รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
ไผ่แถวอนุสรณ์  ปกติ       1
บ้านบางปลาร้า (กมลราษฎร์นุกูล)        1
วัดไชยมงคล        1
วัดตะเคียนทอง        1
บ้านย่านนางวิ่ง  ปกติ       1
บ้านมาบเหียง        1
วัดไผ่งาม  ปกติ       1
บ้านด่าน  ปกติ       1
วัดเกาะลอย  ปกติ      
10  วัดเกาะมะไฟ  ปกติ       1
11  วัดดงไชยมัน  ปกติ       1
12  วัดแสงสว่าง  ปกติ       1
13  วัดเลียบ(หร่ำวิทยานุกูล)  ปกติ    
14  วัดกระแจะ(ธวัชชัยนุสรณ์)  ปกติ    
15  วัดสง่างาม(สุทธิเกียรติวิทยา)  ปกติ    
16  วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ  ปกติ       1
17  บ้านคลองสอง (ราษฎร์บำรุง)  ปกติ       1
18  บ้านห้วยเกษียร  ปกติ       1
19  วัดทุ่งตะลุมพุก  ปกติ       1
20  วัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์)  ปกติ       1
21  บ้านคลองบางไซ  ปกติ       1
22  วัดประดิษฐาราม  ปกติ       1
23  วัดประสาทรังสฤษฎิ์  ปกติ       1
24  วัดใหม่กวางทอง  ปกติ       1
25  วัดโพธิ์งาม  ปกติ       1
26  วัดคู้ลำพัน  ปกติ       1
27  วัดศรีสุทธาวาส  ปกติ       1
28  บ่อแร่0ธารเลา  ปกติ       1
29  ประชุมเขตศึกษา  ปกติ       1
30  บ้านโคกกระเจียว  ปกติ       1
31  วัดหาดสะแก  ปกติ      
32  วัดอรัญไพรศรี  ปกติ       1
33  วัดหนองหูช้าง  ปกติ       1
34  วัดมูลเหล็ก  ปกติ       1
35  บ้านหนองหอย  ปกติ       1
36  วัดสระมะเขือ  ปกติ       1
37  วัดบุฝ้าย  ปกติ       1
38  วัดทุ่งสบก  ปกติ       1
39  วัดหัวไผ่  ปกติ       1
40  วัดพิกุลวนาราม  ปกติ       1
41  บ้านหนองชะอม  ปกติ       1
42  บ้านแหลมไผ่  ปกติ       1
43  วัดเนินสูง  ปกติ       1
44  วัดสระข่อย  ปกติ       1
45  วัดหลังถ้ำวิทยาคาร  ปกติ       1
46  บ้านปากคลองบางกระดาน  ปกติ       1
47  บ้านโคกสว่าง  ปกติ       1
48  บ้านเขานันทา  ปกติ       1
49  บ้านหนองเต่า  ปกติ       1
50  บ้านบางขาม  ปกติ       1
51  นิคมพัฒนา  ปกติ       1
52  วัดนพคุณทอง  ปกติ       1
53  วัดท้าวอู่ทอง  ปกติ       1
54  วัดหนองเกตุ  ปกติ       1
55  บ้านคลองแก้มช้ำ  ปกติ       1
56  วัดเนินผาสุก  ปกติ       1
57  วัดคลองเฆ่  ปกติ    
58  บ้านหนองปรือน้อย  ปกติ       1
59  บ้านบางรุ่งโรจน์  ปกติ       1
60  วัดประชาวาส  ปกติ       1
61  วัดสามัคคีภิรมย์  ยุบโรงเรียนแล้ว    
62  วัดบุพพาราม  ปกติ       1
63  วัดหนองแก้ว  ปกติ       1
64  บ้านประเถท(โพธิพิทยาราม)  ปกติ       1
65  วัดใหม่โพธิ์เย็น  ปกติ       1
66  วัดเทพพิทักษ์บุญญาราม  ปกติ       1
67  วัดศรีมงคล  ปกติ       1
68  วัดบุยายใบ  ปกติ       1
69  วัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76  ปกติ       1
70  บ้านโป่งกะพ้อ  ปกติ       1
71  วัดโบสถ์วิทยา  ปกติ       1
72  วัดบางคาง  ปกติ       1
73  วัดบางเตย  ปกติ       1
74  วัดสัมพันธ์  ปกติ       1
75  บ้านคลองสารภี  ยุบโรงเรียนแล้ว      
76  วัดเนินไม้หอม  ปกติ       1
77  บ้านดงบัง  ปกติ       1
78  วัดลิรัญดอน  ปกติ       1
79  วัดบ้านพระ  ปกติ    
80  วัดอินทร์ไตรย์  ปกติ       1