ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านท่ากระดาน  ปกติ 1 1 1
2 สุตะโชติประชาสรรค์  เรียนร่วม 1 1 1
3 วัดสามแยก  ปกติ 1 1 1
4 วัดเสม็ดใต้  ปกติ 1 1 1
5 วัดหัวสวน  1 1 1
6 วัดลาดบัวขาว  1 1 1
7 วัดคูมอญ  ปกติ 1 1 1
8 วัดชายเคืองวนาราม  1 1 1
9 บ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์)  ปกติ 1 1 1
10 บ้านไร่ดอน  1 1 1
11 วัดดอนขี้เหล็ก  1 1 1
12 บ้านชำขวาง  1 1 1
13 วัดแหลมเขาจันทร์  1 1 1
14 บ้านหนองเหียง  1 1 1
15 บ้านหนองแสง  ปกติ 1 1 1
16 วัดบ้านซ่อง  1 1 1
17 บ้านท่าโพธิ์  1 1 1
18 วัดแสนภุมราวาส  1 1 1
19 วัดบางคา  ปกติ 1 1 1
20 วัดไผ่ขวาง  ปกติ 1 1 1
21 บ้านยางแดง  1 1 1
22 บ้านวังคู  1 1 1
23 วัดวังกะจะ  1 1 1
24 วัดก้อนแก้ว  1 1 1
25 โสภณประชาเทวารุทธารักษ์  1 1 1
26 วัดนาน้อย  ปกติ 1 1 1
27 บ้านหนองสองห้อง  1 1 1
28 ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์  ปกติ 1 1 1
29 บ้านเนินไร่  1 1 1
30 วัดทางข้ามน้อย  ปกติ 1 1 1
31 วัดหนองบัว  1 1 1
32 บ้านม่วงโพรง  ปกติ 1 1 1
33 บ้านอ่างทอง  ปกติ 1 1 1
34 วัดคลองเขื่อน  ปกติ 1 1 1
35 บ้านเขาสะท้อน  1 1 1
36 บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์  ปกติ 1 1 1
37 บ้านห้วยหิน  ปกติ 1 1 1
38 วัดบางโรง  ปกติ 1 1 1
39 บ้านอ่างเสือดำ  ปกติ 1 1 1
40 บ้านนาโพธิ์  ปกติ 1 1 1
41 วัดกกสับ  ปกติ 1 1 1
42 วัดบ้านกล้วย  ปกติ 1 1 1
43 วัดสุวรรณคีรี  ปกติ 1 1 1
44 บ้านโปร่งตาสา  ปกติ 1 1 1
45 บางพะเนียง  ปกติ 1 1 1
46 วัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)  ปกติ 1 1 1
47 ไม้แก้วประชานุเคราะห์  ปกติ 1 1 1
48 วัดบางตลาด  ปกติ 1 1 1
49 วัดใหม่บางคล้า  ปกติ 1 1 1
50 บ้านกระบกเตี้ย  ปกติ 1 1 1
51 ราษฎรนุกูล  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
52 วัดสนามช้าง  ปกติ 1 1 1
53 วัดสะแกงาม  ปกติ 1 1 1
54 วัดสระสองตอน  ปกติ 1 1 1
55 วัดเกาะแก้วสุวรรณาราม  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
56 บ้านหนองกลางดง  ปกติ 1 1 1
57 บ้านกรอกสะแก  ปกติ 1 1 1
58 วัดหนองปรือ  ปกติ 1 1 1
59 วัดหัวไทร  ปกติ 1 1 1
60 วัดบางกระดาน  ปกติ 1 1 1
61 วัดสามร่ม  ปกติ 1 1 1
62 บ้านอ่างตะแบก  ปกติ 1 1 1
63 วัดเทพพนาราม  ปกติ 1 1 1
64 บ้านท่าม่วง  ปกติ 1 1 1
65 หนองปรือประชาสรรค์  ปกติ 1 1 1
66 วัดน้ำฉ่า  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
67 บ้านหนองโสน  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
68 วัดแหลมไผ่ศรี  ปกติ 1 1 1
69 วัดสวรรค์นิมิต  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
70 สว่างศรัทธาธรรมสถาน  ปกติ 1 1 1
71 บ้านคลองสอง  ปกติ 1 1 1
72 วัดสาวชะโงก  ปกติ 1 1 1
73 วัดท่าลาดเหนือ  ปกติ 1 1 1
74 บ้านห้วยน้ำทรัพย์  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
รวม