ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 วัดท้ายทะเล  1 1 1
2 วัดชัยสุวรรณ  1 1 1
3 วัดทวยเทพ  1 1 1
4 วัดบางทองคำ  1 1 1
5 บ้านเนินธัมมัง  1 1 1
6 บ้านคงคาล้อม  1 1 1
7 บ้านห้วยโส  1 1 1
8 บ้านวังหอน  ปกติ 1 1 1
9 บ้านหัวลำพู  เรียนร่วม 1 1 1
10 วัดโคกคราม  ปกติ 1 1 1
11 วัดดอนผาสุก  เรียนร่วม 1 1 1
12 วัดบ้านราม  ปกติ 1 1 1
13 บ้านหนองบอน  ปกติ 1 1 1
14 บ้านลำคลอง  1 1 1
15 วัดทะเลปัง  1 1 1
16 บ้านดอนทราย  1 1 1
17 บ้านหัวปอ  1 1 1
18 บ้านพรุบัว  1 1 1
19 วัดถลุงทอง  ปกติ 1 1 1
20 บ้านบางปรง  1 1 1
21 บ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพที่112  ปกติ 1 1 1
22 วัดพระหอม  1 1 1
23 บ้านดอนโตนด  1 1 1
24 วัดมัชฌิมภูผา  1 1 1
25 วัดโคกทราง  1 1 1
26 ตชด.บ้านควนมีชัย  ปกติ 1 1 1
27 วัดคลองขยัน  ปกติ 1 1 1
28 วัดควนเกย  ปกติ 1 1 1
29 บ้านท่าไทร  ปกติ 1 1 1
30 วัดควนป้อม  ปกติ 1 1 1
31 บ้านโก้งโค้ง  ปกติ 1 1 1
32 วัดหงส์แก้ว  เรียนร่วม 1 1 1
33 วัดฉิมหลา  ปกติ 1 1 1
34 บ้านหัวไทร  ปกติ 1 1 1
35 บ้านท่าเตียน  ปกติ 1 1 1
36 วัดอัฒฑศาสนาราม  เรียนร่วม 1 1 1
37 วัดป่าระกำเหนือวัดป่าระกำเหนือ  เรียนร่วม 1 1 1
38 วัดโคกสูง  ปกติ 1 1 1
39 วัดขนาบนาก  ปกติ 1 1 1
40 วัดบางตะพาน  ปกติ 1 1 1
41 วัดบางฉนาก  เรียนร่วม 1 1 1
42 วัดสว่างอารมณ์  ปกติ 1 1 1
43 บ้านเขาน้อย  ปกติ 1 1 1
44 วัดโคกยาง  ปกติ 1 1 1
45 บ้านวังใส  ปกติ 1 1 1
46 ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร  ปกติ 1 1 1
47 สุนทราภิบาล  ปกติ 1 1 1
48 วัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232  ปกติ 1 1 1
49 บ้านเกาะสุด  ปกติ 1 1 1
50 วัดท่าเสริม  ปกติ 1 1 1
51 บ้านหนองมาก  ปกติ 1 1 1
52 วัดหอยกัน  ปกติ 1 1 1
53 วัดท่าเสม็ด  ปกติ 1 1 1
54 บ้านลากชาย  ปกติ 1 1 1
55 บ้านเหนือคลอง  ปกติ 1 1 1
56 วัดปากระวะ  ปกติ 1 1 1
57 บ้านควนหนองหงส์  ปกติ 1 1 1
58 บ้านปลายราง  ปกติ 1 1 1
59 วัดดอนมะปราง  ปกติ 1 1 1
60 บ้านบางวัง  เรียนร่วม 1 1 1
61 บ้านควนมุด  ปกติ 1 1 1
62 วัดรัตนาราม  ปกติ 1 1 1
63 วัดบางศาลา  ปกติ 1 1 1
64 วัดปากบางท่าพญา  ปกติ 1 1 1
65 บ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196  ปกติ 1 1 1
66 วัดทองพูน  ปกติ 1 1 1
67 วัดบางยิ่ว  ปกติ 1 1 1
68 วัดพระบาท  ปกติ 1 1 1
69 บ้านเกาะทวด  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
70 วัดเหมก  เรียนร่วม 1 1 1
71 บ้านควนชิง  ปกติ 1 1 1
72 บ้านดอนตาสังข์  ปกติ 1 1 1
73 วัดปิยาราม  ปกติ 1 1 1
74 วัดบางคุระ  ปกติ 1 1 1
75 บ้านตูล  ปกติ 1 1 1
76 บ้านเกาะนางโดย  ปกติ 1 1 1
77 วัดบ้านใหม่บน  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
78 วัดแหลมตะลุมพุก  ปกติ 1 1 1
79 บ้านห้วยไม้แก่น  ปกติ 1 1 1
80 บ้านชายทะเล  ปกติ 1 1 1
81 วัดคงคาวดี  ปกติ 1 1 1
82 วัดทาบทอง  เรียนร่วม 1 1 1
83 วัดสระเกษ  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
84 วัดตรงบน  ปกติ 1 1 1
85 บ้านบางลึก  ปกติ 1 1 1
86 บ้านเกยเชน  เรียนร่วม 1 1 1
87 บ้านยางกาญจน์  ปกติ 1 1 1
88 บ้านไสขาม  ปกติ 1 1 1
89 วัดสามแพรก  ปกติ 1 1 1
90 วัดบางพระ  เรียนร่วม 1 1 1
91 วัดสุขุม  ปกติ 1 1 1
92 วัดปากแพรก  เรียนร่วม 1 1 1
93 ราชประชานุเคราะห์  ปกติ 1 1 1
94 วัดควนยาว  ปกติ 1 1 1
95 บ้านเกาะทัง  ปกติ 1 1 1
96 วัดรามแก้ว  ปกติ 1 1 1
97 วัดธงทอง  ปกติ 1 1 1
98 วัดถ้ำเขาแดง  ปกติ 1 1 1
99 บ้านบางด้วน  ปกติ 1 1 1
100 วัดควนใส  ปกติ 1 1 1
101 บ้านม่วงงาม  เรียนร่วม 1 1 1
102 วัดทายิการาม  ปกติ 1 1 1
103 วัดปากตรง  ปกติ 1 1 1
104 วัดพระอานนท์  ปกติ 1 1 1
105 วัดอิมอญ  ปกติ 1 1 1
106 บ้านหอยราก  ปกติ 1 1 1
107 บ้านปากบางกลม  ปกติ 1 1 1
108 บ้านนำทรัพย์  ปกติ 1 1 1
109 บ้านโคกทราย  ปกติ 1 1 1
110 บ้านท่าเจริญ  เรียนร่วม 1 1 1
111 วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง  ปกติ 1 1 1
112 บ้านปากพรุ  ปกติ 1 1 1
113 วัดบางด้วน  ปกติ 1 1 1
114 วัดบางทวด  ปกติ 1 1 1
115 บ้านป่าแชง  ปกติ 1 1 1
116 วัดคลองน้อย  เรียนร่วม 1 1 1
117 บ้านปากคลอง  เรียนร่วม 1 1 1
118 บ้านน้ำบ่อ  ปกติ 1 1 1
119 บ้านใสถิน  ปกติ 1 1 1
120 บ้านไสหินตั้ง  ปกติ 1 1 1
121 ตชด.บ้านท่าข้าม  ปกติ 1 1 1
122 วัดท่าสะท้อน  ปกติ 1 1 1
123 วัดบางไทร  ปกติ 1 1 1
124 บ้านหนองกก  ปกติ 1 1 1
125 บ้านทุ่งเลน  ปกติ 1 1 1
126 ชุมชนวัดบางบูชา  ปกติ 1 1 1
127 วัดกาญจนาราม  ปกติ 1 1 1
128 บ้านบางแรด  ปกติ 1 1 1
129 วัดแจ้ง  ปกติ 1 1 1
130 วัดเขาน้อย  ปกติ 1 1 1
131 บ้านควนโตน  ปกติ 1 1 1
132 บ้านทุ่งโป๊ะ  ปกติ 1 1 1
133 วัดอู่แก้ว  ปกติ 1 1 1
134 บ้านศาลาทวดทอง  ปกติ 1 1 1
135 วัดโบสถ์  ปกติ 1 1 1
136 บ้านบางมูลนาก  ปกติ 1 1 1
137 บ้านบางเนียน  ปกติ 1 1 1
138 บ้านหนองบัว  ปกติ 1 1 1
139 บ้านบางโหนด  ปกติ 1 1 1
140 วัดป่าระกำ  ปกติ 1 1 1
141 วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์  ปกติ 1 1 1
142 วัดปากควน  ปกติ 1 1 1
143 บ้านลานนา  ปกติ 1 1 1
144 วัดดอนรักษา  ปกติ 1 1 1
145 วัดสองพี่น้อง  ปกติ 1 1 1
146 บ้านหนองนนทรี  ปกติ 1 1 1
147 วัดทุ่งโพธิ์  ปกติ 1 1 1
148 บ้านด่าน  ปกติ 1 1 1
149 บ้านคอกวัว  ปกติ 1 1 1
150 วัดบ้านงาม  ปกติ 1 1 1
151 บ้านคอพรุ  ปกติ 1 1 1
152 บ้านทุ่งบก  ปกติ 1 1 1
153 บ้านศาลาแก้ว  ปกติ 1 1 1
154 วัดเทพนิมิต  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
รวม