รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านชำโสม        1
บ้านหนองหัวช้าง        1
บ้านไผ่  ปกติ       1
วัดหาดสูง        1
บ้านคลองร่วม        1
บ้านแก่ง        1
บ้านหนองคล้า  ปกติ       1
บ้านปราสาท  ปกติ       1
วัดเนินสูง  ปกติ       1
10  บ้านหนองตลาด  ปกติ       1
11  บ้านโคกหอม  ปกติ       1
12  บ้านเขากระแต  ปกติ       1
13  บ้านคลองระกำ  ปกติ