รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
วัดเวฬุวัน  ปกติ       1
วัดห้วยธารทหาร  ปกติ       1
บ้านโพนทอง        1
คลองแปดประชาสรรค์       
วัดทุ่งทะเลทราย        1
บ้านพุนกยูง  ปกติ       1
บ้านล้ำเจริญ  ปกติ       1
บ้านไตรคีรี        1
บ้านหนองปล้องโพช        1
10  วัดสายลำโพงกลาง  ปกติ       1
11  บ้านหนองบัวตากลาน  ปกติ       1
12  บ้านหนองขาม  ปกติ       1
13  วัดเขาดุม  ปกติ    
14  บ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์)  ปกติ       1
15  วัดถ้ำผาสุขใจ  ปกติ       1
16  บ้านหนองพังพวย  ปกติ       1
17  รวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์  ปกติ       1
18  บ้านวังคาง  ปกติ       1
19  บ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์)  ปกติ       1
20  บ้านหนองกระทุ่ม  ปกติ       1
21  บ้านกกกว้าว  ปกติ       1
22  บ้านเขาใหญ่  ปกติ       1
23  บ้านสายน้ำทิพย์  ปกติ       1
24  บ้านสระละมาน(รัฐประชาสามัคคี)  ปกติ       1
25  บ้านหนองสีซอ  ปกติ       1
26  วัดเขาเจดีย์  ปกติ       1
27  บ้านโคกกระดี่  ปกติ      
28  บ้านหัวเขาตาคลี  ปกติ       1
29  บ้านโคกมะขวิด  ปกติ      
30  บ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกิน  ปกติ       1
31  วัดหนองหม้อ  ปกติ       1
32  บ้านหนองตาราม  ปกติ       1
33  ม่วงน้อยประชาสามัคคี  ปกติ       1
34  บ้านเขาปูน  ปกติ       1
35  บ้านเทพสถาพร  ปกติ       1
36  วัดป่าเรไร  ปกติ       1
37  บ้านตะเฆ่ค่าย  ปกติ       1
38  บ้านห้วยถั่วใต้  ปกติ       1
39  บ้านสระแก้ว  ปกติ       1
40  บ้านโคกสะอาดสาขามั่นวิทยา  เรียนร่วม       1
41  บ้านทับลุ่มประชาพัฒนา  ปกติ       1
42  น้ำสาดกลาง  ปกติ       1
43  บ้านใหม่สามัคคี  ปกติ       1
44  บ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ)  ปกติ       1
45  วัดวาปีรัตนาราม  ปกติ       1
46  บ้านหนองไม้แดง  ปกติ       1
47  บ้านหนองพิกุล(วิชิตนาคอุปถัมถ์)  ปกติ       1
48  วัดห้วยลำไย  ปกติ       1
49  วัดบ่อนิมิต  ปกติ       1
50  บ้านโคกสว่าง  ปกติ       1
51  บ้านดงมัน  ปกติ       1
52  บ้านราษฎร์เจริญ  ปกติ       1
53  บ้านเขาขวาง  ปกติ       1
54  บ้านหนองบัวทอง  ปกติ       1
55  บ้านหนองกระโดน  ปกติ       1
56  บ้านหนองแอก  ปกติ       1
57  บ้านหนองเต็งรัง  ปกติ       1
58  บ้านพุม่วง  เรียนร่วม      
59  บ้านท่าเรือ  ปกติ    
60  ชุมชนบ้านชุมพล  ปกติ       1
61  วัดห้วยดุก  ปกติ       1
62  บ้านหนองปืนแตก  เรียนร่วม       1
63  บ้านดงมะกุ  ยุบโรงเรียนแล้ว      
64  วัดดงพลับ  ยุบโรงเรียนแล้ว      
65  วัดเขาวง  ปกติ    
66  วัดหนองเสือ  ปกติ       1
67  บ้านห้วยตะโก  ปกติ      
68  บ้านคลองตักน้ำ  ปกติ       1
69  บ้านราษฎร์อุปถัมภ์  ปกติ       1
70  บ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา  ปกติ       1
71  วัดสายลำโพงใต้  ปกติ       1
72  บ้านวังน้ำลัด(สหราษฎร์รังสฤษฏ์)  ปกติ       1
73  บ้านตะกุดภิบาล  ปกติ       1
74  บ้านเขาหินกลิ้ง  ปกติ       1
75  วิฑูรย์ประชารักษ์  ปกติ       1
76  บ้านเขาดิน(ประชานุกูล)  ปกติ       1
77  บ้านลาด(ราษฎร์บำรุง)  ปกติ       1
78  บ้านพุมะค่า  ปกติ    
79  บ้านปากง่าม  ปกติ       1
80  วัดช่องแค  ปกติ       1
81  วัดวังมหากร  ปกติ       1
82  บ้านป่าคลัก(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคาระห์540)  เรียนร่วม      
83  วัดหนองหญ้ารังกา  ปกติ      
84  บ้านหนองเนิน  ปกติ       1
85  บ้านหนองสองห้อง  ปกติ    
86  บ้านหนองกะเปา  ปกติ       1
87  บ้านปากดง  ปกติ       1
88  วัดหนองคูน้อย  ปกติ       1
89  วัดลาดทิพยรส  ปกติ       1
90  บ้านหนองสะเอ้ง  ปกติ       1
91  บ้านห้วยหอม  ปกติ    
92  วัดช่องแกระ  ปกติ       1
93  บ้านเขาค้างคาว  ปกติ       1
94  บ้านหนองสะแกยาว  ปกติ       1
95  วันครู(2504)  ปกติ       1
96  วัดหนองตะโก  ปกติ       1
97  ห้วยวารีใต้  ปกติ       1
98  บ้านหนองจิก  ปกติ       1
99  วัดหนองปลาไหล  ปกติ       1
100  วัดประชาสรรค์  ปกติ       1
101  บ้านหนองโบสถ์  ปกติ       1
102  บ้านวังมะเดื่อ  ปกติ       1
103  บ้านเขาช้างฟุบ  ปกติ       1
104  บ้านวังแรง  ปกติ       1
105  วัดท่าตะโก  ปกติ       1
106  บ้านหนองไผ่  ปกติ       1
107  วัดคร่อเรียงราย  ปกติ       1
108  เกาะแก้วสามัคคี  ปกติ       1
109  บ้านช่องคีรี  ปกติ       1
110  บ้านหนองดู่  ปกติ       1
111  บ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง)  ปกติ       1
112  บ้านไร่ประชาสรรค์  ปกติ       1
113  วัดหนองเบน  ปกติ       1
114  บ้านตะคร้อลาด  ปกติ       1
115  บ้านดงจันทำ  ปกติ       1
116  บ้านเขาน้อย  ปกติ       1
117  บ้านหลักสิบเก้าสามัคคี  ปกติ       1
118  บ้านโค้งสวอง  ปกติ       1
119  บ้านสระเกตุโมรี  เรียนร่วม       1
120  บ้านไร่ศรัทธาราษฎร์  เรียนร่วม       1
121  บ้านวังโพรง  ปกติ       1
122  บ้านพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์  ปกติ       1
123  วัดบ้านใหม่  ปกติ       1
124  บ้านบ่อไทยสามัคคี  ปกติ       1
125  บ้านตะเคียนทอง  ปกติ       1
126  บ้านโคกสามัคคี  ปกติ       1
127  บ้านจิกใหญ่  ยุบโรงเรียนแล้ว      
128  บ้านหนองสุขสันต์  ปกติ       1
129  โค้งบ้านใหม่  ยุบโรงเรียนแล้ว      
130  บ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา)  ปกติ       1
131  น้ำสาดเหนือ  ปกติ       1
132  ประชาอุปถัมภ์  ปกติ      
133  บ้านรังงาม  ปกติ       1
134  บ้านไทรงาม  ปกติ       1
135  บ้านทุ่งทอง  ปกติ       1
136  ชุมชนบ้านเขาใบไม้  ปกติ       1
137  บ้านห้วยน้ำลาด  ปกติ       1
138  บ้านใหม่วารีเย็น  ปกติ       1
139  บ้านหนองตะโก  ยุบโรงเรียนแล้ว      
140  วัดวังแรต  ปกติ       1
141  บ้านวังทองประชานุกูล  ปกติ       1
142  วัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์)  ปกติ       1
143  บ้านอุดมธัญญา  ปกติ       1