รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
ชาวไร่  ปกติ       1
วัดช้างแทงกระจาด (จันทร์จำนง)       
บ้านดอนมะกอก        1
บ้านอ่างหิน        1
บ้านท่ามะริด        1
บ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)        1
บ้านท่ากระเทียม  ปกติ       1
สหกรณ์บำรุงวิทย์        1
วัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง)  ปกติ       1
10  บ้านหนองเกตุ        1
11  วัดหนองกาทอง (ม่วงนิรมิตร)        1
12  วัดวังบัว (ศรสายราษฎร์บำรุง)       
13  บ้านลาดโพธิ์ (สุทธิราษฎร์รังสรรค์)        1
14  วัดหว้า        1
15  บ้านหนองมะกอก        1
16  บ้านหนองสะแก        1
17  บ้านทุ่งเคล็ด        1
18  บ้านทุ่งโป่ง        1
19  บ้านหนองขาม  ปกติ       1
20  บ้านท่าไม้รวก  ปกติ       1
21  บ้านบางเกตุ  ปกติ       1
22  บ้านหนองไก่เถื่อน  ปกติ       1
23  วัดหนองบัว  ปกติ       1
24  วัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์)  เรียนร่วม       1
25  บ้านหนองแขม  ปกติ       1
26  บ้านดอนเตาอิฐ  ปกติ       1
27  บ้านหันตะเภา  ปกติ       1
28  วัดเขาทะโมน (เรือนวงศ์ทองศรี)  ปกติ       1
29  บ้านหนองน้ำถ่าย  ปกติ       1
30  วัดช่อม่วง  ปกติ       1
31  บ้านหนองตาฉาว  ปกติ       1
32  บ้านหนองเขาอ่อน  ปกติ       1
33  บ้านหนองคอไก่  ปกติ       1
34  บ้านท่าเรือ (ประสาทอนุสรณ์)  ปกติ       1
35  บ้านพุเข็ม  ปกติ      
36  บ้านบ่อไร่ (ร่วมจิตอนุกูล)  ปกติ      
37  บ้านน้ำทรัพย์  ปกติ       1
38  บ้านหนองเตียน  ปกติ       1
39  วัดอินจำปา (มงคลคุรุราษฎร์)  ปกติ       1
40  บ้านพุตุม  ปกติ       1
41  บ้านตะเคียนงาม  ปกติ       1
42  วัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์)  ปกติ       1
43  บ้านไร่ถิ่นน้อย (อาจอำรุง)  ปกติ       1
44  บ้านพุสวรรค์  ปกติ       1
45  บ้านโป่งสลอด  ปกติ       1
46  วัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร)  ปกติ       1
47  บ้านโพรงเข้  ปกติ       1
48  บ้านท่าหัวลบ  ปกติ       1
49  วัดเขากระจิว มิตรภาพที่ 103  ปกติ       1
50  วัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา)  ปกติ       1
51  บ้านด่านโง  ปกติ       1
52  บ้านสองพี่น้อง (สายปัญญาสมาคมในพระฯ)  ปกติ       1
53  บ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์)  ปกติ       1
54  วัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์)  ปกติ      
55  บ้านดงห้วยหลวง  ปกติ       1
56  เขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)  ปกติ       1
57  บ้านวังนางนวล  ปกติ       1
58  บ้านรางจิก  ปกติ       1
59  บ้านไร่ใหม่พัฒนา  ปกติ       1
60  บ้านโป่งแย้  ปกติ       1
61  บ้านบางเก่า  ปกติ       1
62  บ้านหนองเขื่อน  ปกติ       1
63  บ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์)  ปกติ       1
64  บ้านเขากลิ้ง  ปกติ       1
65  บ้านดอน  เรียนร่วม       1
66  บ้านต้นเกด  ปกติ       1
67  บ้านเนินทราย  ปกติ       1
68  วัดหาดทราย (เรือนมั่นนิรมิต)  เรียนร่วม      
69  บ้านทุ่งขาม  ปกติ       1
70  วัดเขาปากช่อง  ปกติ       1
71  บ้านห้วยตะแกะ  ปกติ       1
72  บ้านเขากระปุก  ปกติ       1
73  บ้านหนองโสน (รัฐราษฎร์บำรุง)  ปกติ       1
74  บ้านห้วยไผ่  ปกติ       1
75  บ้านห้วยปลาดุก  ปกติ       1
76  วัดม่วงงาม  ปกติ       1