1
52  ศึกษาศาสตร์  ปกติ       1
53  บ้านใหม่ศึกษา  ปกติ       1
54  บ้านธารหวาย  ปกติ       1
55  วัดศรีสวรรค์สังฆาราม  ปกติ       1
56  บ้านหาดสูง  ปกติ       1
57  วัดท่าล้อ  ปกติ       1
58  บ้านพรหมเขต  เรียนร่วม       1
59  ชุมชนวัดคลองปลากด  ปกติ       1
60  วัดสุวรรณรัตนาราม  ยุบโรงเรียนแล้ว      
61  บ้านเนินศาลา  ปกติ       1
62  วัดบางเคียน  ปกติ       1
63  เขาสามยอด  ปกติ       1
64  วัดบ้านลาด  ปกติ       1
65  บ้านสระเศรษฐี  ปกติ    
66  วัดไผ่สิงห์  ปกติ       1
67  บ้านท่าเตียน  ปกติ      
68  วัดวังสวัสดี  ปกติ       1
69  ศิริราษฎร์สามัคคี  ปกติ       1
70  วัดบริรักษ์ประชาสาร  ปกติ       1
71  วัดเนินมะขามงาม  ปกติ       1
72  วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล)  ปกติ       1
73  บ้านย่านมัทรี  เรียนร่วม      
74  บ้านประดู่เฒ่า  เรียนร่วม      
75  บ้านบ่อดินสอพอง  ปกติ       1
76  วัดหาดทรายงาม  ปกติ       1
77  บ้านดอนกระชาย  ปกติ       1
78  วัดวังใหญ่  ปกติ       1
79  วัดพิกุล  เรียนร่วม       1
80  บ้านเขาปูน  ปกติ    
81  วัดบ้านบน  ปกติ       1
82  บ้านเขาไม้เดน  ปกติ      
83  ศรีพูลราษฎร์สามัคคี  ปกติ    
84  วัดหนองขอน  ปกติ       1
85  วัดเขามโน  ปกติ       1
86  บ้านเนินเวียง  ปกติ       1
87  บ้านสุวรรณประชาพัฒนา  ปกติ       1
88  วัดสุบรรณาราม  ปกติ       1
89  บ้านเขากะลา  ปกติ       1
90  บ้านปากดง(เทียนศรีประสิทธิ์)  ปกติ       1
91  วัดรังงาม  ปกติ       1
92  วัดเกาะแก้ว  ปกติ       1
93  บ้านคุ้งวารี  ปกติ       1
94  วัดเนินกะพี้  ปกติ       1
95  วัดบางมะฝ่อ  ปกติ       1
96  บ้านบางมะฝ่อ  เรียนร่วม       1
97  บ้านสระงาม  ปกติ       1
98  วัดบึงน้ำใส  ปกติ       1
99  วัดหัวงิ้ว  ปกติ       1
100  วัดวังไผ่  ปกติ       1
101  วัดเนินสะเดา  ปกติ       1
102  บ้านประชาสามัคคี  ปกติ       1
103  บ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์)  ปกติ       1
104  บ้านหนองโพลง  เรียนร่วม      
105  วัดทัพชุมพล  ปกติ       1
106  บ้านท่าจันทน์(ศักดี)  ปกติ      
107  วัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์)  ปกติ       1
108  วัดหนองกุ่ม  เรียนร่วม      
109  วัดใหม่  ปกติ       1
110  วัดน้ำทรง  เรียนร่วม    
111  เนินมะกอก  ปกติ       1
112  วัดโพธิ์หนองยาว  ปกติ    
113  วัดหนองหมู  เรียนร่วม       1
114  วัดหนองโรง  ปกติ       1
115  บ้านโพธิ์งาม  ปกติ    
116  วัดสันคู  ยุบโรงเรียนแล้ว      
117  วัดเกรียงไกรเหนือ  ปกติ       1
118  วัดหาดสะแก  ยุบโรงเรียนแล้ว