รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
วัดวงษ์สวรรค์  ปกติ       1
วัดสนามทองมิตรภาพที่ 180  ปกติ       1
วัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)        1
วัดนนทรีย์  ปกติ       1
วัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์)  ปกติ       1
วัดหนองบัว  ปกติ       1
วัดอุทการาม  ปกติ       1
วัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต)  ปกติ       1
วัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์)  ปกติ       1
10  วัดดอนประดู่  ปกติ       1
11  วัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์)  ปกติ       1
12  บ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง)  ปกติ       1
13  วัดตะโหนด (ประชารักษ์เวสสถิตวิทยา)  ปกติ       1
14  วัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร)  ปกติ       1
15  วัดทรงกุศล  ยุบโรงเรียนแล้ว      
16  วัดโพธิ์  ปกติ       1
17  วัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ)  ปกติ       1
18  บ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์)  ปกติ       1
19  พรพินิตพิทยาคาร  ปกติ       1
20  ตำหนักเพนียด  ปกติ       1
21  วัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์  ปกติ       1
22  วัดเกาะเลิ่ง  ปกติ       1
23  วัดทอง (สามัคคยานุสรณ์)  ปกติ       1
24  "วัดโคกสังข์ ""ประชานุกูล"""  ปกติ       1
25  วัดศรีภวังค์  ปกติ       1
26  วัดจําปา  ปกติ       1
27  วัดดอกไม้  ปกติ       1
28  วัดสฎางค์  ปกติ       1
29  วัดเทพคันธาราม  ปกติ       1
30  "วัดบ้านแถว ""ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์"""  ปกติ       1
31  วัดสามเรือน  ปกติ       1
32  วัดมาบโพธิ์  ปกติ       1
33  วัดนครโปรดสัตว์  ปกติ       1
34  วัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์)  ปกติ       1
35  กลางคลอง 27  ปกติ       1
36  วัดสามบัณฑิต  ยุบโรงเรียนแล้ว    
37  วัดปากกราน  ปกติ       1
38  วัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์)  ปกติ       1
39  วัดบ้านหีบ  ปกติ       1
40  วัดบ้านม้า  ปกติ       1
41  วัดจอมเกษ  ปกติ       1
42  วัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ)  ปกติ       1
43  วัดกุฎีลาย  ปกติ       1
44  วัดทุ่งมน  ปกติ       1
45  วัดดอนกลาง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
46  วัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง)  ปกติ       1
47  บ้านข่อยโทน  ปกติ       1
48  วัดแก้วตา  ปกติ       1
49  ชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)  ปกติ       1
50  วัดโพธิ์สาวหาญ  ปกติ       1
51  วัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์)  ปกติ       1
52  วัดโพธิ์หอม  ปกติ       1
53  ประชาสามัคคี  ปกติ       1
54  วัดน้ำเต้า  ยุบโรงเรียนแล้ว    
55  วัดกระโจมทอง  ยุบโรงเรียนแล้ว    
56  วัดท้าวอู่ทอง  ปกติ       1
57  วัดโตนด  ปกติ       1
58  วัดนาอุ่น  ปกติ       1
59  วัดเทพอุปการามฯ  ปกติ       1
60  วัดโคกโพธิ์  เรียนร่วม       1
61  วัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล)  ปกติ       1
62  บ้านเป็ด  ปกติ       1
63  วัดบึง  ปกติ       1
64  วัดบ้านดาบ  ปกติ       1
65  วัดโพธิ์เอน  ปกติ       1
66  วัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร)  ปกติ       1
67  วัดโคกกรวด  ปกติ       1
68  วัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์)  ปกติ       1
69  วัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์)  ปกติ       1
70  วัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา)  ปกติ       1
71  วัดกษัตราธิราช  ปกติ    
72  วัดนางชี  ปกติ       1
73  วัดตูม  ปกติ       1
74  วัดช้าง  ปกติ       1
75  วัดกุ่มแต้  ปกติ    
76  วัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง)  ปกติ       1
77  บ้านช้าง  ปกติ       1
78  วัดวังแดงเหนือ  ปกติ       1
79  วัดหัวคุ้ง  ปกติ       1
80  วัดไผ่  ปกติ       1
81  วัดช้างใหญ่  ปกติ       1
82  ชุมชนวัดบ้านร่อม  ปกติ       1
83  วัดหนองเครือบุญ  ยุบโรงเรียนแล้ว      
84  วัดวิมลสุนทร  ยุบโรงเรียนแล้ว      
85  วัดไก่เตี้ย  ปกติ       1
86  วัดโบสถ์  เรียนร่วม       1
87  บ้านกะทุ่มลาย  ปกติ       1
88  วัดเขียนลาย (ทองคำวิทยานุสรณ์)  ยุบโรงเรียนแล้ว