รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
ลูกจันทน์ปิยะอุย  ปกติ       1
บ้านไร่เหนือ        1
บ้านวังใหญ่        1
บ้านวังพลับ        1
บ้านวังจาน  ปกติ       1
บ้านน้ำลัด  ปกติ       1
บ้านเฉลียงลับ  ปกติ       1
บ้านบุ่งกกเรียง  ปกติ       1
บ้านนา  ปกติ       1
10  บ้านลำป่าสักมูล  ปกติ       1
11  บ้านเนินสว่าง  ปกติ       1
12  ตาดหมอกวิทยา  ปกติ       1
13  บ้านเขาน้อย  ปกติ       1
14  บ้านเขาบ่อทอง  ปกติ       1
15  บ้านกุฏิพระ  ปกติ       1
16  บ้านพนานิคม  ปกติ       1
17  บ้านวังซอง  ปกติ       1
18  บ้านถ้ำแก้ว  ปกติ    
19  บ้านโคกเจริญ  ปกติ       1
20  บ้านซับสีทอง  ปกติ       1
21  บ้านทุ่งแค  ปกติ       1
22  บ้านโคกหนองจอก  ปกติ       1
23  บ้านดงมูลเหล็ก  ปกติ       1
24  บ้านยางกุด  ปกติ    
25  บ้านน้ำเดื่อใต้  ปกติ       1
26  บ้านโคกสูง  เรียนร่วม    
27  บ้านนาป่า  ปกติ       1
28  บ้านหนองระมาน  ปกติ       1
29  บ้านกกจั่น  ปกติ       1
30  บ้านชอนไพร  ปกติ      
31  บ้านไร่ฝาย  ปกติ       1
32  บ้านโนนตะแบก  ปกติ       1
33  บ้านวังหินซอง  ปกติ       1
34  บ้านกงกะยาง  ปกติ       1
35  บ้านโป่งนกแก้ว  ปกติ       1
36  บ้านวังรวก  ปกติ       1
37  ธาราคีรี  ปกติ    
38  บ้านป่าม่วง  ปกติ       1
39  บ้านน้ำเดื่อ  ปกติ       1
40  บ้านห้วยแหน  ปกติ       1
41  ผาทอง  ปกติ       1
42  บ้านบุ่งคล้า  ปกติ       1
43  บ้านใหม่วังตะเคียน  ปกติ       1
44  บ้านคลองห้วยนา  ปกติ      
45  บ้านโตกใต้        1
46  บ้านซับเจริญ  ปกติ       1
47  บ้านป่าบง  ปกติ       1
48  บ้านคลองบง  ปกติ       1
49  บ้านหนองแหวน  ปกติ       1
50  บ้านเขาขาด  ปกติ       1
51  บ้านห้วยไคร้  ปกติ       1
52  บ้านหัวนา  ปกติ       1
53  บ้านดงหลง  ปกติ       1
54  บ้านชัยมงคล  ปกติ       1
55  บ้านศาลาลาย  ปกติ       1
56  บ้านตะกุดเป้า  ปกติ       1
57  บ้านโพธิ์งาม  ปกติ       1
58  บ้านหนองตาด  ปกติ       1
59  บ้านซับขลุง  ปกติ       1
60  บ้านยางหัวลม  ปกติ       1
61  บ้านบุฉนวน  ปกติ      
62  บ้านโคกสำราญ  ปกติ       1
63  บ้านดงลาน  ปกติ       1
64  สายสมร  ปกติ    
65  บ้านท่ากกตาล  ปกติ       1
66  บ้านซับข่อย  ปกติ       1
67  บ้านน้ำเลา  ปกติ       1
68  บ้านถ้ำน้ำบัง  ปกติ       1
69  บ้านทางข้าม  ปกติ       1
70  บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137  ปกติ       1
71  บ้านคลองน้ำคัน  ปกติ    
72  บ้านเชิงชาย  โอนไปสังกัดอื่น      
73  บ้านดงลึก  ปกติ       1
74  บ้านหลุง  ปกติ       1
75  บ้านห้วยใหญ่  ปกติ       1
76  บ้านห้วยนาค  ปกติ       1
77  บ้านห้วยตูม  ปกติ       1
78  บ้านวังขอน  ปกติ       1
79  บ้านพลำ  ปกติ       1
80  บ้านเขาสัก  ปกติ       1
81  บ้านคลองขุด  ยุบโรงเรียนแล้ว      
82  บ้านไร่  ยุบโรงเรียนแล้ว      
83  บ้านหนองแดง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
84  บ้านดงแขวน  ยุบโรงเรียนแล้ว      
85  บ้านคลองสาร  ปกติ       1
86  บ้านลาดน้อย  ปกติ       1
87  บ้านไทรงาม  โอนไปสังกัดอื่น      
88  บ้านโป่งตาเบ้า  ปกติ       1
89  บ้านวังทอง  ปกติ       1
90  บ้านวังปลาช่อน  ปกติ       1
91  บ้านป่าเลา  ปกติ       1
92  บ้านคลองสำโรง  ปกติ       1
93  บ้านตะกุดจั่น  ปกติ       1
94  บ้านบง  ปกติ       1
95  บ้านกล้วย  ปกติ      
96  บ้านด่านช้าง  ปกติ       1