ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 หนองหัวช้าง  เรียนร่วม 1 1 1
2 โคกกลางราษฎร์พัฒนา  1 1 1
3 กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา  1 1 1
4 บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง  ปกติ 1 1 1
5 คำแคนวิทยา  เรียนร่วม 1 1 1
6 ดงไร่ราษฎร์พัฒนา  ปกติ 1 1 1
7 น้ำจั้นราษฎร์บำรุง  ปกติ 1 1 1
8 โปโลเล้าสามัคคีวิทยา  ปกติ 1 1 1
9 กุดอ้อประชานุสรณ์กุดอ้อประชานุสรณ์  เรียนร่วม 1 1 1
10 ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร  ปกติ 1 1 1
11 นาบึงราษฎร์สงเคราะห์  ปกติ 1 1 1
12 โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี  ปกติ 1 1 1
13 ชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย)  เรียนร่วม 1 1 1
14 ท่าไคร้สามัคคี  ปกติ 1 1 1
15 คำไผ่สงเคราะห์  ปกติ 1 1 1
16 ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา  ปกติ 1 1 1
17 โคกนางามสามัคคี  ปกติ 1 1 1
18 ค่ายลูกเสือนิคมลำปาว  ปกติ 1 1 1
19 บ้านสว่าง  ปกติ 1 1 1
20 บ้านหนองกุงกลาง  ปกติ 1 1 1
21 โคกคอนวิทยานุกูล  เรียนร่วม 1 1 1
22 วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์  เรียนร่วม 1 1 1
23 หนองโพนโนนสมบูรณ์  ปกติ 1 1 1
24 บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี  ปกติ 1 1 1
25 หนองทุ่มสงเคราะห์  ปกติ 1 1 1
26 บ้านโคกใส  ปกติ 1 1 1
27 คำโพนทองราษฎร์นิยม  ปกติ 1 1 1
28 สะอาดโนนงามวิทยา  ปกติ 1 1 1
29 นิคมลำปาววิทยา  ปกติ 1 1 1
30 โพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ)  เรียนร่วม 1 1 1
31 คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์  ปกติ 1 1 1
32 คอนเรียบอนุกูล  ปกติ 1 1 1
33 โคกล่ามวิทยา  ปกติ 1 1 1
34 สหัสขันธ์วิทยาคม  ปกติ 1 1 1
35 โนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ  เรียนร่วม 1 1 1
36 ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา  ปกติ 1 1 1
37 สงยางสงเปลือยวิทยาคม  ปกติ 1 1 1
38 โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม  ปกติ 1 1 1
39 โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา  ปกติ 1 1 1
40 หนองบัวราษฎร์นิยม  ปกติ 1 1 1
41 บ้านคำเม็ก  ปกติ 1 1 1
42 บ้านโนนโพธิ์ศรี  ปกติ 1 1 1
43 คำประถมนิคมสงเคราะห์  ปกติ 1 1 1
44 ดงน้อยสงเคราะห์  ปกติ 1 1 1
45 วังสวาทนิคมสงเคราะห์  เรียนร่วม 1 1 1
46 คำลือชาศรีสวัสดิ์วิทยา  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
47 โพนสวางพิทยาคม  ปกติ 1 1 1
48 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์  ปกติ 1 1 1
49 วัดชัยสุนทร  ปกติ 1 1 1
50 โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา  ปกติ 1 1 1
51 บ้านกุดแห่  ปกติ 1 1 1
52 คำหุ่งราษฎร์บำรุง  เรียนร่วม 1 1 1
53 หลักเมืองกมลาไสย  เรียนร่วม 1 1 1
54 ท่าลำดวนประชาบำรุง  ปกติ 1 1 1
55 เหล่าสูงวิทยา  ปกติ 1 1 1
56 แก้งนางราษฎร์บำรุง  ปกติ 1 1 1
57 บ้านแกวิทยายน  ปกติ 1 1 1
58 เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา  ปกติ 1 1 1
59 นาขามร่วมราษฎร์บำรุง  ปกติ 1 1 1
60 คำโพนคำม่วงวิทยา  ปกติ 1 1 1
61 บ้านโคกกว้าง  ปกติ 1 1 1
62 บ้านหนาดสงเคราะห์  ปกติ 1 1 1
63 บ้านห้วยแสง  เรียนร่วม 1 1 1
64 เสมาสามัคคี  ปกติ 1 1 1
65 บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง  ปกติ 1 1 1
66 บ้านเหล่าค้อ  ปกติ 1 1 1
67 เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์  ปกติ 1 1 1
68 หนองโพนวิทยายน  ปกติ 1 1 1
69 ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์  เรียนร่วม 1 1 1
70 หนองโพนวิทยายน(สาขาบ้านหนองไผ่ราษฎร์บำรุง)  เรียนร่วม 1 1 1
71 สะอาดสมศรีวิทยา  เรียนร่วม 1 1 1
72 บ้านโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ  ปกติ 1 1 1
73 บ้านแวงประชารัฐบำรุง  ปกติ 1 1 1
74 บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร  ปกติ 1 1 1
75 บ้านศรีสมบูรณ์  เรียนร่วม 1 1 1
76 สองห้องราษฎร์บูรณะ  ปกติ 1 1 1
77 ท่ากลางแจ้งจมวิทยา  ปกติ 1 1 1
78 หนองแวงประชานุกูล  ปกติ 1 1 1
79 ค้อจารย์วิทยา  ปกติ 1 1 1
80 กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์  ปกติ 1 1 1
81 สามัคคีสำราญวิทย์  ปกติ 1 1 1
82 ภูปอวิทยา  ปกติ 1 1 1
83 นาคูณวิทยา  ปกติ 1 1 1
84 สำเริงวิทยา  ปกติ 1 1 1
85 สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน)  ปกติ 1 1 1
86 สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน)  ปกติ 1 1 1
87 บึงสว่างวิทยาคม  ปกติ 1 1 1
88 ม่วงคำราษฎร์สามัคคี  เรียนร่วม 1 1 1
89 หัวคูประชาอุทิศ  ปกติ 1 1 1
90 บ้านคำเชียงวัน  ปกติ 1 1 1
91 บ้านดอนสนวน  ปกติ 1 1 1
92 หนองแวงแสน  ปกติ 1 1 1
93 ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา  เรียนร่วม 1 1 1
94 หัวขวาวิทยา  ปกติ 1 1 1
95 บ้านหนองช้าง  ปกติ 1 1 1
96 แก่งนาขามสามัคคี  ปกติ 1 1 1
97 โคกกลางวิทยา  ปกติ 1 1 1
98 ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา  ปกติ 1 1 1
99 หนองแซงวิทยา  ปกติ 1 1 1
100 มิตรภาพที่ 32  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
101 สงยางสงเปลือยวิทยาคม(สาขาสงเปลือยสามัคคี)  เรียนร่วม 1 1 1
102 บ้านโนนสะอาด  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
103 สะอาดไชยศรี  ปกติ 1 1 1
104 นาโกวิทยา  ปกติ 1 1 1
105 โนนเมืองประชานุเคราะห์  ปกติ 1 1 1
106 บ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก  ปกติ 1 1 1
107 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ)  ปกติ 1 1 1
108 บ้านท่างาม  ปกติ 1 1 1
109 คำคาราษฎร์บำรุง  ปกติ 1 1 1
110 ดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์)  เรียนร่วม 1 1 1
111 นาคอกควาย  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
112 โคกล่ามผดุงวิทย์  ปกติ 1 1 1
113 บ้านหนองม่วง  ปกติ 1 1 1
114 สิงห์สะอาด  ปกติ 1 1 1
115 คำแคนราษฎร์วิทยา  ปกติ 1 1 1
116 บ้านโนนแหลมทอง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
117 เขื่อนภูมิพล  เรียนร่วม 1 1 1
118 โคกสำราญวิทยา  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
119 หนองตุวิทยา  ปกติ 1 1 1
120 กลางหมื่นสงเคราะห์  เรียนร่วม 1 1 1
121 บ้านม่วงวิทยายน  ปกติ 1 1 1
122 บ้านจานวิทยา  เรียนร่วม 1 1 1
รวม