รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านกูวิง        1
บ้านปะกาลิมาปุโระ  ปกติ       1
บ้านบางปลาหมอ        1
บ้านคลองต่ำ        1
บ้านปะกาจินอ  ปกติ       1
บ้านปะกาลือสง        1
วัดมหิงษาราม  ปกติ       1
บ้านกาแลบือซา  ปกติ       1
บ้านจะรัง  ปกติ       1
10  บ้านตือระ  ปกติ       1
11  บ้านดอนนา  ปกติ       1
12  บ้านแคนา  ปกติ       1
13  บ้านปะแดลางา  ปกติ       1
14  บ้านท่ากำชำ  ปกติ       1
15  บ้านหัวคลอง  ปกติ       1
16  บ้านเคียน  ปกติ       1
17  บ้านไผ่มัน  ปกติ       1
18  บ้านท่าน้ำตะวันตก  ปกติ       1
19  บ้านยือริง  ปกติ       1
20  บ้านกลาง  ปกติ       1
21  บ้านบาโงกาเซาะ  ปกติ       1
22  บ้านท่ายามู  ปกติ       1
23  บ้านโคกหมัก  ปกติ       1
24  บ้านตลาดนัดต้นสะท้อน  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
25  บ้านลางา  ปกติ       1
26  วัดศรีสุดาจันทร์  ปกติ       1
27  บ้านตลาดนัดคลองขุด  ปกติ       1
28  บ้านรามง  ปกติ       1
29  บ้านสายหมอ  ปกติ       1
30  บ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร)  ปกติ       1
31  บ้านตาลีอายร์  ปกติ       1
32  บ้านเกาะหม้อแกง  ปกติ       1
33  บ้านท่าชะเมา  ปกติ       1
34  บ้านบางหมู  ปกติ       1
35  บ้านควนคูหา  ปกติ      
36  บ้านมะรวด  ยุบโรงเรียนแล้ว      
37  บ้านคลอง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
38  วัดควน  ปกติ       1
39  พระราชดำริ (ศูนย์ครูใต้) จังหวัดปัตตานี  ปกติ       1
40  บ้านจือโระ  ปกติ       1
41  บ้านทุ่ง  ปกติ       1