ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 วัดกำมะเสน  ปกติ 1 1 1
2 เนินแก้ววิทยาคาร  ปกติ 1 1 1
3 วัดทุ่งกลาง  ปกติ 1 1 1
4 วัดนาล้อม  ปกติ 1 1 1
5 วัดทุ่งประดู่  ปกติ 1 1 1
6 บ้านทุ่งยาว  ปกติ 1 1 1
7 บ้านเนินดินแดง  ปกติ 1 1 1
8 อุดมราชภักดี  ปกติ 1 1 1
9 อ่างทองพัฒนา  ปกติ 1 1 1
10 บ้านถ้ำเขาน้อย  ปกติ 1 1 1
11 บ้านดอนทอง  ปกติ 1 1 1
12 วัดนาผักขวง  ปกติ 1 1 1
13 บ้านเหมืองแร่  ปกติ 1 1 1
14 ประชาบูรณะวิทยา  ปกติ 1 1 1
15 บ้านย่านซื่อ  ปกติ 1 1 1
16 ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์  ปกติ 1 1 1
17 บ้านสีดางาม  ปกติ 1 1 1
18 บ้านหนองหิน  ปกติ 1 1 1
19 บ้านหว้ากอ (มิตรภาพที่72)  ปกติ 1 1 1
20 ประชารังสรรค์  ปกติ 1 1 1
21 บ้านห้วยใหญ่  ปกติ 1 1 1
22 วัดถ้ำคีรีวงศ์  ปกติ 1 1 1
23 วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)  ปกติ 1 1 1
24 บ้านหนองยายเอม  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
25 บ้านหนองพิกุล  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
26 บ้านคลองชายธง  ปกติ 1 1 1
27 บ้านพุตะแบก  ปกติ 1 1 1
28 สามัคคีร่วมจิต  ปกติ 1 1 1
29 บ้านดอนทราย  ปกติ 1 1 1
30 บ้านหนองหญ้าปล้อง  ปกติ 1 1 1
31 บ้านทุ่งไทร  ปกติ 1 1 1
32 บ้านอ่าวน้อย  ปกติ 1 1 1
33 บ้านดอนสูง  ปกติ 1 1 1
34 ประชาราษฏร์บำรุง  ปกติ 1 1 1
35 บ้านอ่าวยาง  ปกติ 1 1 1
36 บ้านบางเบิด  ปกติ 1 1 1
37 บ้านหนองมงคล  ปกติ 1 1 1
38 บ้านทรายทอง  ปกติ 1 1 1
39 วัดปากคลองเกลียว  ปกติ 1 1 1
40 บ้านเขามัน  ปกติ 1 1 1
41 บ้านหนองปุหลก  ปกติ 1 1 1
42 บ้านห้วยแก้ว  ปกติ 1 1 1
43 บ้านยุบพริก  ปกติ 1 1 1
44 บ้านปากแพรก  ปกติ 1 1 1
45 วัดเขาราษฎร์บำรุง  ปกติ 1 1 1
46 วัดดอนตะเคียน  ปกติ 1 1 1
47 บ้านทางหวาย  ปกติ 1 1 1
48 ยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์  ปกติ 1 1 1
49 ไตรกิตทัตตานนท์  ปกติ 1 1 1
50 บ้านวังยาว  ปกติ 1 1 1
51 บ้านราษฏร์ประสงค์  ปกติ 1 1 1
52 เศรษฐพานิชวิทยา  ปกติ 1 1 1
53 บ้านทุ่งสีเสียด  ปกติ 1 1 1
54 วัดนาหูกวาง  ปกติ 1 1 1
55 บ้านหินเทิน  ปกติ 1 1 1
56 บ้านดงไม้งาม  ปกติ 1 1 1
57 บ้านหนองฆ้อง  ปกติ 1 1 1
58 บ้านทุ่งเคล็ด  ปกติ 1 1 1
59 บ้านชะม่วง  ปกติ 1 1 1
60 บ้านหนองกก  ปกติ 1 1 1
61 บ้านไร่ใน  ปกติ 1 1 1
62 บ้านห้วยสัก  ปกติ 1 1 1
63 บ้านยางเขา  ปกติ 1 1 1
รวม