รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
วัดบ้านไร่  ปกติ       1
บ้านแม่ระหัน  ปกติ       1
บ้านตระแบกงาม  ปกติ       1
บ้านย่านใหญ่  ปกติ       1
บ้านกรุงกรัก  ปกติ       1
บ้านคุยยาง  ปกติ       1
บ้านเสวยซุง  ปกติ       1
วัดดงโคกขาม  ปกติ       1
บ้านประดาประชาราษฎร์  ปกติ       1
10  บ้านคุยมะตูม  ปกติ       1
11  บ้านบัวจันทร์  ปกติ      
12  วัดคุยม่วง  ปกติ       1
13  วัดหนองขานาง  ปกติ       1
14  วัดแตน  ปกติ       1
15  วัดท่าโก  ยุบโรงเรียนแล้ว      
16  คลองวัดไร่  ปกติ       1
17  บ้านหล่ายขานาง  ปกติ       1
18  วัดกรมธรรม์  ปกติ       1
19  บ้านท่านางงาม  ปกติ       1
20  วัดวังแร่  ปกติ       1
21  วัดศรีวนาราม  ปกติ       1
22  วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม  ปกติ       1
23  วัดพิกุลทอง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
24  บ้านเรียงกระดก  ปกติ    
25  วัดหนองอ้อ  ปกติ       1
26  บ้านบางแก้ว  ปกติ       1
27  วัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง)  ปกติ       1
28  บ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์)  ปกติ       1
29  บ้านหัววังกร่าง  ปกติ       1
30  นิคมบางระกำ 8(หนองปลวก)  ปกติ       1
31  วัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์)  ปกติ       1
32  บ้านหินลาด  ปกติ       1
33  บ้านตะโม่ประชาสรรค์  ปกติ       1
34  วัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์)  ปกติ       1
35  บ้านท่าไม้งาม  ปกติ       1
36  บ้านใหม่คลองเจริญ  ปกติ       1
37  บ้านหนองตะเคียน  ปกติ    
38  วัดบึงบอน  ปกติ       1
39  วัดวังเป็ด  ปกติ       1
40  ชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง  ปกติ       1
41  วัดกลางสุริยวงศ์  ปกติ       1
42  นิคมบางระกำ 6(ท่ามะเกลือ)  ปกติ       1
43  วัดวังอิทก  ปกติ       1
44  บ้านหนองกรับ  ปกติ       1
45  บ้านดงวิทยา  ปกติ       1
46  บ้านห้วยชัน  ปกติ       1
47  บ้านหนองหญ้า  ยุบโรงเรียนแล้ว      
48  วัดเสาหิน  ยุบโรงเรียนแล้ว      
49  วัดท่าโรงตะวันออก  ยุบโรงเรียนแล้ว      
50  วัดโพธิ์ทองเจริญผล  ยุบโรงเรียนแล้ว      
51  บ้านหนองแขม  ปกติ       1
52  บ้านนาชักหวาย  ปกติ       1
53  วัดยางเอน สาขาบ้านคลองหนองเหล็ก  ปกติ       1
54  นิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล)  ปกติ       1
55  วัดสว่างอารมณ์  ปกติ       1
56  วัดท่าตะเคียน  ปกติ       1
57  นิคมบ้านกร่าง(สามัคคีสงเคราะห)  ปกติ      
58  นิคมบางระกำ 4(บางระกำชนูปถัมภ์)  ปกติ       1
59  บ้านวังยาง  ปกติ       1
60  นิคมบางระกำ 2(ราษฎร์บำรุง)  ปกติ       1
61  วัดดอนอภัย  ปกติ       1
62  บ้านดงยาง  ปกติ       1
63  วัดยางแขวนอู่  ปกติ       1
64  วัดอินทรีย์  ปกติ       1
65  บ้านหนองแพงพวย  ปกติ       1
66  วัดงิ้วงาม  ปกติ       1
67  วัดโพธิญาณ(อ.ท.ผ.อุปถัมภ์)  ปกติ       1
68  บ้านน้ำดำ  ปกติ       1
69  บ้านคลองน้ำเย็น  ปกติ       1
70  วัดท่าโรงตะวันตก  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
71  วัดปากพิงตะวันออก  ยุบโรงเรียนแล้ว      
72  วัดห้วงกระได  ปกติ       1