รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
วัดวังไคร้        1
วัดต้นชุมแสง        1
บ้านสามบึงบาตร  ปกติ       1
วัดท่าปอ        1
เขาพนมกาวหนองนกยาง        1
อนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม)  ปกติ       1
วัดโพธิ์ลอย  ปกติ       1
วัดคลองทองหลาง        1
วัดห้วยเรียงกลาง        1
10  วัดลำประดาเหนือ        1
11  บ้านวังแดง        1
12  บ้านเนินแค        1
13  บ้านปากน้ำ        1
14  บ้านเนินโพธิ์        1
15  บ้านหนองบัว        1
16  วัดบ้านท่ามะไฟ        1
17  วัดบ้านหนองดง        1
18  บ้านหนองไผ่0มาบชุมแสง        1
19  วัดขวาง       
20  วัดสัตตศิลาอาสน์     
21  วัดวังหินเพลิง        1
22  บ้านเขานกยูง        1
23  อนุบาลทับคล้อ  ปกติ       1
24  วัดป่าเรไร  ปกติ       1
25  ท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร        1
26  วัดบางเบน       
27  วัดวังกระชัน        1
28  บ้านหนองจอก     
29  บ้านห้วงปลาไหล     
30  วัดบ้านบึงลี     
31  วัดวังหินแรง        1
32  ห้วยพุกวิทยา        1
33  วัดหนองสนวน        1
34  บ้านไร่  ปกติ       1
35  วัดศรีรัตนวราราม  ปกติ       1
36  วัดมะกอกงอ        1
37  วัดทับทิม       
38  บ้านเขาโล้น     
39  บ้านบางพล้อ0ยางหลวง        1
40  "บ้านน้ำผึ้ง""วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์"""        1
41  วัดบ้านพังน้อย        1
42  วัดหนองง้าว        1
43  วัดคงคาราม        1
44  วัดไดอีเผือก        1
45  บ้านหนองตะแบก        1
46  ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด        1
47  บ้านคีรีเทพนิมิต  ปกติ       1
48  บ้านเนินทราย        1
49  บ้านคลองตางาว        1
50  บ้านวังพร้าว  ปกติ       1
51  วัดบ้านคลองข่อย  ปกติ       1
52  บ้านบึงประดู่  ปกติ       1
53  วัดบ้านบางลายใต้  ปกติ       1
54  วัดทับปรู  ปกติ       1
55  อนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว)  ปกติ       1
56  บ้านวังบงค์  ปกติ       1
57  บ้านท่าบัว  ปกติ       1
58  วัดคลองข่อย  ปกติ       1
59  วัดหนองน้ำเต้า  ปกติ       1
60  บ้านยี่มุ่ย  ปกติ       1
61  วัดลำประดากลาง  ปกติ       1
62  บ้านทุ่งใหญ่  ปกติ       1
63  วัดเขาส้าน  ปกติ       1
64  วัดหนองสองห้อง  ปกติ       1
65  วัดบ้านท่าขมิ้น  ปกติ       1
66  ไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก)  ปกติ       1
67  วัดเทวประสาท  ยุบโรงเรียนแล้ว      
68  บ้านไดกระพังปลา  ยุบโรงเรียนแล้ว      
69  วัดพฤกษะวันโชติการาม  ยุบโรงเรียนแล้ว      
70  ชุมชนภูมิวิทยา  ยุบโรงเรียนแล้ว      
71  วังกรดนุกูลศึกษา  ยุบโรงเรียนแล้ว      
72  บ้านวังทองราษฎร์สามัคคี  ยุบโรงเรียนแล้ว      
73  วัดห้วยเรียงใต้  ยุบโรงเรียนแล้ว      
74  วัดลำประดา  ยุบโรงเรียนแล้ว      
75  บ้านหนองจะปราบ  ยุบโรงเรียนแล้ว      
76  บ้านคลองห้วยหลัว  ยุบโรงเรียนแล้ว      
77  วัดหลวง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
78  บ้านห้วงสลิด  ยุบโรงเรียนแล้ว      
79  วัดพรหมประสิทธิ์  ยุบโรงเรียนแล้ว      
80  วัดยางคลี  ยุบโรงเรียนแล้ว      
81  วัดไทรโรงโขน  ยุบโรงเรียนแล้ว      
82  วัดโพธิ์แดน  ยุบโรงเรียนแล้ว      
83  วัดหอไกร  ยุบโรงเรียนแล้ว      
84  วัดวังน้ำเต้า  ยุบโรงเรียนแล้ว      
85  วัดท่าหอย  ยุบโรงเรียนแล้ว      
86  วัดหนองคล่อ  เรียนร่วม       1
87  วัดใหม่สำราญ  เรียนร่วม       1
88  วัดสัตตวนาราม  ปกติ       1
89  วัดใหม่วังหว้า  ปกติ       1
90  บ้านหนองหวาย  ปกติ       1
91  วัดธงไทยยาราม  ปกติ       1
92  พฤกษวนารามวิทยา  ยุบโรงเรียนแล้ว      
93  วัดน้ำเคือง  เรียนร่วม      
94  วัดใดวน  เรียนร่วม      
95  วัดหาดแตงโมจันทรประเสริฐ  เรียนร่วม      
96  วัดหนองแก  เรียนร่วม      
97  วัดคลองแขก  เรียนร่วม      
98  บ้านเนินม่วง  ปกติ       1
99  บ้านห้วยตาดำ  ยุบโรงเรียนแล้ว      
100  บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง  ปกติ       1
101  บำรุงราษฎร์วิทยาคม  ปกติ       1
102  บ้านวังกะทะ  ปกติ       1
103  วังสำโรง  เรียนร่วม       1
104  "วัดบ้านตาล""ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร"""  ปกติ       1
105  "บ้านวังตายศ""ราษฎร์สามัคคี"""  ปกติ       1