รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
ประชากรรังสฤษฏ์  ปกติ       1
วัดท่าดินแดง        1
วัดนาคู (จันทศึกษาคาร)  ปกติ       1
วัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)        1
วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุขป  ปกติ       1
วัดสุนทราราม  ปกติ       1
วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)  ปกติ       1
วัดประดู่โลกเชษฐ์  ปกติ       1
วัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยา)  ปกติ       1
10  วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร)  ปกติ       1
11  วัดชีปะขาว  ปกติ       1
12  ราษฎร์ศุภประดิษฐ์  ปกติ       1
13  วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง)  ปกติ       1
14  วัดไผ่ล้อม  ปกติ       1
15  วัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ)  ปกติ       1
16  วัดปราสาททอง  ปกติ       1
17  โคกตาพรหม  ปกติ       1
18  วัดบันไดช้าง  เรียนร่วม    
19  วัดตาลานเหนือ  ปกติ       1
20  วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)  ปกติ       1
21  วัดปิ่นแก้ว  ปกติ       1
22  วัดแก้วสุวรรณ  ปกติ       1
23  วัดอู่ตะเภา  ปกติ       1
24  วัดขุนจ่าธรรมาราม  ปกติ    
25  วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล)  ปกติ       1
26  วัดอนุกุญชราราม  ปกติ       1
27  วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา)  ปกติ       1
28  วัดบ้านกลิ้ง  ปกติ       1
29  วัดบุญกันนาวาส  ปกติ       1
30  วัดเทพมงคล  ปกติ       1
31  วัดรางจระเข้  ปกติ       1
32  บ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ)  ปกติ       1
33  ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี)  ปกติ       1
34  วัดฤกษ์บุญมี  ปกติ       1
35  วัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์)  ปกติ       1
36  วัดไทรน้อย  ปกติ       1
37  ประสิทธิ์วิทยา  ปกติ       1
38  สินสังวาลย์อุทิศ  ปกติ       1
39  วัดตะกู (เมตตาชนูปการ)  ปกติ       1
40  วัดศิริสุขาราม  ปกติ       1
41  วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์)  ปกติ       1
42  คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)  ปกติ       1
43  วัดสง่างาม  ปกติ       1
44  วัดบางบาล  ปกติ       1
45  ไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร)  ปกติ       1
46  วัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289)  ปกติ       1
47  จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57)  ปกติ       1
48  วัดเชิงท่า  ปกติ      
49  วัดตรีพาราสีมาเขต  ปกติ       1
50  ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์)  ปกติ       1
51  สัตตปทุมบำรุง  ปกติ       1
52  จุฬาราษฎร์วิทยา  ปกติ       1
53  วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา)  ปกติ       1
54  วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง)  ปกติ       1
55  วัดโพธิ์  ปกติ       1
56  วัดแจ้ง  ปกติ       1
57  คอตัน  ปกติ       1
58  วัดดอนพัฒนาราม  ปกติ       1
59  คชเวกวิทยา  ปกติ       1
60  วัดทำใหม่  ปกติ       1
61  วัดทำเลไทยโปรดสัตว์  ปกติ       1
62  วัดโพธิ์เผือก  ยุบโรงเรียนแล้ว      
63  วัดกลางคลองวัฒนาราม  ยุบโรงเรียนแล้ว      
64  วัดหนองลำเจียก  ยุบโรงเรียนแล้ว      
65  วัดอมฤต (สิทธิประสิทธิ์)  ยุบโรงเรียนแล้ว      
66  วัดเทพสนทวารี  เรียนร่วม       1
67  วัดโคก  ปกติ       1
68  วัดลาดระโหง  ปกติ       1
69  วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร)  ปกติ    
70  วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์)  ปกติ       1
71  วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)  ปกติ       1
72  วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา)  ปกติ       1
73  วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง)  ปกติ       1
74  วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช)  ปกติ       1
75  วัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร)  ปกติ       1
76  วัดสามเรือน  ปกติ    
77  วัดเศวตศิลาราม  ปกติ       1
78  วัดเจ้าแปดทรงไตรย์  ปกติ       1
79  วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)  ปกติ       1
80  วัดใหม่ต้านทาน  ปกติ       1
81  วัดโพธิ์แตงใต้  ปกติ       1
82  ราษฎร์บํารุง  ปกติ       1
83  วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)  ปกติ       1
84  เสริมปัญญา (ไวยกัญญาอนุเคราะห์)  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
85  วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)  ปกติ       1
86  บางไทร  ปกติ       1
87  วัดสุทธาวาส  ปกติ       1
88  วัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมย์)  ปกติ       1
89  สามัคคีวิทยา  ปกติ    
90  วัดราษฎร์ปุณณาราม  ปกติ       1