รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
วัดนาท่อม  ปกติ       1
บ้านนาโหนด  ปกติ       1
วัดบ่วงช้าง  ปกติ       1
วัดกลาง  ปกติ       1
วัดใสประดู่  ปกติ       1
บ้านหัสคุณ  ปกติ       1
บ้านเนินทราย  ปกติ       1
วัดสุวรรณวิหารน้อย  ปกติ       1
วัดลำใน  ปกติ       1
10  วัดปากประ  ปกติ       1
11  บ้านอ่างทอง  ปกติ       1
12  บ้านโหละหนุน  ปกติ       1
13  วัดเขาอ้อ  ปกติ       1
14  วัดพังดาน  ปกติ       1
15  บ้านใสอ้อย  ปกติ       1
16  ชุณหะวัณ  ปกติ       1
17  วัดควนอินทร์นิมิตร  ปกติ       1
18  บ้านห้วยกรวด  ปกติ       1
19  บ้านชายคลอง  ปกติ       1
20  วัดประจิมทิศาราม  ปกติ       1
21  วัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย)  ปกติ       1
22  วัดเกาะยาง  ปกติ       1
23  วัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ)  ปกติ       1
24  วัดควนปันตาราม  ปกติ       1
25  บ้านหัวป่าเขียว  ปกติ       1
26  วัดเขาป้าเจ้  ปกติ       1
27  บ้านเหรียงงาม  ปกติ       1
28  บ้านปากสระ  ปกติ       1
29  วัดโคกแย้ม  ปกติ       1
30  วัดประดู่ทอง  ปกติ       1
31  บ้านควนกุฎ  ปกติ       1
32  บ้านแหลมยาง  ปกติ       1
33  บ้านธรรมเถียร  ปกติ       1
34  บ้านนาวง  ปกติ       1
35  บ้านเตาปูน  ปกติ       1
36  วัดปากสระ  ปกติ       1
37  อนุบาลเมืองพัทลุง  ปกติ       1
38  บ้านถ้ำลา  ปกติ      
39  วัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา)  ปกติ       1
40  วัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที่89)  ปกติ       1
41  บ้านโคกวา  ปกติ       1
42  บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา)  ปกติ       1
43  วัดป่าตอ  ปกติ       1
44  ทุ่งยางเปล  ปกติ       1
45  วัดทุ่งขึงหนัง  ปกติ       1
46  วัดประดู่เรียง  ปกติ       1
47  บ้านท่าช้าง  ปกติ       1
48  บ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์)  ปกติ       1
49  บ้านต้นไทร  ปกติ       1
50  บ้านขันหมู่  ปกติ       1
51  บ้านศาลาน้ำ  ปกติ       1
52  บ้านเขาพนม  โอนไปสังกัดอื่น      
53  บ้านห้วยศรีเกษร  โอนไปสังกัดอื่น      
54  วัดเขาโพรกเพลง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
55  บ้านระหว่างควน  ปกติ       1
56  บ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์)  ปกติ       1
57  บ้านไสเลียบ  ปกติ       1
58  บ้านไสถั่ว  ปกติ       1
59  วัดควนถบ  ปกติ       1
60  วัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์)  ปกติ       1
61  วัดท่าสำเภาเหนือ  ปกติ       1
62  วัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์)  ปกติ       1
63  อนุบาลศรีนครินทร์  ปกติ       1
64  บ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์)  ปกติ       1
65  บ้านไทรทอง  ปกติ       1
66  ชุมชนบ้านควนปริง  ปกติ       1