รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.พังงา

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
วัดสองแพรก        1
บ้านรมณีย์  ปกติ       1
บ้านปากคลอง        1
วัดตรัยรัตนากร        1
บ้านท่าแตง        1
บ้านนอกนา  ปกติ       1
บ้านลำวะ        1
บ้านท่าดินแดง  ปกติ       1
บ้านบางนุ  ปกติ       1
10  บ้านปริง (วันครู 2500)  ปกติ       1
11  กะปง  ปกติ       1
12  บ้านเขาเปาะ  ปกติ       1
13  บ้านทองหลาง  ปกติ      
14  วัดอรัญญิกาวาส  ยุบโรงเรียนแล้ว      
15  บ้านบางทอง  ปกติ       1
16  บ้านท่าปากแหว่ง  ปกติ       1
17  บ้านบางเตย  ยุบโรงเรียนแล้ว      
18  วัดควรนิยม  ยุบโรงเรียนแล้ว      
19  บ้านในหยง  ปกติ       1
20  บ้านอ่าวมะขาม  ปกติ       1
21  บ้านแหลมหิน  ปกติ       1
22  บ้านบากัน  ปกติ       1
23  บ้านพอแดง  ปกติ       1
24  วัดราษฎร์สโมสร  ปกติ       1
25  วัดศรีรัตนาราม  ปกติ       1
26  บ้านควน  ปกติ       1
27  บ้านตากแดด  ปกติ       1
28  บ้านบางด้ง  ปกติ       1
29  เกาะเคี่ยม  ปกติ       1
30  วัดบางเสียด  ปกติ       1
31  บ้านเจ้าขรัว  ปกติ       1
32  บ้านเกาะกลาง  ปกติ       1
33  บ้านนาใน  ปกติ       1
34  เกาะไม้ไผ่  ปกติ       1
35  บ้านคุระ  ปกติ       1
36  บ้านย่าหมี  ปกติ       1
37  บ้านบกปุย  ปกติ       1
38  อ่าวมะม่วง  ปกติ       1
39  บ้านทุ่งใหญ่  ปกติ       1
40  บ้านบางมรวน  ปกติ       1
41  บ้านบางนายสี  ปกติ       1
42  บ้านโคกเจริญ  ปกติ       1
43  บ้านเขาน้อย  ปกติ       1
44  บ้านป่ายาง  ปกติ       1
45  บ้านท่าหัน  ปกติ       1
46  บ้านสามช่อง  ปกติ       1
47  บ้านเขาปิหลาย  ปกติ       1
48  วัดราษฎร์อุปถัมภ์  ปกติ       1
49  บ้านคลองดินเหนียว  ปกติ       1
50  บ้านช้างเชื่อ  ปกติ       1
51  บ้านบางกัน  ปกติ       1
52  บ้านกะปง  ปกติ       1
53  บ้านลำปี (พิบูลสงครามอุปถัมภ์)  ปกติ       1
54  บุญสูงอุปถัมภ์  ปกติ    
55  บ้านตำหนัง  ปกติ       1
56  บ้านบางม่า  เรียนร่วม       1
57  บ้านคลองห้าง  เรียนร่วม       1
58  บ้านริมทะเล  ปกติ       1
59  บ้านท่าจูด  ปกติ       1
60  เกียรติประชา  ปกติ       1
61  บ้านคลองไส  ปกติ       1
62  บ้านบางวัน  ปกติ    
63  บ้านติเตะ  ปกติ       1
64  บ้านควนแรด  ปกติ       1
65  บ้านเกาะนก  ปกติ       1
66  วัดอินทนิน  ปกติ       1
67  บ้านทับช้าง  ปกติ       1
68  โชคอำนวย  ปกติ       1
69  บ้านย่านสะบ้า  ปกติ       1
70  บ้านห้วยทราย  ปกติ       1
71  บ้านสวนใหม่  ปกติ       1
72  บ้านดอน  ปกติ       1
73  บ้านน้ำจืด  ปกติ       1
74  บ้านใหญ่  ปกติ       1
75  บ้านถ้ำทองหลาง  ปกติ       1
76  บ้านบางจัน  ปกติ       1
77  บ้านดอกแดง  ปกติ       1
78  บ้านท่าเขา  ปกติ       1
79  บ้านคลองเหีย  ปกติ       1
80  วัดลุมพินี  ปกติ       1
81  นิคมสร้างตนเอง 1  ปกติ       1
82  บ้านในวัง  ปกติ       1
83  บ้านทุ่งไทรงาม  ปกติ       1
84  บ้านทุ่งต่อเรือ  ปกติ       1
85  บ้านคลองบอน  ปกติ       1
86  วัดศรัทธาราม  ยุบโรงเรียนแล้ว      
87  บ้านนาแฝก  ปกติ       1