ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 วัดโยธาธรรม  ปกติ 1 1 1
2 บ้านสะพานหัน  ปกติ 1 1 1
3 บ้านน้ำขาว  ปกติ 1 1 1
4 บ้านควนทอง(ประชาอุทิศ)  ปกติ 1 1 1
5 วัดธารน้ำฉา  ปกติ 1 1 1
6 บ้านคลองตีนเป็ด  ปกติ 1 1 1
7 บ้านขุนทะเล  ปกติ 1 1 1
8 บ้านในเพลา  ปกติ 1 1 1
9 ชุมชนวัดทอนหงส์  ปกติ 1 1 1
10 วัดใหม่  ปกติ 1 1 1
11 วัดเขาปูน  ปกติ 1 1 1
12 บ้านในเขียว 1  ปกติ 1 1 1
13 บ้านวัดใน  ปกติ 1 1 1
14 วัดคีรีวง  ปกติ 1 1 1
15 บ้านชุมขลิง  ปกติ 1 1 1
16 บ้านแขวงเภา  ปกติ 1 1 1
17 บ้านหน้าเขาวัด  ปกติ 1 1 1
18 บ้านเปร็ต  ปกติ 1 1 1
19 บ้านในเขียว 2  ปกติ 1 1 1
20 วัดโรงเหล็ก  ปกติ 1 1 1
21 วัดพระอาสน์  ปกติ 1 1 1
22 บ้านในตูล  ปกติ 1 1 1
23 บ้านปราบราษฏร์อุทิศ  ปกติ 1 1 1
24 วัดหมาย  ปกติ 1 1 1
25 บ้านไสพลู  ปกติ 1 1 1
26 วัดสากเหล็ก  ปกติ 1 1 1
27 บ้านท่าจันทน์  ปกติ 1 1 1
28 บ้านสำนักม่วง  ปกติ 1 1 1
29 วัดยางงาม  ปกติ 1 1 1
30 บ้านสุวรรณเขต  ปกติ 1 1 1
31 วัดกำแพงถม  ปกติ 1 1 1
32 วัดเขาพนมไตรรัตน์  โอนไปสังกัดอื่น 1 1 1
33 วัดกระดังงา  เรียนร่วม 1 1 1
34 วัดท้าวโทะ  ปกติ 1 1 1
35 บ้านห้วยทรายทอง  ปกติ 1 1 1
36 วัดจอมทอง  ปกติ 1 1 1
37 บ้านทุ่งขันหมาก  ปกติ 1 1 1
38 บ้านเผียน  ปกติ 1 1 1
39 บ้านน้ำร้อน  ปกติ 1 1 1
40 บ้านต้นจันทน์  ปกติ 1 1 1
41 บ้านวังหิน  เรียนร่วม 1 1 1
42 วัดป่ากิ่ว  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
43 บ้านเขาทราย  ปกติ 1 1 1
44 วัดนากัน  ปกติ 1 1 1
45 บ้านอินทนิน  ปกติ 1 1 1
46 บ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์)  ปกติ 1 1 1
47 วัดคงคาเลียบ  ปกติ 1 1 1
48 บ้านไสเหรียง  ปกติ 1 1 1
49 วัดสวนศิขรบรรพต  ปกติ 1 1 1
50 วัดโคกเหล็ก  ปกติ 1 1 1
51 บ้านพังหรัน  ปกติ 1 1 1
52 บ้านนบ  ปกติ 1 1 1
53 วัดนางตรา  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
54 วัดเขาน้อย  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
55 บ้านเขาตาสัก  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
56 บ้านชุมโลง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
57 วัดสวนหมาก  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
58 วัดป่า(โมคลาน)  เรียนร่วม 1 1 1
59 บ้านฉาง  ปกติ 1 1 1
60 บ้านบ่อกรูด  ปกติ 1 1 1
61 วัดประดู่หอม  ปกติ 1 1 1
62 บ้านหนองหว้า  ปกติ 1 1 1
63 ชุมชนวัดอินทคีรี  ปกติ 1 1 1
64 วัดป่า(ท่าขึ้น)  ปกติ 1 1 1
65 วัดหลวงครู  ปกติ 1 1 1
66 วัดปากด่าน  ปกติ 1 1 1
67 บ้านปากดวด  ปกติ 1 1 1
68 บ้านน้ำฉา  ปกติ 1 1 1
69 วัดจันพอ  ปกติ 1 1 1
รวม