รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
นิกรราษฎร์บํารุงวิทย์  ปกติ       1
หิรัญพงษ์อนุสรณ์        1
ร่วมใจประสิทธิ์  ปกติ       1
วัดนิเทศน์  ปกติ       1
แสนชื่นปานนุกูล  ปกติ       1
วัดแสงมณี  ปกติ       1
แสนจําหน่ายวิทยา  ปกติ       1
คลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์)  ปกติ       1
วัดลานนา  ปกติ       1
10  วัดธรรมราษฏร์เจริญผล  ปกติ       1
11  นิกรราษฎร์บูรณะ  ปกติ       1
12  วัดอดิศร  ปกติ    
13  วัดนพรัตนาราม  ปกติ       1
14  วัดโสภณาราม  ปกติ       1
15  ศาลาลอย  ปกติ       1