ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชัยนาท

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์)  ปกติ 1 1 1
2 บ้านหางน้ำหนองแขม(โออุปถัมภ์)  เรียนร่วม 1 1 1
3 วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์)  ปกติ 1 1 1
4 คงรักษ์ประชานุเคราะห์  1 1 1
5 บ้านทุ่งกว้าง  ปกติ 1 1 1
6 วัดอารีทวีวนาราม  1 1 1
7 ไกรราษฎร์วิทยา  เรียนร่วม 1 1 1
8 วัดคลองธรรม  ปกติ 1 1 1
9 วัดสวนอัมพวัน  1 1 1
10 บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปภัมภ์)  1 1 1
11 วัดเขาดิน(วันครู่2502)  1 1 1
12 วัดพิกุลงาม  เรียนร่วม 1 1 1
13 บ้านหัวถนน  1 1 1
14 วัดหนองจิก  ปกติ 1 1 1
15 วัดคลองงิ้ว  1 1 1
16 วัดท่ากระแส  ปกติ 1 1 1
17 สำราญราษฎร์บำรุง  ปกติ 1 1 1
18 บ้านท่าข้ามวังน้ำ  ปกติ 1 1 1
19 บ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์)  ปกติ 1 1 1
20 วัดศรีเจริญธรรม  ปกติ 1 1 1
21 วัดมะเห0ยงคณ์(ประชาเนรมิต)  ปกติ 1 1 1
22 วัดสระเนินพระราม  ปกติ 1 1 1
23 วัดพรหมวิหาร  ปกติ 1 1 1
24 วัดมะปราง  ปกติ 1 1 1
25 วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์)  ปกติ 1 1 1
26 วัดหาดอาษา  ปกติ 1 1 1
27 บ้านหนองเด่น  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
28 บ้านกลาง(วิโรจน์สามัคคีประชาสรรค์)  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
29 วัดท่า  ปกติ 1 1 1
30 บ้านสามัคคีธรรมวิทยา  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
31 วัดสะพานหิน(คุรุราษฎร์ศึกษา)  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
32 วัดอู่ตะเภา(สถิตราษฎร์นุกูล)  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
33 บ้านรางจิก  ปกติ 1 1 1
34 บ้านวังเดือนห้า  ปกติ 1 1 1
35 ท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา)  ปกติ 1 1 1
36 บ้านดอนกะโดน  ปกติ 1 1 1
37 วัดบ้านใหม่  ปกติ 1 1 1
38 บ้านเก่า  เรียนร่วม 1 1 1
39 บ้านคลองยาง  ปกติ 1 1 1
40 วัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258)  ปกติ 1 1 1
41 วัดท่าแก้ว  ปกติ 1 1 1
42 วัดทองนพคุณ  ปกติ 1 1 1
43 วัดคลองเกษม  ปกติ 1 1 1
44 วัดเขาแก้ว  ปกติ 1 1 1
45 วัดดอนตะไล้  ปกติ 1 1 1
46 วัดโพธิมงคล  ปกติ 1 1 1
47 วัดกรุณา  ปกติ 1 1 1
48 วัดธรรมามูล  ปกติ 1 1 1
49 วัดเนินถ่าน  ปกติ 1 1 1
50 วัดไผ่โพธิ์ทอง  ปกติ 1 1 1
51 พระยาตาก  ปกติ 1 1 1
52 วัดโพธิ์ทอง  ปกติ 1 1 1
53 วัดพระแก้ว  ปกติ 1 1 1
54 วัดโคกหมู  ปกติ 1 1 1
55 วัดดอนรังนก  ปกติ 1 1 1
56 วัดถ้ำเข้  ปกติ 1 1 1
57 วัดหนองเต่าดำ  ปกติ 1 1 1
58 วัดโพธิ์ประสิทธิ์  ปกติ 1 1 1
59 ชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์)  ปกติ 1 1 1
60 วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3)  ปกติ 1 1 1
61 วัดยางศรีเจริญ  ปกติ 1 1 1
62 วัดดอนโพธิ์ศรี  ปกติ 1 1 1
63 วัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
64 บ้านดอนแตง  เรียนร่วม 1 1 1
65 วัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์)  เรียนร่วม 1 1 1
66 วัดหนองตาตน  ปกติ 1 1 1
67 อนุบาลหนองมะโมง  ปกติ 1 1 1
68 ลัดดาประชาสรรค์  ปกติ 1 1 1
69 บ้านสระแก้ว  ปกติ 1 1 1
70 วัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
71 ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร)  ปกติ 1 1 1
72 วัดหัวตะพาน  ปกติ 1 1 1
73 วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์  ปกติ 1 1 1
74 วัดงิ้ว่(เรือไทยสงเคราะห์)  ปกติ 1 1 1
75 บ้านเขาเกล็ด  ปกติ 1 1 1
76 บ้านหนองต่อ  ปกติ 1 1 1
77 วัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา)  ปกติ 1 1 1
78 วัดสระไม้แดง  ปกติ 1 1 1
79 ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
80 บ้านวังหัวเรือ  ปกติ 1 1 1
81 บ้านสุขเดือนห้า  ปกติ 1 1 1
82 บ้านน้ำพุ  ปกติ 1 1 1
83 วัดหลวงพ่อขาว  เรียนร่วม 1 1 1
84 วัดหอระฆัง  ปกติ 1 1 1
85 วัดวิจิตรังสิตาราม  ปกติ 1 1 1
86 บ้านโป่งแค  เรียนร่วม 1 1 1
87 วัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง)  ปกติ 1 1 1
88 วัดเทพรัตนวนาราม  ปกติ 1 1 1
89 อนุบาลวัดสิงห์  ปกติ 1 1 1
90 วัดหนองน้อย  ปกติ 1 1 1
91 วัดคลองบุญ  ปกติ 1 1 1
92 วัดสนามชัย  ปกติ 1 1 1
93 วัดอรัญญวาสี  ปกติ 1 1 1
94 วัดหนองแซง  เรียนร่วม 1 1 1
95 วัดหัวหว้า  ปกติ 1 1 1
96 วัดหลวงสิริบูรณาราม  ปกติ 1 1 1
97 วัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
98 วัดดอนตูมกมลาวาส  ปกติ 1 1 1
99 วัดดอนตาล  ปกติ 1 1 1
100 วัดโคกสุก  ปกติ 1 1 1
101 บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา)  ปกติ 1 1 1
102 บ้านเขาแหลม  เรียนร่วม 1 1 1
103 บ้านหนองหวาย  ปกติ 1 1 1
104 บ้านหนองแจง  ปกติ 1 1 1
105 วัดอัมพวัน  เรียนร่วม 1 1 1
106 วัดพร้าว  ปกติ 1 1 1
107 วัดธรรมิกาวาส  ปกติ 1 1 1
108 วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์)  ปกติ 1 1 1
109 วัดจั่นเจริญศรี  ปกติ 1 1 1
110 ชุมชนวัดสวนลำไย(เสนาณรงค์อุปถัมภ์2)  เรียนร่วม 1 1 1
111 บ้านดอนใหญ่  ปกติ 1 1 1
112 วัดจันทน์  ปกติ 1 1 1
113 วัดหนองพังนาค  ปกติ 1 1 1
114 วัดกำแพง  ปกติ 1 1 1
115 วัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์)  ปกติ 1 1 1
116 วัดโคกจันทน์  ปกติ 1 1 1
รวม