รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
วัดควนขี้แรด        1
วัดควนเคี่ยม  ปกติ       1
วัดนาหม่อม (เชนวิทยา)  ปกติ       1
วัดพังกิ่ง  ปกติ       1
บ้านเกาะเสือ  ปกติ       1
วัดปลักปอม  ปกติ       1
วัดโรจนาราม  ปกติ       1
บ้านปากบางนาคราช  ปกติ       1
วัดหานโพธิ์  ปกติ       1
10  บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์)  ปกติ       1
11  วัดโพธิยาราม  ปกติ       1
12  วัดปัณณาราม  ปกติ       1
13  วัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์)  ปกติ       1
14  วัดชุมประดิษฐ์  ปกติ       1
15  วัดไทรพอน  ปกติ       1
16  วัดโตนด  ปกติ       1
17  วัดควนนางพิมพ์  ปกติ       1
18  บ้านทุ่งหนองสิบบาท  ปกติ       1
19  บ้านเกาะหมาก  ปกติ       1
20  วัดสุภาษิตาราม  ปกติ       1
21  บ้านไสนายขัน  ปกติ       1
22  วัดสังฆวราราม  ปกติ       1
23  บ้านท่าวา  ปกติ       1
24  บ้านช่องฟืน  ปกติ      
25  ไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด)  ปกติ      
26  บ้านควนโคกยา  ปกติ       1
27  วัดควนสามโพธิ์  ปกติ       1
28  บ้านท่าเนียน  ปกติ    
29  วัดโหล๊ะจันกระ  ปกติ       1
30  บ้านวังปริง  ปกติ       1
31  บ้านเกาะโคบ  ปกติ    
32  วัดแหลมจองถนน  ปกติ       1
33  มิตรมวลชน 1  ปกติ       1
34  บ้านคลองใหญ่  ปกติ       1
35  บ้านควนหินแท่น  ปกติ       1
36  วัดท่านางพรหม  ปกติ       1
37  บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ)  ปกติ       1
38  วัดนาปะขอ  ปกติ       1
39  บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกุรงเทพ 8)  ปกติ       1