รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
ไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์  ปกติ       1
บ้านหนองขาม        1
หนองไม้พลวงวิทยาคม  ปกติ       1
โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์        1
บ้านนางาม       
หนองแฝกหนองหว้าวิทยา  ปกติ       1
โนนชัยประชาสรรค์  ปกติ       1
หนองเม็กวิทยา        1
วัดบ้านกุดสังข์  ปกติ       1
10  ห้วยยางดงวิทยา        1
11  ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์)  ปกติ    
12  สระแก้ววิทยานุกูล  ปกติ       1
13  หลักด่านวิทยา  ปกติ       1
14  บ้านชัยศรี  ปกติ       1
15  หัวหินราษฎร์บำรุง  เรียนร่วม       1
16  คำบอนวิทยาสรรพ์  ปกติ       1
17  สะอาดนาดีศิลาวิทย์  ปกติ      
18  คำขามวิทยา  ปกติ       1
19  โนนเตาไหหนองแก  ปกติ       1
20  สว่างกิจวิทยา  ปกติ       1
21  คำมันปลาผดุงวิทย์  เรียนร่วม       1
22  หนองคูวังเดือนห้าวิทยา  ปกติ       1
23  เสริมเสาเล้าวิทยา  ปกติ       1
24  บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา  ปกติ       1
25  บ้านโคกศรี  ปกติ       1
26  คำไฮวิทยา  ปกติ    
27  คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์  เรียนร่วม       1
28  วัดบ้านดอนกลาง  ปกติ       1
29  บัวสะอาดส่งเสริม  ปกติ       1
30  บ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์0170)  ปกติ       1
31  โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม  ปกติ       1
32  หนองโนวิทยา  ปกติ       1
33  ดงสวรรค์อุดมมิตร(สาขาบ้านดงจันทร์)  เรียนร่วม      
34  ดงสวรรค์อุดมมิตร  ปกติ       1
35  ขมิ้นพัฒนวิทย์  ปกติ       1
36  หนองแวงม่วง  ปกติ      
37  บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์  ปกติ       1
38  คำถาวรเจริญวิทย์  ปกติ       1
39  ท่าแห่วิทยาคม  ปกติ       1
40  โคกเจริญวิทยา  ปกติ       1
41  โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม  ปกติ       1
42  อุ่มเม่าวิทยา  ปกติ       1
43  บ้านหนองแสง  ปกติ       1
44  พรมลีศรีสว่าง  ปกติ       1
45  ท่อนสังข์วิทยา  ปกติ       1
46  สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล  ปกติ       1
47  หนองบัววิทยาเสริม  ปกติ       1
48  กุดฆ้องชัยวิทยา  ปกติ       1
49  บ้านหนองไผ่  ปกติ       1
50  หนองหอไตรราษฎร์บำรุง  ปกติ       1
51  โนนสะอาดราษฎร์อำนวย  ปกติ       1
52  น้อยดอนข่าประชาสามัคคี  ปกติ       1
53  หัวดงวิทยา  เรียนร่วม       1
54  นามูลสมบูรณ์วิทย์  เรียนร่วม       1
55  สำราญ 0 ประภาศรี  ปกติ       1
56  บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี  ปกติ       1
57  หนองปะโอประชาอุทิศ  ปกติ       1
58  เนินลาดวิทยา  ปกติ       1
59  หน่อคำประชานุเคราะห์  ปกติ       1
60  บ้านกุดท่าลือ  ปกติ       1
61  บ้านขามวิทยาคม  ปกติ       1
62  บ้านเว่อวิทยานุกูล  เรียนร่วม       1
63  เชียงงามวิทยาคาร  เรียนร่วม       1
64  นาอวนวิทยาสิทธิ์  ปกติ       1
65  บ้านหนองหัวช้าง  ปกติ       1
66  บ้านดงน้อย  ปกติ       1
67  หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง  ปกติ       1
68  สว่างศรีโคกคึม  ยุบโรงเรียนแล้ว      
69  ชุมชนดอนยูงวิทยายน  ปกติ       1
70  หนองบัวชุม  ปกติ    
71  โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี  ปกติ       1
72  มิตรมวลชน 5 (บ้านไทยเจริญ)  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
73  บ้านลาดสระบัว  ปกติ       1
74  พิมูลวิทยา  เรียนร่วม       1
75  ป่าหวายศึกษา  เรียนร่วม      
76  โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์  ปกติ       1
77  ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม  เรียนร่วม       1
78  บ้านหาดทรายมูล  ปกติ       1
79  หนองโนวิทยาคม  ปกติ       1
80  หนองแสงวิทยา  ปกติ       1
81  หนองใหญ่วิทยา  เรียนร่วม       1
82  บ้านหนองบัวแดง  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
83  ประชารัฐศึกษา  ปกติ       1
84  บ้านหนองเสือ  ปกติ       1
85  คำโองวิทยา  ปกติ       1
86  ไชยวารวิทยาคม  ปกติ       1
87  นาสีนวลอุดมเวศม์  ปกติ       1
88  บ้านแสนสุข  ปกติ       1
89  โคกก่องราษฎร์นุกูล  เรียนร่วม       1
90  ยางเนียมพัฒนา  เรียนร่วม       1
91  ไทรทองวิทยาคาร  ปกติ       1
92  บ้านโคกกลาง  ปกติ       1
93  บ้านชัยศรีสุข  ปกติ       1
94  เดชอุดมพิทยาคม  เรียนร่วม    
95  สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง  เรียนร่วม       1
96  บ้านชาดวิทยาคาร  ปกติ       1
97  บ้านคำแคน  ปกติ       1
98  หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์  ปกติ       1
99  ท่าเมืองสำราญวิทย์  ปกติ       1
100  บ้านสีสุก  เรียนร่วม       1