รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านควนประ  ปกติ       1
บ้านล้อแตก  ปกติ       1
บ้านบาเงง  ปกติ       1
บ้านแขนท้าว        1
บ้านคลองช้าง        1
บ้านด่าน        1
บ้านต้นโตนด        1
วัดป่าสวย  ปกติ       1
บ้านคลองทราย  ปกติ       1
10  บ้านควนโนรี  ปกติ       1
11  วัดบุพนิมิต        1
12  บ้านเกาะตา  ปกติ       1
13  บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา)  ปกติ      
14  สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้  ปกติ       1
15  บ้านยางแดง  ปกติ       1
16  บ้านบาโง  ปกติ       1
17  วัดทรายขาว  ปกติ       1
18  วัดภมรคติวัน  ปกติ       1
19  บ้านบูเกะกุง  ปกติ       1
20  บ้านราวอ  ปกติ       1
21  บ้านบินยา  ปกติ       1
22  วัดโคกหญ้าคา  ปกติ       1
23  วัดบันลือคชาวาส  ปกติ       1
24  บ้านโคกเหรียง  ปกติ       1
25  บ้านโคกต้นสะตอ  ปกติ       1
26  บ้านควนหยี  ปกติ       1
27  บ้านสมาหอ  ปกติ       1
28  บ้านชะเมา  ปกติ       1
29  บ้านเจาะบาแน  ปกติ       1
30  วัดอรัญวาสิการาม  ปกติ       1
31  บ้านดูวา  ปกติ       1
32  บ้านป่าไร่  ปกติ       1
33  บ้านปลักปรือ  ปกติ      
34  วัดธนาภิมุข  ปกติ       1
35  วัดนิคมสถิต  ปกติ       1
36  บ้านตุปะ  ปกติ       1
37  บ้านดอนเค็ด  ปกติ       1
38  บ้านบราโอ (สาขากูนิง)  ปกติ      
39  บ้านบาโงฆาดิง  ปกติ       1
40  บ้านนาค้อเหนือ  ปกติ       1
41  บ้านคูระ  ปกติ       1
42  บ้านตันหยง  ปกติ       1
43  บ้านนาค้อกลาง  ปกติ       1
44  บ้านอีบุ๊  ปกติ       1
45  บ้านท่าคลอง  ปกติ       1
46  บ้านควนแตน  ปกติ       1
47  บ้านป่าบอน  ปกติ       1
48  วัดสุนทรวารี  ปกติ       1
49  บ้านอาโห  ปกติ       1