ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านใหม่  ปกติ 1 1 1
2 วัดเกวียนหัก  ปกติ 1 1 1
3 วัดเกาะจิก  ปกติ 1 1 1
4 บ้านทุ่งบอน  ปกติ 1 1 1
5 บ้านหนองเสม็ด  ปกติ 1 1 1
6 บ้านอีมุย  ปกติ 1 1 1
7 บ้านวังตัก  ปกติ 1 1 1
8 บ้านคลองใหญ่  ปกติ 1 1 1
9 วัดตะปอนใหญ่  ปกติ 1 1 1
10 วัดน้ำรัก  ปกติ 1 1 1
11 บ้านช้างข้าม  ปกติ 1 1 1
12 วัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร)  ปกติ 1 1 1
13 บ้านบ่อ  ปกติ 1 1 1
14 วัดบางชัน  ปกติ 1 1 1
15 วัดสะตอน้อย  ปกติ 1 1 1
16 บ้านชากไทย  ปกติ 1 1 1
17 บ้านสามสิบพัฒนา  ปกติ 1 1 1
18 บ้านทรัพย์สินพูน  ปกติ 1 1 1
19 วัดเขาตาหน่วย  ปกติ 1 1 1
20 วัดวังสรรพรส  ปกติ 1 1 1
21 วัดบางสระเก้า  ปกติ 1 1 1
22 บ้านน้ำตกพลิ้ว  ปกติ 1 1 1
23 บ้านหนองบอน  ปกติ 1 1 1
24 ปากน้ำแหลมสิงห์  ปกติ 1 1 1
25 บ้านหนองระหาน  ปกติ 1 1 1
26 บ้านโชคดี  ปกติ 1 1 1
27 บ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล)  ปกติ 1 1 1
28 บ้านทุ่งม่วง  ปกติ 1 1 1
29 บ้านทัพนคร  ปกติ 1 1 1
30 วัดซึ้งล่าง(ประชาอุทิศพิทยาคาร)  ปกติ 1 1 1
31 สังวาลย์วิทย์ 6  ปกติ 1 1 1
32 วัดมะทาย  ปกติ 1 1 1
33 บ้านกระทิงทอง  ปกติ 1 1 1
34 บ้านคลองตาคง  ปกติ 1 1 1
35 หนองมะค่า  ปกติ 1 1 1
36 บ้านท่าขาหย่าง  ปกติ 1 1 1
37 วัดซึ้งบน  ปกติ 1 1 1
38 บ้านแหลมสิงห์  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
39 วัดท่าเขา  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
40 โฆวินฑะ  ปกติ 1 1 1
41 วัดวันยาวล่าง  ปกติ 1 1 1
รวม