รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
หนองหัวช้าง  เรียนร่วม       1
โคกกลางราษฎร์พัฒนา        1
กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา        1
บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง  ปกติ       1
คำแคนวิทยา  เรียนร่วม       1
ดงไร่ราษฎร์พัฒนา  ปกติ       1
น้ำจั้นราษฎร์บำรุง  ปกติ       1
โปโลเล้าสามัคคีวิทยา  ปกติ       1
กุดอ้อประชานุสรณ์กุดอ้อประชานุสรณ์  เรียนร่วม       1
10  ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร  ปกติ       1
11  นาบึงราษฎร์สงเคราะห์  ปกติ       1
12  โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี  ปกติ       1
13  ชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย)  เรียนร่วม      
14  ท่าไคร้สามัคคี  ปกติ       1
15  คำไผ่สงเคราะห์  ปกติ       1
16  ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา  ปกติ    
17  โคกนางามสามัคคี  ปกติ       1
18  ค่ายลูกเสือนิคมลำปาว  ปกติ       1
19  บ้านสว่าง  ปกติ      
20  บ้านหนองกุงกลาง  ปกติ       1
21  โคกคอนวิทยานุกูล  เรียนร่วม       1
22  วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์  เรียนร่วม       1
23  หนองโพนโนนสมบูรณ์  ปกติ       1
24  บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี  ปกติ       1
25  หนองทุ่มสงเคราะห์  ปกติ       1
26  บ้านโคกใส  ปกติ       1
27  คำโพนทองราษฎร์นิยม  ปกติ       1
28  สะอาดโนนงามวิทยา  ปกติ       1
29  นิคมลำปาววิทยา  ปกติ       1
30  โพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ)  เรียนร่วม       1
31  คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์  ปกติ       1
32  คอนเรียบอนุกูล  ปกติ       1
33  โคกล่ามวิทยา  ปกติ       1
34  สหัสขันธ์วิทยาคม  ปกติ       1
35  โนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ  เรียนร่วม       1
36  ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา  ปกติ       1
37  สงยางสงเปลือยวิทยาคม  ปกติ       1
38  โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม  ปกติ       1
39  โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา  ปกติ       1
40  หนองบัวราษฎร์นิยม  ปกติ       1
41  บ้านคำเม็ก  ปกติ       1
42  บ้านโนนโพธิ์ศรี  ปกติ       1
43  คำประถมนิคมสงเคราะห์  ปกติ       1
44  ดงน้อยสงเคราะห์  ปกติ       1
45  วังสวาทนิคมสงเคราะห์  เรียนร่วม      
46  คำลือชาศรีสวัสดิ์วิทยา  ยุบโรงเรียนแล้ว      
47  โพนสวางพิทยาคม  ปกติ       1
48  ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์  ปกติ       1
49  วัดชัยสุนทร  ปกติ       1
50  โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา  ปกติ       1
51  บ้านกุดแห่  ปกติ       1
52  คำหุ่งราษฎร์บำรุง  เรียนร่วม       1
53  หลักเมืองกมลาไสย  เรียนร่วม    
54  ท่าลำดวนประชาบำรุง  ปกติ       1
55  เหล่าสูงวิทยา  ปกติ       1
56  แก้งนางราษฎร์บำรุง  ปกติ       1
57  บ้านแกวิทยายน  ปกติ       1
58  เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา  ปกติ       1
59  นาขามร่วมราษฎร์บำรุง  ปกติ       1
60  คำโพนคำม่วงวิทยา  ปกติ       1
61  บ้านโคกกว้าง  ปกติ       1
62  บ้านหนาดสงเคราะห์  ปกติ       1
63  บ้านห้วยแสง  เรียนร่วม       1
64  เสมาสามัคคี  ปกติ       1
65  บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง  ปกติ       1
66  บ้านเหล่าค้อ  ปกติ       1
67  เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์  ปกติ       1
68  หนองโพนวิทยายน  ปกติ       1
69  ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์  เรียนร่วม       1
70  หนองโพนวิทยายน(สาขาบ้านหนองไผ่ราษฎร์บำรุง)  เรียนร่วม       1
71  สะอาดสมศรีวิทยา  เรียนร่วม       1
72  บ้านโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ  ปกติ       1
73  บ้านแวงประชารัฐบำรุง  ปกติ       1
74  บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร  ปกติ       1
75  บ้านศรีสมบูรณ์  เรียนร่วม      
76  สองห้องราษฎร์บูรณะ  ปกติ       1
77  ท่ากลางแจ้งจมวิทยา  ปกติ       1
78  หนองแวงประชานุกูล  ปกติ       1
79  ค้อจารย์วิทยา  ปกติ       1
80  กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์  ปกติ       1
81  สามัคคีสำราญวิทย์  ปกติ       1
82  ภูปอวิทยา  ปกติ       1
83  นาคูณวิทยา  ปกติ       1
84  สำเริงวิทยา  ปกติ       1
85  สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน)  ปกติ       1
86  สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน)  ปกติ       1
87  บึงสว่างวิทยาคม  ปกติ    
88  ม่วงคำราษฎร์สามัคคี  เรียนร่วม       1
89  หัวคูประชาอุทิศ  ปกติ       1
90  บ้านคำเชียงวัน  ปกติ       1
91  บ้านดอนสนวน  ปกติ       1
92  หนองแวงแสน  ปกติ       1
93  ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา  เรียนร่วม       1
94  หัวขวาวิทยา  ปกติ       1
95  บ้านหนองช้าง  ปกติ       1
96  แก่งนาขามสามัคคี  ปกติ       1
97  โคกกลางวิทยา  ปกติ       1
98  ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา  ปกติ       1
99  หนองแซงวิทยา  ปกติ       1
100  มิตรภาพที่ 32  ยุบโรงเรียนแล้ว      
101  สงยางสงเปลือยวิทยาคม(สาขาสงเปลือยสามัคคี)  เรียนร่วม      
102  บ้านโนนสะอาด  ยุบโรงเรียนแล้ว      
103  สะอาดไชยศรี  ปกติ       1
104  นาโกวิทยา  ปกติ       1
105  โนนเมืองประชานุเคราะห์  ปกติ       1
106  บ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก  ปกติ       1
107  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ)  ปกติ       1
108  บ้านท่างาม  ปกติ       1
109  คำคาราษฎร์บำรุง  ปกติ       1
110  ดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์)  เรียนร่วม       1
111  นาคอกควาย  ยุบโรงเรียนแล้ว    
112  โคกล่ามผดุงวิทย์  ปกติ       1
113  บ้านหนองม่วง  ปกติ       1
114  สิงห์สะอาด  ปกติ       1
115  คำแคนราษฎร์วิทยา  ปกติ       1
116  บ้านโนนแหลมทอง  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
117  เขื่อนภูมิพล  เรียนร่วม       1
118  โคกสำราญวิทยา  ยุบโรงเรียนแล้ว      
119  หนองตุวิทยา  ปกติ       1
120  กลางหมื่นสงเคราะห์  เรียนร่วม       1
121  บ้านม่วงวิทยายน  ปกติ       1
122  บ้านจานวิทยา  เรียนร่วม       1