รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านโคกยางหนองถนน  ปกติ       1
ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล)  ปกติ       1
บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)        1
บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)        1
บ้านบุตาเวสน์        1
บ้านนิคมเขต        1
บ้านสระตะเคียน  ปกติ       1
บ้านหนองหัวหมู  ปกติ       1
ไตรคาม        1
10  จตุคามราษฎร์วิทยา        1
11  บ้านโคกเฟือง  ปกติ       1
12  บ้านหนองกราด        1
13  บ้านกองพระทราย        1
14  บ้านหนองต้อ  ปกติ       1
15  บ้านชุมแสง  ปกติ       1
16  บ้านหนองตะคร้อ        1
17  บ้านกระเบื้อง  ปกติ    
18  บ้านทรัพย์สมบูรณ์  ปกติ       1
19  บ้านบัวตะเคียน        1
20  บ้านยายคำ        1
21  บ้านโนนศิลา  ปกติ       1
22  บ้านโนนทอง        1
23  บ้านหนองโบสถ์  ปกติ       1
24  บ้านสองพี่น้อง        1
25  บ้านโคกสมบูรณ์        1
26  ไทยรัฐวิทยา 90  ปกติ       1
27  บ้านหนองบัว  ปกติ       1
28  บ้านโคกกระชาย  ปกติ       1
29  บ้านสวายสอ  ปกติ       1
30  บ้านสำราญ  ปกติ       1
31  บ้านนาจาน  เรียนร่วม      
32  บ้านโคกขาม  ปกติ       1
33  บ้านสมจิต  ปกติ       1
34  บ้านม่วงงาม  ปกติ       1
35  บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี  ปกติ       1
36  บ้านสะเดาหวาน  ปกติ       1
37  บ้านหนองหว้า  ปกติ       1
38  บ้านสี่เหลี่ยม  ปกติ       1
39  บ้านตะกรุมทอง  ปกติ       1
40  บ้านไทยสามัคคี  ปกติ       1
41  บ้านไทรออ  ปกติ       1
42  บ้านส้มป่อย  ปกติ       1
43  บ้านโนนพะไล  ปกติ      
44  บ้านหนองม่วง  ปกติ       1
45  บ้านเพชรเจริญพัฒนา  ปกติ       1
46  บ้านหนองกราด  ปกติ       1
47  บ้านหนองกก  ปกติ       1
48  บ้านห้วยก้อม  ปกติ       1
49  บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)  ปกติ       1
50  บ้านเสลาโสรง  ปกติ       1
51  บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา  ปกติ       1
52  บ้านโคกโสนทองวิทยา  ปกติ       1
53  บ้านหนองกราด  ปกติ       1
54  วัดห้วยหิน  ปกติ       1
55  บ้านหนองม่วง  ปกติ       1
56  บ้านตลาดแย้  ปกติ       1
57  บ้านเสาเดียวอนุสรณ์  ปกติ       1
58  บ้านหนองถนน  ปกติ       1
59  บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี  ปกติ       1
60  บ้านปรือพวงสำราญ  ปกติ       1
61  บ้านก้านเหลือง  ปกติ       1
62  บ้านหนองปรือ  ปกติ       1
63  บ้านหนองพลวง  ปกติ       1
64  บ้านสระประดู่หนองมะค่า  ปกติ       1
65  บ้านทุ่งไผ่  ปกติ       1
66  บ้านหนองเต่า  ปกติ       1
67  บ้านไทยเจริญ  ปกติ       1
68  บ้านหนองมัน  ปกติ       1
69  บ้านโคกงิ้ว  ปกติ       1
70  บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)  ปกติ       1
71  บ้านหนองหญ้าวัว  ปกติ       1
72  บ้านเสลา  ปกติ       1
73  บ้านหนองถั่วแปบ  ปกติ       1
74  บ้านโกรกแก้ว  ปกติ      
75  บ้านคูขาดน้อย  ปกติ       1
76  บ้านสว่างพัฒนา  ปกติ       1
77  บ้านผไทรวมพล  ปกติ       1
78  บ้านหนองละหานทราย  ปกติ       1
79  บ้านหนองโสน  ปกติ       1
80  บ้านจาน  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
81  บ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา  ปกติ       1
82  บ้านหนองยาง  ปกติ       1