รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านตราดหนองพลวง        1
วัดบ้านรุน        1
ประชาสวัสดิ์วิทยา        1
บ้านนากลาง        1
บ้านมาบสมอ        1
วัดสถานีหนองตาด        1
วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา        1
บ้านหนองไฮ        1
บ้านหนองตาดน้อย        1
10  บ้านหนองบัว  ปกติ       1
11  มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)  ปกติ       1
12  บ้านดอนใหญ่  ปกติ       1
13  บ้านหนองสองห้อง  ปกติ       1
14  บ้านหนองปลิง  ปกติ       1
15  วัดบ้านเสม็ด  ปกติ       1
16  วัดบ้านหนองปลาไหล       
17  วัดโคกล่าม  ปกติ       1
18  บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)  ปกติ       1
19  บ้านหนองซอแซ  ปกติ       1
20  บ้านโคกระกาน้อย  ปกติ       1
21  บ้านโคกสว่าง  ปกติ    
22  บ้านหนองระนาม  ปกติ       1
23  บ้านดงเย็น  ปกติ       1
24  บ้านหนองผักโพด  ปกติ       1
25  บ้านหนองตราด  ปกติ       1
26  บ้านหนองตราดน้อย  ปกติ       1
27  บ้านหนองเพชร  ปกติ       1
28  วัดกะทิง  ปกติ       1
29  บ้านโคกสะอาด  ปกติ       1
30  บ้านหนองเพิก  ปกติ       1
31  บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี  ปกติ       1
32  บ้านพระครูน้อย  ปกติ       1
33  บ้านบริหารชนบท  ปกติ    
34  บ้านปรุบุมะค่า  ปกติ       1
35  บ้านหนองผักแว่น  ปกติ       1
36  บ้านหนองมันปลา  เรียนร่วม       1
37  วัดโนนสำราญ  ปกติ       1
38  บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา)  ปกติ       1
39  บ้านโคกเปราะ  ปกติ       1
40  วัดโคกสะอาด  ปกติ       1
41  วัดหนองสองห้อง  ปกติ       1
42  บ้านแสลงพัน  ปกติ       1
43  บ้านหนองโสน  ปกติ    
44  บ้านทะเมนชัย  ปกติ       1
45  บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร  ปกติ       1
46  บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล)  ปกติ       1
47  บ้านบุตาวงษ์  ปกติ       1
48  บ้านสระเกษ  ปกติ       1
49  บ้านหนองขวาง  ปกติ       1
50  บ้านสารภี  ปกติ       1
51  บ้านพลวง  ปกติ       1
52  บ้านกระเดื่อง  ปกติ      
53  บ้านกลันทาวิทยา  ปกติ       1
54  บ้านห้วยมะไฟ  ปกติ       1
55  บ้านหนองไผ่ใหญ่  ปกติ       1
56  วัดหัวสะพาน  ปกติ       1
57  บ้านหนองแต้พัฒนา  ปกติ       1
58  บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่  ปกติ       1
59  บ้านมะค่า  ปกติ       1
60  วัดบ้านเย้ยสะแก  ปกติ       1
61  วัดขี้ตุ่น  ปกติ       1
62  บ้านเมืองแฝก  ปกติ       1
63  บ้านหนองกุง  ปกติ       1
64  เรืองทองสามัคคี  ปกติ       1
65  โสภณวรวัฒน์วิทยา  ปกติ       1
66  ประกาศธรรมคุณวิทยา  ปกติ       1
67  คงชัยสิทธิ์วิทยา  ปกติ       1
68  บ้านม่วงวิทยาคาร  ปกติ       1
69  วัดบ้านโคกซาด  ปกติ       1
70  บ้านสระสี่เหลี่ยม  ปกติ       1
71  บ้านง้าง  ปกติ       1
72  บ้านม่วงโนนสูง  ปกติ       1
73  วัดหนองครก  ปกติ       1
74  บ้านสระคูณ  ปกติ       1
75  บ้านร่มไทร  ปกติ       1
76  บ้านหนองเมืองต่ำ  ปกติ       1
77  บ้านพะไล  ปกติ       1
78  บ้านโคกสูง  ปกติ       1
79  บ้านสนวน  ปกติ       1
80  ชุมชนบ้านหนองบัวโคก  ปกติ       1
81  บ้านบุหนองเทา  ปกติ       1
82  บ้านหนองไทร  ปกติ       1
83  บ้านแท่นพระ  ปกติ       1
84  บ้านโคกหัวช้าง  ปกติ       1
85  วัดบ้านตะขบ  ปกติ       1
86  บ้านกวางงอย  ปกติ       1
87  บ้านหนองยาง  ปกติ       1
88  บ้านท้องเรือ  ปกติ       1
89  สรีพรรณสันติภาพนาฝาย  ปกติ       1
90  โนนสวรรค์วิทยา  ปกติ       1
91  บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์  ปกติ       1
92  บ้านโนนศิลา  ปกติ       1
93  วัดบ้านถลุงเหล็ก  ปกติ       1
94  วัดบ้านบุโพธิ์  ปกติ       1
95  บ้านโคกเก่า  ปกติ       1
96  วัดหนองเก้าข่า  ปกติ       1
97  บ้านโคกใหม่หนองสรวง  ปกติ       1
98  บ้านฝ้าย  ปกติ       1