รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
วัดกำมะเสน  ปกติ       1
เนินแก้ววิทยาคาร  ปกติ       1
วัดทุ่งกลาง  ปกติ       1
วัดนาล้อม  ปกติ       1
วัดทุ่งประดู่  ปกติ       1
บ้านทุ่งยาว  ปกติ       1
บ้านเนินดินแดง  ปกติ       1
อุดมราชภักดี  ปกติ       1
อ่างทองพัฒนา  ปกติ       1
10  บ้านถ้ำเขาน้อย  ปกติ       1
11  บ้านดอนทอง  ปกติ       1
12  วัดนาผักขวง  ปกติ       1
13  บ้านเหมืองแร่  ปกติ       1
14  ประชาบูรณะวิทยา  ปกติ       1
15  บ้านย่านซื่อ  ปกติ       1
16  ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์  ปกติ       1
17  บ้านสีดางาม  ปกติ       1
18  บ้านหนองหิน  ปกติ       1
19  บ้านหว้ากอ (มิตรภาพที่72)  ปกติ       1
20  ประชารังสรรค์  ปกติ       1
21  บ้านห้วยใหญ่  ปกติ       1
22  วัดถ้ำคีรีวงศ์  ปกติ       1
23  วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)  ปกติ       1
24  บ้านหนองยายเอม  ยุบโรงเรียนแล้ว      
25  บ้านหนองพิกุล  ยุบโรงเรียนแล้ว      
26  บ้านคลองชายธง  ปกติ       1
27  บ้านพุตะแบก  ปกติ       1
28  สามัคคีร่วมจิต  ปกติ       1
29  บ้านดอนทราย  ปกติ       1
30  บ้านหนองหญ้าปล้อง  ปกติ       1
31  บ้านทุ่งไทร  ปกติ       1
32  บ้านอ่าวน้อย  ปกติ       1
33  บ้านดอนสูง  ปกติ       1
34  ประชาราษฏร์บำรุง  ปกติ       1
35  บ้านอ่าวยาง  ปกติ       1
36  บ้านบางเบิด  ปกติ       1
37  บ้านหนองมงคล  ปกติ       1
38  บ้านทรายทอง  ปกติ       1
39  วัดปากคลองเกลียว  ปกติ       1
40  บ้านเขามัน  ปกติ       1
41  บ้านหนองปุหลก  ปกติ       1
42  บ้านห้วยแก้ว  ปกติ       1
43  บ้านยุบพริก  ปกติ       1
44  บ้านปากแพรก  ปกติ       1
45  วัดเขาราษฎร์บำรุง  ปกติ       1
46  วัดดอนตะเคียน  ปกติ       1
47  บ้านทางหวาย  ปกติ    
48  ยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์  ปกติ       1
49  ไตรกิตทัตตานนท์  ปกติ       1
50  บ้านวังยาว  ปกติ       1
51  บ้านราษฏร์ประสงค์  ปกติ       1
52  เศรษฐพานิชวิทยา  ปกติ       1
53  บ้านทุ่งสีเสียด  ปกติ       1
54  วัดนาหูกวาง  ปกติ      
55  บ้านหินเทิน  ปกติ       1
56  บ้านดงไม้งาม  ปกติ       1
57  บ้านหนองฆ้อง  ปกติ       1
58  บ้านทุ่งเคล็ด  ปกติ       1
59  บ้านชะม่วง  ปกติ    
60  บ้านหนองกก  ปกติ       1
61  บ้านไร่ใน  ปกติ       1
62  บ้านห้วยสัก  ปกติ      
63  บ้านยางเขา  ปกติ       1