รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
วัดลำชะล่า        1
บ้านดงพลับ  เรียนร่วม       1
บ้านห้วยน้อย  ปกติ       1
วัดบ้านใหม่  ปกติ       1
วัดจระเข้ผอม        1
บ้านท่าพิกุล  ปกติ       1
บ้านเมืองเก่า  ปกติ       1
บ้านหนองปลาไหล  ปกติ       1
บ้านไผ่ใหญ่  ปกติ       1
10  วัดเนินพยอม  ปกติ       1
11  บ้านบึงโพธิ์  ปกติ       1
12  วัดโนนป่าแดง  ปกติ       1
13  วัดหนองหลุม  ปกติ       1
14  บ้านท่าแห  ปกติ       1
15  บ้านยางสุขวัฒน์  ปกติ       1
16  บ้านวังทับยา  ปกติ       1
17  บ้านวังลูกช้าง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
18  วัดเนินสมอ(พินิจวิทยา)  ปกติ       1
19  วัดใหม่ราษฎร์บำรุง  ปกติ       1
20  วัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา)  ปกติ       1
21  บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ  ปกติ       1
22  วัดยางคอยเกลือ  ปกติ       1
23  วัดหงษ์  ปกติ       1
24  บ้านหนองน้ำเขียว  ปกติ       1
25  วัดเกาะแก้ว  ปกติ       1
26  วัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ  ปกติ       1
27  บ้านใดโพธิ์  ปกติ       1
28  วัดดงชะพลู  ปกติ       1
29  บ้านหนองคล้า  ปกติ       1
30  วัดวังตะขบ  ปกติ       1
31  บ้านใหม่เนินสวรรค์  เรียนร่วม      
32  บ้านหนองขานาง  ปกติ       1
33  บ้านถ้ำคะนอง  ปกติ       1
34  บ้านหนองไม้แดง  ปกติ       1
35  วัดหนองไผ่  ปกติ       1
36  บ้านดงสว่าง  เรียนร่วม       1
37  บ้านสายคำโห้  ปกติ       1
38  บ้านบัวยาง  ปกติ       1
39  วัดไผ่รอบ  ปกติ       1
40  บ้านตลุกหิน  ปกติ       1
41  บ้านทุ่งโม่ง  ปกติ       1
42  บ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อบิ้งเกลือ  ปกติ    
43  บ้านทุ่งสำราญ  ปกติ       1
44  บ้านสายดินแดง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
45  วัดบ้านนา  ปกติ       1
46  บ้านหนองสองห้อง  ปกติ       1
47  บ้านสวนแตง  ปกติ       1
48  วัดเขารูปช้าง  ปกติ       1
49  อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่)  ปกติ       1
50  บ้านไดชุมแสง  เรียนร่วม       1
51  บ้านโนนทอง  ปกติ       1
52  บ้านหนองริ้น  ปกติ       1
53  วัดเขื่อน  ปกติ       1
54  บ้านสระสาลี  เรียนร่วม       1
55  บ้านคลองอุดม  ปกติ       1
56  วัดวังมะเดื่อ  ปกติ       1
57  บ้านยางนกกระทุง  ปกติ       1
58  บ้านมาบมะไฟ  ปกติ       1
59  บ้านปลายห้วย  ยุบโรงเรียนแล้ว      
60  บ้านยางห้าหลุม  ปกติ       1
61  บ้านคลองทรายใหญ่  ปกติ       1
62  บ้านหนองสาหร่าย  ปกติ       1
63  บ้านท่ากระดาน  ปกติ       1
64  บ้านคลองสะแกป่าหวาย  ปกติ       1
65  วัดศรีศรัทธาราม  ปกติ       1
66  บ้านท่ามะไฟ  ปกติ       1
67  บ้านหนองถ้ำ  ปกติ       1
68  วัดบ้านลำนัง  ปกติ       1
69  บ้านโนนไผ่ขุย  ปกติ       1
70  วัดวังหูทิพย์  เรียนร่วม       1
71  วัดบ้านบุ่ง  เรียนร่วม       1
72  บ้านทุ่งประพาส  ปกติ       1
73  วัดท่าข่อย  ปกติ       1
74  วัดราชช้างขวัญ  ปกติ       1
75  วัดเนินปอ  ปกติ       1
76  บ้านเนินยาว  ปกติ       1
77  วัดฆะมัง  ปกติ       1
78  วัดขนุน  ยุบโรงเรียนแล้ว      
79  วัดหนองปล้อง  ปกติ       1
80  วัดหนองปลาหมอ(มิตรภาพ 215)  เรียนร่วม       1
81  วัดราษฎร์บูรณะ  ยุบโรงเรียนแล้ว      
82  บ้านวังโป่ง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
83  บ้านบุ่งมะกรูด0วังพลับ  ยุบโรงเรียนแล้ว      
84  บ้านหนองต้นพลวง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
85  วัดวังแดง  ปกติ       1
86  วัดบ้านวังไร่  ยุบโรงเรียนแล้ว      
87  วัดสามขา  ยุบโรงเรียนแล้ว      
88  วัดใหม่สามัคคีธรรม  ปกติ       1
89  วัดใหม่แสงมรกต  ยุบโรงเรียนแล้ว      
90  บ้านโพธิ์ประทับช้าง  ปกติ       1
91  บ้านเนินยุ้ง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
92  บ้านวังกระโดน  เรียนร่วม       1
93  วัดดงป่าคำ  เรียนร่วม       1
94  บึงสีไฟ  ปกติ       1
95  บ้านปากดง        1
96  บ้านมาบฝาง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
97  บ้านเนินพลวง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
98  วัดเขาพระ  เรียนร่วม      
99  บ้านน้อย  ปกติ       1
100  วัดหนองนาดำ  ปกติ       1
101  บ้านหนองจั่ว  ปกติ       1
102  บ้านห้วยคำตาล  ปกติ       1
103  วัดหนองจิกเภา  ปกติ       1
104  บ้านเนินพยอม  ปกติ       1
105  วัดมูลเหล็ก  ยุบโรงเรียนแล้ว