ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ระนอง

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 ชนม์พัฒนา  ปกติ 1 1 1
2 บ้านปลายคลองวัน  ปกติ 1 1 1
3 บ้านปากแพรก  ปกติ 1 1 1
4 วัดช่องลม  ปกติ 1 1 1
5 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา  ปกติ 1 1 1
6 บ้านละออง  เรียนร่วม 1 1 1
7 บ้านทับจาก  ปกติ 1 1 1
8 บ้านดอนกลาง  ปกติ 1 1 1
9 บ้านหาดทรายดำ  ปกติ 1 1 1
10 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)  ปกติ 1 1 1
11 บ้านบางสีกิ้ม  ปกติ 1 1 1
12 บ้านสองพี่น้อง  ปกติ 1 1 1
13 บ้านทะเลนอก  ปกติ 1 1 1
14 บ้านหินดาด  ปกติ 1 1 1
15 บ้านเชี่ยวเหลียง  ปกติ 1 1 1
16 บ้านคลองเงิน  ปกติ 1 1 1
17 บ้านน้ำขาว  ปกติ 1 1 1
18 บ้านเกาะพยาม  ปกติ 1 1 1
19 บ้านบกกราย  เรียนร่วม 1 1 1
20 บ้านเกาะช้าง  ปกติ 1 1 1
21 บ้านบางกุ้ง  เรียนร่วม 1 1 1
22 บ้านหนองจิก  ปกติ 1 1 1
23 บ้านแหลมนาว  ปกติ 1 1 1
24 บ้านชนะบำรุง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
25 บ้านบางสองรา  ปกติ 1 1 1
26 บ้านคลองของ  ปกติ 1 1 1
27 บ้านน้ำตก  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
28 ทอนเสียดวิทยาคาร  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
29 บ้าน จ.ป.ร.  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
30 บ้านน้ำแดง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
31 บ้านลำเลียง  ปกติ 1 1 1
32 ประชาอุทิศ  ปกติ 1 1 1
33 บ้านเกาะเหลา  ปกติ 1 1 1
34 บ้านปลายคลอง  ปกติ 1 1 1
รวม