รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
วัดย่านยาว       
บ้านใหม่พนมทอง        1
วัดพันชาลี        1
บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา        1
บ้านวังพรม        1
บ้านคลองเมือง  ปกติ       1
หัวเขาราษฎร์บำรุง  ปกติ    
บ้านหนองไม้ยางดำ  ปกติ       1
บ้านยางโทน  ปกติ       1
10  ราษฎร์เจริญ  ปกติ       1
11  เนินดินราษฎร์อุทิศ  ปกติ       1
12  บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ)  ปกติ       1
13  วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์  ปกติ       1
14  ราษฎร์ดำริ  ปกติ       1
15  บ้านดินทอง  ปกติ       1
16  บ้านโป่งปะ  ปกติ       1
17  วัดบึงลำ  ปกติ       1
18  บ้านบุใหญ่  ปกติ       1
19  วัดสนามคลีตะวันออก  ปกติ       1
20  บ้านท่ายาง  ปกติ       1
21  บ้านวังนกแอ่น  ปกติ       1
22  บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์)  ปกติ       1
23  บ้านห้วยบ่อทอง  ปกติ       1
24  บ้านหนองกลด  ปกติ       1
25  วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์)  ปกติ       1
26  บ้านผารังหมี  ปกติ       1
27  บ้านคลองดู่  ปกติ       1
28  บ้านหนองงา  ปกติ       1
29  วัดสิริสุทธาวาส  ปกติ       1
30  บ้านหนองสระพัง  ปกติ       1
31  วัดตายม  ปกติ       1
32  บ้านกลาง  ปกติ       1
33  วัดโคกสลุด  ปกติ       1
34  บ้านคลองเป็ด  ปกติ       1
35  วัดทางลัด  ปกติ       1
36  บ้านดงพลวง  ปกติ       1
37  บ้านถ้ำเต่า  ปกติ       1
38  บ้านวังไม้ตอก  ปกติ       1
39  บ้านวังดินสอ  ปกติ       1
40  บ้านสระเศรษฐี  ปกติ       1
41  บ้านทุ่งยาว  ปกติ       1
42  บ้านหนองพระ  ปกติ       1
43  บ้านวังประดู่  เรียนร่วม    
44  บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี  ปกติ       1
45  ประชาสรรค์วิทยา  ปกติ       1
46  บ้านป่าขนุน  ปกติ       1
47  สามัคคีธรรม  ปกติ       1
48  บ้านน้ำยาง  ปกติ       1
49  ประชาสามัคคี  ปกติ       1
50  บ้านวังสาร  ปกติ       1
51  บ้านทุ่งน้อย  ปกติ       1