รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
วัดศรัทธาราม  ปกติ       1
บ้านหนองละมาน        1
บ้านดงคู้        1
บ้านหนองเจ็ดหาบ  ปกติ       1
วัดธรรมรักขิตาราม        1
วัดสังขสุทธาวาส        1
วัดบ้านวัง       
วัดจันทร์ทอง        1
วัดตาสังใต้        1
10  วัดประสาทวิถี       
11  วัดเทพสถาพร        1
12  วัดบ้านแดน       
13  วัดเขาห้วยลุง  ปกติ       1
14  วัดคลองธรรม        1
15  บ้านโคกกว้าง  ปกติ       1
16  วัดท่าแรต  ปกติ       1
17  วัดอ่างทอง        1
18  บ้านหนองบอนใต้  ปกติ       1
19  บ้านทุ่งตัน  ปกติ       1
20  ชุมชนวัดเนินม่วง        1
21  บ้านหนองแฟบ       
22  บ้านไทรทองสามัคคีทองสามัคคี        1
23  บ้านหนองน้ำแดง        1
24  วัดแหลมทองธรรมจักร        1
25  วัดเกาะเปา        1
26  บ้านวังสำราญ        1
27  บ้านหนองชำนาญ        1
28  ชุมชนบ้านดอนโม่        1
29  วัดสวนขวัญ        1
30  บ้านดอนกระดูกเนื้อ        1
31  วัดเขาสมุก        1
32  บ้านหนองนมวัว        1
33  บ้านวังยิ้มแย้ม        1
34  วัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม        1
35  วัดดงหนองหลวง  ปกติ       1
36  สามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง        1
37  บ้านหนองไม้        1
38  บ้านลานตะแบก     
39  บ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง        1
40  บ้านเปราะ        1
41  บ้านตะเคียนงาม        1
42  บ้านคลองสำราญ        1
43  บ้านคลองม่วง       
44  วัดศรีกัลยานุสรณ์        1
45  บ้านคลองโพธิ์พัฒนา  ปกติ       1
46  บ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา        1
47  บ้านหนองจิกรี  ปกติ       1
48  วัดโพธิ์ขวัญ  ปกติ       1
49  จันทราราษฎร์  ปกติ       1
50  วัดคลองสาลี  ปกติ       1
51  บ้านหนองมะขาม  ปกติ       1
52  วัดคลองจินดา  ปกติ       1
53  บ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ)  ปกติ       1
54  บ้านทุ่งรวงทอง  ปกติ    
55  วัดวิมลประชาราษฎร์  ปกติ       1
56  วัดเจริญผล  ปกติ       1
57  บ้านทุ่งท่าเสา  ปกติ       1
58  วัดด่านช้าง  ปกติ       1
59  วัดหนองไร่  ปกติ       1
60  ไตรราษฎร์อุปถัมภ์  ปกติ       1
61  บ้านวังทับเกวียน  เรียนร่วม       1
62  บ้านนกคลาน  เรียนร่วม       1
63  บ้านมาบแก       
64  บ้านสะเดาซ้าย  ปกติ       1
65  สวนป่าแม่กะสีสาขาบ้านปางสัก  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
66  บ้านเทพมงคลทอง  ปกติ       1
67  บ้านหนองเสือ  ปกติ       1
68  บ้านยุบใหญ่  ปกติ       1
69  บ้านยอดห้วยแก้ว  ปกติ       1
70  บ้านตะแบกงามสาขาธารมะยม  ปกติ       1
71  บ้านยอดห้วยแก้วสาขาบ้านปางข้าวสาร  ปกติ       1
72  บ้านท่าตะโก  ปกติ       1
73  บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย  ปกติ       1
74  วัดหนองกระทุ่ม  ปกติ    
75  วัดบ้านวังดินดาด  ปกติ       1
76  หัดไทยวิทยาอุทิศ  ปกติ       1
77  วัดใหม่สามัคคี  ปกติ       1
78  ไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)  ปกติ       1
79  บ้านหนองคล้า  ปกติ       1
80  วัดท่างิ้ว  ปกติ       1
81  เตยสนุ่นสามัคคี  ยุบโรงเรียนแล้ว