ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านโคกยางหนองถนน  ปกติ 1 1 1
2 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล)  ปกติ 1 1 1
3 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)  1 1 1
4 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)  1 1 1
5 บ้านบุตาเวสน์  1 1 1
6 บ้านนิคมเขต  1 1 1
7 บ้านสระตะเคียน  ปกติ 1 1 1
8 บ้านหนองหัวหมู  ปกติ 1 1 1
9 ไตรคาม  1 1 1
10 จตุคามราษฎร์วิทยา  1 1 1
11 บ้านโคกเฟือง  ปกติ 1 1 1
12 บ้านหนองกราด  1 1 1
13 บ้านกองพระทราย  1 1 1
14 บ้านหนองต้อ  ปกติ 1 1 1
15 บ้านชุมแสง  ปกติ 1 1 1
16 บ้านหนองตะคร้อ  1 1 1
17 บ้านกระเบื้อง  ปกติ 1 1 1
18 บ้านทรัพย์สมบูรณ์  ปกติ 1 1 1
19 บ้านบัวตะเคียน  1 1 1
20 บ้านยายคำ  1 1 1
21 บ้านโนนศิลา  ปกติ 1 1 1
22 บ้านโนนทอง  1 1 1
23 บ้านหนองโบสถ์  ปกติ 1 1 1
24 บ้านสองพี่น้อง  1 1 1
25 บ้านโคกสมบูรณ์  1 1 1
26 ไทยรัฐวิทยา 90  ปกติ 1 1 1
27 บ้านหนองบัว  ปกติ 1 1 1
28 บ้านโคกกระชาย  ปกติ 1 1 1
29 บ้านสวายสอ  ปกติ 1 1 1
30 บ้านสำราญ  ปกติ 1 1 1
31 บ้านนาจาน  เรียนร่วม 1 1 1
32 บ้านโคกขาม  ปกติ 1 1 1
33 บ้านสมจิต  ปกติ 1 1 1
34 บ้านม่วงงาม  ปกติ 1 1 1
35 บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี  ปกติ 1 1 1
36 บ้านสะเดาหวาน  ปกติ 1 1 1
37 บ้านหนองหว้า  ปกติ 1 1 1
38 บ้านสี่เหลี่ยม  ปกติ 1 1 1
39 บ้านตะกรุมทอง  ปกติ 1 1 1
40 บ้านไทยสามัคคี  ปกติ 1 1 1
41 บ้านไทรออ  ปกติ 1 1 1
42 บ้านส้มป่อย  ปกติ 1 1 1
43 บ้านโนนพะไล  ปกติ 1 1 1
44 บ้านหนองม่วง  ปกติ 1 1 1
45 บ้านเพชรเจริญพัฒนา  ปกติ 1 1 1
46 บ้านหนองกราด  ปกติ 1 1 1
47 บ้านหนองกก  ปกติ 1 1 1
48 บ้านห้วยก้อม  ปกติ 1 1 1
49 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)  ปกติ 1 1 1
50 บ้านเสลาโสรง  ปกติ 1 1 1
51 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา  ปกติ 1 1 1
52 บ้านโคกโสนทองวิทยา  ปกติ 1 1 1
53 บ้านหนองกราด  ปกติ 1 1 1
54 วัดห้วยหิน  ปกติ 1 1 1
55 บ้านหนองม่วง  ปกติ 1 1 1
56 บ้านตลาดแย้  ปกติ 1 1 1
57 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์  ปกติ 1 1 1
58 บ้านหนองถนน  ปกติ 1 1 1
59 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี  ปกติ 1 1 1
60 บ้านปรือพวงสำราญ  ปกติ 1 1 1
61 บ้านก้านเหลือง  ปกติ 1 1 1
62 บ้านหนองปรือ  ปกติ 1 1 1
63 บ้านหนองพลวง  ปกติ 1 1 1
64 บ้านสระประดู่หนองมะค่า  ปกติ 1 1 1
65 บ้านทุ่งไผ่  ปกติ 1 1 1
66 บ้านหนองเต่า  ปกติ 1 1 1
67 บ้านไทยเจริญ  ปกติ 1 1 1
68 บ้านหนองมัน  ปกติ 1 1 1
69 บ้านโคกงิ้ว  ปกติ 1 1 1
70 บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)  ปกติ 1 1 1
71 บ้านหนองหญ้าวัว  ปกติ 1 1 1
72 บ้านเสลา  ปกติ 1 1 1
73 บ้านหนองถั่วแปบ  ปกติ 1 1 1
74 บ้านโกรกแก้ว  ปกติ 1 1 1
75 บ้านคูขาดน้อย  ปกติ 1 1 1
76 บ้านสว่างพัฒนา  ปกติ 1 1 1
77 บ้านผไทรวมพล  ปกติ 1 1 1
78 บ้านหนองละหานทราย  ปกติ 1 1 1
79 บ้านหนองโสน  ปกติ 1 1 1
80 บ้านจาน  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
81 บ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา  ปกติ 1 1 1
82 บ้านหนองยาง  ปกติ 1 1 1
รวม