รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.พะเยา เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านม่วงคำ  ปกติ       1
บ้านดอกบัว(ราษฏร์บำรุง)  ปกติ       1
บ้านสันกว๊านทุ่งกิ่ว  ยุบโรงเรียนแล้ว      
บ้านป่าคา  ปกติ       1
บ้านสันเวียงใหม่  ปกติ       1
บ้านแม่อิง  ปกติ       1
ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี  ปกติ       1
บ้านปางงุ้น  ปกติ       1
ชุมชนบ้านตุ้มท่า  เรียนร่วม       1
10  บ้านแม่จว้าใต้  ปกติ       1
11  บ้านทุ่งหลวง  ปกติ       1
12  อนุบาลภูกามยาว  ปกติ      
13  เจริญใจ  ปกติ       1
14  บ้านร่องคำ  ปกติ       1
15  บ้านสาง  ปกติ       1
16  บ้านร้อง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
17  บ้านสันป่างิ้ว  ยุบโรงเรียนแล้ว      
18  บ้านต๊ำพระแล สาขาบ้านต๊ำกลาง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
19  ต๊ำ(อินโต0ประชานุเคราะห์)  ยุบโรงเรียนแล้ว      
20  บ้านป่าแดงบุญนาค  ยุบโรงเรียนแล้ว      
21  บ้านต๊ำใน  ยุบโรงเรียนแล้ว      
22  บ้านทุ่งกาไชย  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
23  บ้านโพธิ์ทอง  ปกติ       1
24  บ้านสันต้นผึ้ง  ปกติ      
25  บ้านห้วยทรายขาว  ปกติ       1
26  บ้านสันต้นม่วง  ปกติ       1
27  บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)  ปกติ       1
28  บ้านตุ่น  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
29  บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)  ปกติ       1
30  บ้านหนองหล่ม  ปกติ       1
31  บ้านแม่จว้า  ปกติ       1
32  บ้านต๊ำเหล่า  ปกติ       1
33  ชุมชนบ้านแม่สุก  ปกติ       1
34  บ้านดอกคำใต้  ปกติ       1
35  บ้านสันจกปก  ปกติ       1
36  บ้านสันป่าหนาด  เรียนร่วม       1
37  บ้านห้วยแก้ว  ปกติ       1
38  บ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)  ปกติ       1
39  บ้านค่าบน  ปกติ       1
40  บ้านป่าแฝกใต้  ปกติ       1
41  บ้านใหม่  ปกติ       1
42  บ้านโป่ง  ปกติ       1
43  บ้านสันป่าม่วง  ปกติ       1
44  บ้านหนองลาว  เรียนร่วม       1
45  บ้านทุ่งต้นศรี  ปกติ       1
46  บ้านวังขอนแดง  ปกติ       1
47  บ้านเนินสมบูรณ์  ปกติ       1
48  บ้านร่องปอ  ปกติ       1
49  บ้านแม่นาเรือใต้  ปกติ       1
50  บ้านหนองสระ  ปกติ       1
51  บ้านศาลา  ปกติ       1
52  บ้านป่าสักสามัคคี  ปกติ       1
53  บ้านห้วยเจริญราษฏร์  ปกติ       1
54  บ้านใหม่  ปกติ       1
55  บ้านต๊ำม่อน  เรียนร่วม       1
56  บ้านทุ่งป่าข่า  ปกติ       1
57  บ้านป่าตึง  ปกติ      
58  บ้านกาดถี  ปกติ       1
59  บ้านแม่พริก  ปกติ       1
60  บ้านปาง  ปกติ       1
61  บ้านห้วยเคียน  ปกติ       1
62  บ้านแม่กา สาขาบ้านแม่ต๋ำน้อย  เรียนร่วม       1
63  บ้านไร่  เรียนร่วม       1
64  บ้านบ่อแฮ้วสันช้างหิน  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
65  บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)  ปกติ       1
66  อนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนบ้านสันช้างหิน  ปกติ       1
67  บ้านดอกบัว (บุญมานุเคราะห์)  เรียนร่วม       1
68  บ้านป่าแฝกเหนือ  ปกติ       1
69  บ้านสันต้นแหน  ยุบโรงเรียนแล้ว      
70  บ้านสันป่าสัก  ยุบโรงเรียนแล้ว      
71  บ้านต๊ำดอนมูล  เรียนร่วม       1
72  บ้านแม่นาเรือ  ยุบโรงเรียนแล้ว      
73  บ้านสันขวาง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
74  บ้านสันป่าถ่อน  ยุบโรงเรียนแล้ว      
75  บ้านสันโค้ง  เรียนร่วม       1
76  บ้านต๋อมดง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
77  บ้านปินเหนือ  ยุบโรงเรียนแล้ว      
78  บ้านห้วยทรายเลื่อน  ยุบโรงเรียนแล้ว      
79  บ้านแม่ต๋ำบุญโยง  เรียนร่วม       1
80  บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)  ปกติ       1
81  บ้านถ้ำประชาบำรุง  ปกติ       1
82  บ้านดงบุญนาค  ปกติ